Mwanzo 1:1-31

 • Uumbaji wa mbingu na dunia (1, 2)

 • Siku sita za kutayarisha dunia (3-31)

  • Siku ya 1: mwangaza; muchana na usiku (3-5)

  • Siku ya 2: anga (6-8)

  • Siku ya 3: inchi kavu na mimea (9-13)

  • Siku ya 4: vitu vya kutoa mwangaza katika mbingu (14-19)

  • Siku ya 5: samaki na ndege (20-23)

  • Siku ya 6: wanyama wa inchi kavu na wanadamu (24-31)

1  Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia.+  Sasa dunia haikukuwa na umbo na ilikuwa bila kitu, na giza lilikuwa juu ya uso wa maji yenye kuenda chini sana;*+ na nguvu ya utendaji ya Mungu*+ ilikuwa inaenda huku na huku juu ya uso wa maji.+  Na Mungu akasema: “Kukuwe mwangaza.” Kisha kukakuwa mwangaza.+  Kisha Mungu akaona kama mwangaza ulikuwa muzuri, na Mungu akaanza kutenganisha mwangaza na giza.  Mungu akaita mwangaza Muchana, lakini giza akaliita Usiku.+ Na ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya kwanza.  Kisha Mungu akasema: “Anga+ likuwe katikati ya maji, na kukuwe mugawanyiko kati ya maji na maji.”+  Kisha Mungu akafanya anga na kutenganisha maji yenye kuwa chini ya anga na maji yenye kuwa juu ya anga.+ Na ikakuwa vile.  Mungu akaita anga hilo Mbingu. Ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya pili.  Kisha Mungu akasema: “Maji yenye kuwa chini ya mbingu yakusanywe nafasi moja, na inchi kavu itokee.”+ Na ikakuwa vile. 10  Mungu akaita hiyo inchi kavu Dunia,+ lakini mukusanyo wa maji akauita Bahari.+ Na Mungu akaona kwamba ilikuwa muzuri.+ 11  Kisha Mungu akasema: “Dunia ioteshe majani, mimea yenye kuzaa mbegu na miti ya matunda kulingana na aina zake, yenye kuzaa matunda yenye mbegu juu ya dunia.” Na ikakuwa vile. 12  Na dunia ikaanza kutokeza majani, mimea yenye kuzaa mbegu+ na miti yenye kuzaa matunda yenye mbegu, kulingana na aina zake. Kisha Mungu akaona kwamba ilikuwa muzuri. 13  Na ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya tatu (3). 14  Kisha Mungu akasema: “Kukuwe vitu vya kutoa mwangaza+ katika anga la mbingu ili vitenganishe muchana na usiku,+ na vitakuwa alama ya vipindi na siku na miaka.+ 15  Na vitakuwa vitu vya kutoa mwangaza katika anga la mbingu ili kuangazia dunia.” Na ikakuwa vile. 16  Na Mungu akafanya vitu mbili vikubwa vya kutoa mwangaza, kitu kikubwa cha kutoa mwangaza ili kutawala muchana+ na kitu kidogo cha kutoa mwangaza ili kutawala usiku, na pia nyota.+ 17  Basi Mungu akaviweka katika anga la mbingu ili viangazie dunia 18  na kutawala muchana na usiku na kutenganisha mwangaza na giza.+ Kisha Mungu akaona kwamba ilikuwa muzuri. 19  Na ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya ine (4). 20  Kisha Mungu akasema: “Maji yajae viumbe vyenye* uzima, na viumbe vyenye kuruka viruke juu ya dunia kwenye anga la mbingu.”+ 21  Na Mungu akaumba viumbe vikubwa vya bahari na viumbe vyote vyenye uzima vyenye kutembea na kujaa katika maji kulingana na aina yavyo* na kila kiumbe chenye kuruka na chenye mabawa kulingana na aina yacho. Na Mungu akaona kwamba ilikuwa muzuri. 22  Basi Mungu akabariki viumbe hivyo, na kusema: “Muzae na mukuwe wengi na mujaze maji ya bahari,+ na viumbe vyenye kuruka vikuwe vingi katika dunia.” 23  Na ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya tano (5). 24  Kisha Mungu akasema: “Dunia itokeze viumbe vyenye uzima kulingana na aina yavyo,* wanyama wa kufugwa na wanyama wenye kutambaa* na wanyama wa pori kulingana na aina yao.”+ Na ikakuwa vile. 25  Na Mungu akafanya wanyama wa pori kulingana na aina yao na wanyama wa kufugwa kulingana na aina yao na wanyama wote wenye kutambaa kulingana na aina yao. Na Mungu akaona kwamba ilikuwa muzuri. 26  Kisha Mungu akasema: “Tufanye+ mutu kwa mufano wetu,+ kwa sura yetu,+ na watawale samaki wa bahari na viumbe wenye kuruka wa mbinguni na wanyama wa kufugwa na dunia yote na kila munyama mwenye kutambaa juu ya dunia.”+ 27  Na Mungu akaumba mutu kwa mufano wake, kwa mufano wa Mungu alimuumba; mwanaume na mwanamuke aliwaumba.+ 28  Zaidi ya hiyo, Mungu akawabariki, na Mungu akawaambia: “Muzae na mukuwe wengi, mujaze dunia+ na kuitawala,+ na mutawale+ samaki wa bahari na viumbe vyenye kuruka vya mbinguni na kila kiumbe chenye uzima chenye kutembea juu ya dunia.” 29  Kisha Mungu akasema: “Angalia, nimewapatia kila mumea wenye kuzaa mbegu wenye kuwa juu ya dunia yote na kila muti wenye kuzaa matunda yenye mbegu. Vikuwe chakula kwa ajili yenu.+ 30  Na nimetoa majani yote ya mubichi kuwa chakula+ kwa kila munyama wa pori na kwa kila kiumbe chenye kuruka cha mbinguni na kwa kila kiumbe chenye kutembea juu ya dunia chenye kuwa na uzima* ndani yake.” Na ikakuwa vile. 31  Kisha mambo hayo Mungu akaona kila kitu chenye alikuwa amefanya, na angalia! kilikuwa kizuri sana.+ Na ikakuwa mangaribi na ikakuwa asubui, siku ya sita (6).

Maelezo ya Chini

Ao “maji yenye mawimbi makubwa.”
Ao “roho ya Mungu.”
Ao “nafsi zenye.”
Ao “nafsi zote zenye kutembea na kujaa katika maji kulingana na aina zake.”
Ao “nafsi zenye uzima kulingana na aina zake.”
Ao “wanyama wenye kutembea,” inaonekana ni kutia ndani wanyama wenye kutambaa na aina za wanyama wenye kuwa tofauti na aina zingine.
Ao “uzima wa nafsi; nafsi yenye uzima.”