Mwanzo 44:1-34

  • Kikombe cha feza cha Yosefu kinapatikana katika mufuko wa Benyamini (1-17)

  • Yuda anaomba kwa kulia ili Benyamini aachiliwe (18-34)

44  Kisha wakati fulani Yosefu akaamuru ule mwanaume mwenye alikuwa anasimamia nyumba yake: “Jaza mifuko ya wanaume hawa chakula kingi kwa kadiri yenye wanaweza kubeba, na uweke feza za kila mumoja wao katika kinywa cha mufuko wake.+  Lakini unapaswa kuweka kikombe changu, kile kikombe cha feza, katika kinywa cha mufuko wa ule mudogo zaidi, pamoja na feza za nafaka yake.” Kwa hiyo akafanya kama vile Yosefu alikuwa amemuagiza.  Asubui wakati mwangaza ulikuwa umetokea, wanaume hao waliruhusiwa kuondoka pamoja na punda wao.  Wakati walikuwa hawajaenda mbali na muji, Yosefu akamuambia ule mwanaume mwenye alikuwa anasimamia nyumba yake: “Simama! Ufuatilie wanaume hao! Wakati utawafikia, uwaambie, ‘Sababu gani mumelipa ubaya kwa wema?  Je, haiko kikombe hiki bwana wangu anakunywia ndani na kutumia ili kusoma kwa ufundi alama za mambo yenye yatatokea? Mumetenda jambo la uovu.’”  Kwa hiyo akawafikia na kuwaambia maneno hayo.  Lakini wakamuambia: “Sababu gani bwana wangu anasema jambo kama hilo? Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa kwamba watumishi wako wafanye jambo kama hilo.  Kwa sababu, feza zenye tulipata katika kinywa cha mifuko yetu tulikurudishia kutoka inchi ya Kanaani.+ Namna gani basi, tunaweza kuiba feza ao zahabu ya nyumba ya bwana wako?  Ikiwa kinapatikana kwa mumoja wa watumwa wako, akufe kabisa, na sisi wengine tutakuwa pia watumwa wa bwana wangu.” 10  Kwa hiyo akasema: “Ikuwe kama vile munasema: Ule mwenye atapatikana na kikombe hicho atakuwa mutumwa wangu, lakini ninyi wengine hamutakuwa na kosa.” 11  Basi kila mumoja wao akashusha haraka mufuko wake chini na kuufungua. 12  Akatafuta-tafuta kwa uangalifu, akaanzia kwa ule mukubwa zaidi na kumalizia kwa ule mudogo zaidi. Mwishowe kikombe kikapatikana katika mufuko wa Benyamini.+ 13  Kisha wakapasua nguo zao, na kila mumoja wao akainua muzigo wake na kuurudisha juu ya punda wake na wakarudia katika muji. 14  Wakati Yuda+ na ndugu zake waliingia katika nyumba ya Yosefu, alikuwa angali pale; na wakaanguka chini mbele yake.+ 15  Yosefu akawaambia: “Ni jambo gani hili lenye mumefanya? Je, hamukujua kwamba mutu kama mimi anaweza kusoma kwa ufundi alama za mambo yenye yatatokea?”+ 16  Yuda akajibu: “Tumuambie bwana wangu nini? Tuseme nini? Na namna gani tunaweza kuonyesha kama tuko wenye haki? Mungu wa kweli amefunua kosa la watumwa wako.+ Sasa sisi tuko watumwa wa bwana wangu, sisi na ule mwenye kikombe kilipatikana katika mukono wake!” 17  Lakini, akasema: “Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa kwamba nifanye vile. Mutu mwenye kikombe kilipatikana katika mukono wake ni yeye atakuwa mutumwa wangu.+ Lakini ninyi wengine, muende kwa amani kwa baba yenu.” 18  Sasa Yuda akamukaribia na kusema: “Ninakuomba, bwana wangu, tafazali acha mutumwa wako aseme neno moja katika masikio ya bwana wangu, na usimukasirikie mutumwa wako, kwa sababu wewe uko kama Farao.+ 19  Bwana wangu aliuliza watumwa wake, ‘Je, muko na baba ao ndugu?’ 20  Kwa hiyo tulimuambia bwana wangu, ‘Tuko na baba mwenye kuzeeka na mutoto mumoja wa uzee wake, mudogo zaidi.+ Lakini ndugu yake alikufa,+ kwa hiyo yeye ndiye mwana peke yake mwenye amebakia wa mama yake,+ na baba yake anamupenda.’ 21  Kisha uliambia watumwa wako, ‘Mumulete ili nimuone.’+ 22  Lakini tuliambia bwana wangu, ‘Kijana huyo hawezi kuacha baba yake. Akimuacha, hakika baba yake atakufa.’+ 23  Kisha uliambia watumwa wako, ‘Kama ndugu yenu mudogo zaidi hashuke pamoja na ninyi, hamutaona tena uso wangu.’+ 24  “Kwa hiyo tulipanda kwa mutumwa wako baba yangu na tukamuambia maneno ya bwana wangu. 25  Kisha wakati fulani baba yetu alisema, ‘Murudie na mutununulie chakula kidogo.’+ 26  Lakini tulisema, ‘Hatuwezi kushuka kule. Kama ndugu yetu mudogo zaidi iko* pamoja na sisi tutashuka, kwa sababu hatuwezi kuona uso wa mwanaume ule kama ndugu yetu mudogo zaidi haiko pamoja na sisi.’+ 27  Kisha mutumwa wako baba yangu akatuambia, ‘Munajua muzuri kama bibi yangu alinizalia tu wana wawili.+ 28  Lakini mumoja wao aliniacha na nikasema: “Anapaswa kuwa amepasuliwa vipande-vipande!”+ na mupaka sasa sijamuona. 29  Kama munamuondoa huyu pia mbele ya macho yangu na kama jambo lenye kuleta kifo linamufikia, hakika mutashusha imvi zangu katika Kaburi*+ nikiwa katika huzuni.’+ 30  “Na sasa ikiwa ninarudia kwa mutumwa wako baba yangu bila kijana huyu kuwa pamoja na sisi, kwa maana uzima wake mwenyewe umeshikamana* na uzima wa kijana huyu, 31  kisha wakati tu ataona kwamba kijana haiko pale, atakufa, na watumwa wako hakika watashusha imvi za mutumwa wako baba yetu katika Kaburi* kwa huzuni. 32  Mutumwa wako alimuhakikishia baba yangu kwa ajili ya kijana huyu, kwa kusema, ‘Kama simurudishe kwako, basi nitakuwa nimemutendea baba yangu zambi milele.’+ 33  Kwa hiyo basi, acha mutumwa wako abakie na akuwe mutumwa wa bwana wangu pahali pa kijana huyu, ili kijana huyu aweze kurudia pamoja na ndugu zake. 34  Namna gani nitaweza kurudia kwa baba yangu bila kijana huyu kuwa pamoja na mimi? Siwezi kuvumilia kuona wakati musiba huo utamufikia baba yangu!”

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nafsi yake mwenyewe imeshikamana.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.