Mwanzo 30:1-43

  • Bilha anazaa Dani na Naftali (1-8)

  • Zilpa anazaa Gadi na Asheri (9-13)

  • Lea anazaa Isakari na Zabuloni (14-21)

  • Raheli anamuzaa Yosefu (22-24)

  • Makundi ya Yakobo yanaongezeka (25-43)

30  Wakati Raheli aliona kwamba hakumuzalia Yakobo watoto, alimusikilia wivu dada yake na akaanza kumuambia Yakobo: “Unipatie watoto, kama haunipatie nitakufa.”  Kwa hiyo kasirani ya Yakobo ikawaka juu ya Raheli, na akasema: “Je, mimi niko Mungu, mwenye amekuzuia kupata watoto?”*  Kwa hiyo Raheli akasema: “Chukua Bilha mutumwa wangu mwanamuke.+ Lala naye ili anizalie watoto,* ili mimi pia nipate watoto kupitia yeye.”  Basi akamupatia Bilha mutumishi wake akuwe bibi yake, na Yakobo akalala naye.+  Bilha akakuwa na mimba na kisha wakati fulani akamuzalia Yakobo mwana.  Kisha Raheli akasema: “Mungu amekuwa muamuzi wangu na pia amesikiliza sauti yangu kwa kunipatia mwana.” Ndiyo sababu alimupatia jina Dani.*+  Bilha, mutumishi wa Raheli, akakuwa tena na mimba na kisha wakati fulani akamuzalia Yakobo mwana wa pili.  Kisha Raheli akasema: “Nimepigana mieleka kwa nguvu na dada yangu. Pia nimekuwa mushindi!” Kwa hiyo akamupatia jina Naftali.*+  Wakati Lea aliona kwamba ameacha kuzaa watoto, akamuchukua Zilpa mutumishi wake na kumupatia Yakobo ili Zilpa akuwe bibi yake.+ 10  Na Zilpa, mutumishi wa Lea, akamuzalia Yakobo mwana. 11  Kisha Lea akasema: “Hii ni neema!” Kwa hiyo akamupatia jina Gadi.*+ 12  Kisha, Zilpa, mutumishi wa Lea, akamuzalia Yakobo mwana wa pili. 13  Kisha Lea akasema: “Nimefurahi sana! Kwa maana hakika mabinti watanitangaza kuwa mwenye furaha.”+ Kwa hiyo akamupatia jina Asheri.*+ 14  Sasa Rubeni+ alikuwa anatembea katika siku za mavuno ya ngano, na akapata matunda ya dudai katika pori. Kwa hiyo akayaletea Lea mama yake. Basi Raheli akamuambia Lea: “Tafazali, unipatie matunda fulani ya dudai ya mwana wako.” 15  Basi Lea akamuambia: “Je, ni jambo la kidogo kwamba wewe umemuchukua bwana yangu?+ Je, unataka pia kuchukua matunda ya dudai ya mwana wangu?” Kwa hiyo Raheli akasema: “Ni sawa. Yakobo atalala na wewe usiku wa leo kama unanipatia matunda ya dudai ya mwana wako.” 16  Wakati Yakobo alirudia mangaribi kutoka kwenye eneo la mashamba, Lea akaenda kumupokea na akasema: “Utalala na mimi, kwa sababu nimekukodisha moja kwa moja kwa matunda ya dudai ya mwana wangu.” Kwa hiyo akalala naye usiku huo. 17  Na Mungu akasikia na kumujibu Lea, naye akakuwa na mimba na kisha wakati fulani akamuzalia Yakobo mwana wa tano (5). 18  Kisha Lea akasema: “Mungu amenipatia mushahara* wangu kwa sababu nimemupatia bwana yangu mutumishi wangu.” Kwa hiyo akamupatia jina Isakari.*+ 19  Na Lea akakuwa na mimba mara ingine tena na kisha wakati fulani akamuzalia Yakobo mwana wa sita (6).+ 20  Kisha Lea akasema: “Mungu amenipatia zawadi, ndiyo, zawadi ya muzuri. Sasa bwana yangu atanivumilia,+ kwa sababu nimemuzalia wana sita (6).”+ Kwa hiyo akamupatia jina Zabuloni.*+ 21  Kisha, akamuzaa mutoto mwanamuke na akamupatia jina Dina.+ 22  Mwishowe Mungu akamukumbuka Raheli, na akamusikia na kumujibu kwa kumuwezesha akuwe na mimba.*+ 23  Na akakuwa na mimba na akazaa mwana. Kisha akasema: “Mungu ameniondolea haya yangu!”+ 24  Kwa hiyo akamupatia jina Yosefu,*+ na akasema: “Yehova ananiongezea mwana mwingine.” 25  Kisha Raheli kumuzaa Yosefu, mara moja Yakobo akamuambia Labani: “Uniache niende kwangu na katika inchi yangu.+ 26  Unipatie bibi zangu na watoto wangu wenye nimepata kwa kukutumikia; ili niende, kwa maana unajua muzuri namna nimekutumikia.”+ 27  Kisha Labani akamuambia: “Kama nimekubaliwa mbele ya macho yako,—nimetambua kupitia alama za mambo yenye yatatokea* kwamba Yehova ananibariki kwa sababu yako.” 28  Na akaongeza: “Uniambie mushahara wako utakuwa nini, na nitakupatia.”+ 29  Kwa hiyo Yakobo akamuambia: “Unajua namna nimekutumikia na namna mifugo yako imekuwa katika mikono yangu;+ 30  ulikuwa na wanyama kidogo mbele nifike, lakini mifugo yako imeongezeka na imekuwa na wanyama wengi, na Yehova amekubariki tangu wakati nilifika. Sasa ni wakati gani nitafanya jambo fulani kwa ajili ya nyumba yangu mwenyewe?”+ 31  Kisha akasema: “Nikupatie nini?” Yakobo akasema: “Hautanipatia kitu chochote! Ukinifanyia jambo hili moja, nitaanza tena kuchunga kundi lako na kulilinda.+ 32  Nitapita katika kundi lako lote leo. Tia pembeni kila kondoo mwenye madoa-madoa na mwenye alama zenye rangi na kila kondoo wa rangi ya kahawa kati ya wana-kondoo dume na mbuzi-dike mumoja mwenye alama zenye rangi na mwenye madoa-madoa kati ya mbuzi-dike. Kuanzia sasa, watakuwa mushahara wangu.+ 33  Na haki yangu itasema* kwa ajili yangu siku utakuja kuangalia mushahara wangu; kila mwenye hana madoa-madoa na mwenye hana alama zenye rangi kati ya mbuzi-dike na kila mwenye hana rangi ya kahawa kati ya wana-kondoo dume atakuwa ameibwa kama atapatikana pamoja na mimi.” 34  Basi Labani akasema: “Ni sawa! Ikuwe kama vile unasema.”+ 35  Basi siku hiyo, akatia pembeni mbuzi-dume wenye mistari-mistari na wenye alama zenye rangi na mbuzi-dike wote wenye madoa-madoa na wenye alama zenye rangi, kila mwenye alikuwa na rangi nyeupe kidogo na wa rangi ya kahawa kati ya wana-kondoo dume, na akawapatia wana wake ili wawachunge. 36  Kisha mambo hayo Labani akaenda mbali na Yakobo, mwendo wa siku tatu (3), na Yakobo alikuwa anachunga makundi yenye yalibakia ya Labani. 37  Kisha Yakobo akakamata fimbo za mubichi za muti wa mulubna, muti wa lozi, na muti wa mwaramoni, na akaondoa ngozi ili kutia madoa meupe kwenye fimbo hizo kwa kufanya sehemu nyeupe za fimbo hizo zionekane. 38  Kisha akaweka zile fimbo zenye alikuwa ameondoa ngozi mbele ya kundi, katika mifereji, katika vyombo vya kuwekea maji ya kunywa ya wanyama, kwenye makundi yalikuja kunywa maji, ili wanyama wakuwe na hamu ya kupandana mbele ya fimbo hizo wakati walikuwa wanakuja kunywa maji. 39  Kwa hiyo makundi yalikuwa yanapata hamu ya kupandana mbele ya zile fimbo, na makundi yalikuwa yanazaa wanyama wenye mistari-mistari, madoa-madoa, na alama zenye rangi. 40  Kisha Yakobo akatenganisha wana-kondoo dume na akageuza nyuso za wanyama ziangaliane na wanyama wenye mistari-mistari na wote wenye rangi ya kahawa kati ya makundi ya Labani. Kisha akatenganisha makundi yake mwenyewe na hakuyachanganya pamoja na makundi ya Labani. 41  Kila mara wakati wanyama wenye nguvu walipata hamu ya kupandana, Yakobo alikuwa anaweka zile fimbo katika mifereji mbele ya macho ya makundi, ili wanyama hao wapandane karibu na zile fimbo. 42  Lakini wakati wanyama walikuwa wazaifu, hakuweka zile fimbo mahali pale. Kwa hiyo sikuzote wanyama wazaifu walikuwa wa Labani, lakini wale wenye nguvu walikuwa wa Yakobo.+ 43  Na mwanaume huyu akakuwa tajiri sana, na akakuwa na makundi mengi, watumishi wanaume na watumishi wanamuke na ngamia na punda.+

Maelezo ya Chini

Ao “amefunga tumbo lako la uzazi?”
Tnn., “azae kwenye magoti yangu.”
Maana yake “Muamuzi.”
Maana yake “Mieleka Yangu.”
Maana yake “Neema.”
Maana yake “Mwenye Furaha; Furaha.”
Ao “mushahara wa mutu mwenye alikodishwa.”
Maana yake “Yeye Ni Mushahara.”
Maana yake “Kuachilia.”
Tnn., “na Mungu akamusikiliza na kufungua tumbo lake la uzazi.”
Kifupi cha jina Yosifia, lenye maana yake ni “Yah Aongeze (Azidishe).”
Ao “kupitia mambo yenye kuwa hakika.”
Ao “unyoofu wangu utasema.”