Mwanzo 9:1-29

  • Maagizo kwa wanadamu wote (1-7)

    • Sheria juu ya damu (4-6)

  • Agano la upinde wa mvua (8-17)

  • Unabii juu ya wazao wa Noa (18-29)

9  Mungu akamubariki Noa na wana wake na kuwaambia: “Muzae na mukuwe wengi na mujaze dunia.+  Kila kiumbe chenye uzima cha dunia, kila kiumbe chenye kuruka cha mbinguni, kila kitu chenye kutembea juu ya dunia na samaki wote wa bahari watawahofu na kuwaogopa ninyi. Wote hao wametiwa sasa katika mukono wenu.*+  Kila munyama mwenye kutembea na mwenye uzima anaweza kuwa chakula chenu.+ Kama vile niliwapatia majani ya mubichi, ninawapatia wanyama hao wote.+  Isipokuwa tu nyama pamoja na uzima wake*—damu yake+—hamupaswe kula.+  Zaidi ya hayo, nitaomba hesabu kwa ajili ya damu ya uzima wenu.* Nitaomba hesabu kila kiumbe chenye uzima; na nitaomba hesabu kila mwanadamu kwa ajili ya uzima wa ndugu yake.+  Kila mutu mwenye anamwanga damu ya mutu, damu yake mwenyewe itamwangwa na mutu,+ kwa maana Mungu alimufanya mutu kwa mufano wake.+  Sasa ninyi, muzae na mukuwe wengi, mujae sana katika dunia na muongezeke sana.”+  Kisha Mungu akamuambia Noa na wana wake pamoja naye:  “Sasa ninafanya agano langu pamoja na ninyi+ na pamoja na uzao wenu kisha ninyi, 10  na pamoja na kila kiumbe chenye uzima chenye* kuwa pamoja na ninyi, ndege, wanyama, na viumbe vyote vya dunia pamoja na ninyi, vyote vyenye vilitoka ndani ya safina—kila kiumbe chenye uzima cha dunia.+ 11  Ndiyo, ninafanya agano langu pamoja na ninyi: Hakuna siku miili yote itaharibiwa* tena na maji ya garika, na hakuna siku yenye garika itaharibu tena dunia.”+ 12  Na Mungu akasema tena: “Hii ndiyo alama ya agano lenye ninafanya kati yangu na ninyi na kila kiumbe chenye uzima chenye* kuwa pamoja na ninyi, kwa vizazi vyote vyenye kuja. 13  Ninatia upinde wangu wa mvua katika wingu, na utakuwa alama ya agano kati yangu na dunia. 14  Kila mara wakati nitaleta wingu juu ya dunia, upinde wa mvua utaonekana katika wingu. 15  Na hakika nitakumbuka agano langu lenye nilifanya kati yangu na ninyi na kila kiumbe chenye uzima cha kila aina;* na hakuna tena siku maji yatakuwa garika ili kuharibu miili yote.+ 16  Na upinde wa mvua utatokea katika wingu, na hakika nitauona na kukumbuka agano la milele kati ya Mungu na kila kiumbe chenye uzima cha kila aina,* chenye kuwa juu ya dunia.” 17  Mungu akamuambia tena Noa: “Hiyo ndiyo alama ya agano lenye ninatia kati yangu na miili yote yenye iko juu ya dunia.”+ 18  Wana wa Noa wenye walitoka katika safina walikuwa Shemu, Hamu, na Yafeti.+ Kisha wakati fulani Hamu akamuzaa Kanaani.+ 19  Hao watatu (3) walikuwa wana wa Noa, na watu wote wa dunia walitokana nao na kuenea kila mahali.+ 20  Sasa Noa akaanza kuwa mulimaji, na akapanda shamba la mizabibu. 21  Wakati alikunywa divai, akalewa, na akajiacha uchi ndani ya hema yake. 22  Hamu, baba ya Kanaani, akaona uchi wa baba yake, na akaambia ndugu zake wawili wenye walikuwa inje. 23  Kwa hiyo Shemu na Yafeti wakakamata nguo na wakaiweka kwenye mabega yao mbili na wakaingia kinyume-nyume katika hema. Basi wakafunika uchi wa baba yao lakini nyuso zao zilikuwa zinaangalia pembeni, nao hawakuona uchi wa baba yao. 24  Wakati Noa aliamuka kisha divai kumutoka na kujua jambo lenye mwana wake mudogo alimutendea, 25  akasema: “Kanaani alaaniwe.+ Akuwe mutumwa wa hali ya chini kabisa wa ndugu zake.”+ 26  Tena akasema: “Yehova, Mungu wa Shemu asifiwe, Na Kanaani akuwe mutumwa wake.+ 27  Mungu amupatie Yafeti nafasi kubwa, Na akae katika mahema ya Shemu. Kanaani akuwe mutumwa wake pia.” 28  Noa akaendelea kuishi miaka mia tatu makumi tano (350) kisha Garika.+ 29  Basi siku zote za Noa zikakuwa miaka mia kenda makumi tano (950), kisha akakufa.

Maelezo ya Chini

Ao “wametiwa chini ya mamlaka yenu.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “damu ya nafsi yenu.”
Ao “nafsi yenye uzima yenye.”
Ao “kitu chochote chenye uzima kitaharibiwa.”
Ao “nafsi yenye uzima yenye.”
Ao “kila nafsi yenye uzima ya miili yote.”
Ao “kila nafsi yenye uzima ya miili yote.”