Mwanzo 26:1-35

  • Isaka na Rebeka katika muji wa Gerari (1-11)

    • Mungu anamuhakikishia Isaka kwamba atatimiza ahadi yake (3-5)

  • Kugombania visima (12-25)

  • Agano kati ya Isaka na Abimeleki (26-33)

  • Bibi wawili Wahiti wa Esau (34, 35)

26  Sasa njaa ikatokea katika inchi, zaidi ya ile njaa ya kwanza yenye ilitokea katika siku za Abrahamu,+ kwa hiyo Isaka akaenda Gerari kwa Abimeleki mufalme wa Wafilisti.  Kisha Yehova akamutokea Isaka na kusema: “Usishuke kuenda Misri. Kaa katika inchi yenye nitakuonyesha.  Kaa kama mugeni katika inchi hii,+ na mimi nitaendelea kuwa pamoja na wewe na kukubariki kwa sababu nitakupatia wewe na uzao wako* inchi hizi zote,+ na nitatimiza kiapo hiki chenye nilimuapia Abrahamu baba yako:+  ‘Nitafanya uzao wako uongezeke* kama nyota za mbinguni;+ na nitapatia uzao wako* inchi hizi zote;+ na kupitia uzao wako* mataifa yote ya dunia yatajipatia baraka,’+  kwa sababu Abrahamu alisikiliza sauti yangu na kuendelea kufuata maagizo yangu, amri zangu, masharti yangu, na sheria zangu.”+  Kwa hiyo Isaka akaendelea kuishi Gerari.+  Wakati wanaume wa mahali pale walikuwa wanamuuliza juu ya bibi yake, alikuwa anasema: “Huyu ni dada yangu.”+ Aliogopa kusema, “Ni bibi yangu,” kwa maana alisema, “Wanaume wa hapa wanaweza kuniua kwa sababu ya Rebeka,” kwa kuwa alikuwa na sura na umbo ya muzuri.+  Kisha wakati fulani kupita, Abimeleki mufalme wa Wafilisti alikuwa anaangalia inje kupitia dirisha, na akamuona Isaka akimuonyesha mapenzi* Rebeka bibi yake.+  Mara moja Abimeleki akamuita Isaka na kumuambia: “Kumbe ni bibi yako! Sababu gani ulisema, ‘Yeye ni dada yangu’?” Kwa hiyo Isaka akamuambia: “Nilisema vile kwa sababu niliogopa kwamba nitauawa kwa sababu yake.”+ 10  Lakini Abimeleki akasema tena: “Ni jambo gani hili lenye umetutendea?+ Mutu fulani kati ya watu angelala na bibi yako, na ungeleta hatia juu yetu!”+ 11  Kisha Abimeleki akaamuru watu wote, na kusema: “Mutu mwenye atamugusa mwanaume huyu na bibi yake hakika atauawa!” 12  Na Isaka akaanza kupanda mbegu katika inchi hiyo, na mwaka huo akavuna mara mia moja (100) mbegu zenye alipanda, kwa kuwa Yehova alikuwa anamubariki.+ 13  Huyu mwanaume akakuwa tajiri, na akaendelea kupata mali mupaka akakuwa tajiri sana. 14  Akapata makundi ya kondoo na makundi ya ngombe na kundi kubwa la watumishi,+ na Wafilisti wakaanza kumusikilia wivu. 15  Kwa hiyo Wafilisti wakakamata udongo na kufunika visima vyote vyenye watumishi wa baba yake walikuwa wamechimba katika siku za Abrahamu.+ 16  Kisha Abimeleki akamuambia Isaka: “Toka katika ujirani wetu, kwa sababu umekuwa na nguvu sana kuliko sisi.” 17  Kwa hiyo Isaka akatoka mahali pale na kupiga kambi katika bonde* la Gerari+ na kuanza kuishi kule. 18  Na Isaka akachimba tena visima vyenye vilikuwa vimechimbwa katika siku za Abrahamu baba yake lakini vyenye Wafilisti walikuwa wamefunika kisha Abrahamu kufa,+ na akavipatia majina yaleyale yenye baba yake alikuwa amevipatia.+ 19  Wakati watumishi wa Isaka walikuwa wanachimba katika bonde,* wakapata kisima cha maji safi. 20  Na wachungaji wa Gerari wakaanza kugombana na wachungaji wa Isaka, wakisema: “Haya maji ni yetu!” Kwa hiyo akaita kile kisima Eseki,* kwa sababu walikuwa wamegombana naye. 21  Na wakaanza kuchimba kisima kingine, na wakaanza kukigombania pia. Kwa hiyo akakiita Sitna.* 22  Kisha wakati fulani akatoka mahali pale na kuchimba kisima kingine, lakini hawakukigombania. Kwa hiyo akakiita Rehoboti* na kusema: “Ni kwa sababu sasa Yehova ametupatia nafasi ya kutosha naye ametufanya tuongezeke katika inchi.”+ 23  Kisha akatoka kule na kuenda Beer-sheba.+ 24  Yehova akamutokea usiku huo na kusema: “Mimi ni Mungu wa Abrahamu baba yako.+ Usiogope,+ kwa sababu niko pamoja na wewe, na nitakubariki na kufanya uzao wako uongezeke* kwa sababu ya Abrahamu mutumishi wangu.”+ 25  Kwa hiyo akajenga mazabahu kule na kuitia jina la Yehova.+ Na Isaka akasimamisha hema yake kule,+ na watumishi wake wakachimba kisima kule. 26  Kisha wakati fulani Abimeleki akakuja kumutembelea kutoka Gerari pamoja na Ahuzati mushauri wake na Fikoli mukubwa wa jeshi lake.+ 27  Isaka akawaambia: “Sababu gani mumenitembelea, wakati ninyi mulinichukia na kunifukuza katika ujirani wenu?” 28  Basi wakasema: “Tumeona waziwazi kwamba Yehova iko* pamoja na wewe.+ Kwa hiyo tulisema, ‘Tafazali, kiapo chenye masharti kikuwe kati yetu na wewe, na tufanye agano pamoja na wewe+ 29  kwamba hautatufanyia jambo lolote la mubaya kama vile sisi hatukukufanyia jambo la kukuumiza, kwa sababu tulikutendea tu mambo ya muzuri kwa kukuruhusu uende kwa amani. Sasa wewe ni mubarikiwa wa Yehova.’” 30  Kisha Isaka akawafanyia karamu, nao wakakula na kunywa. 31  Wakaamuka asubui sana na kila mumoja akamuapia mwenzake.+ Kisha Isaka akawaacha waende, nao wakaenda kwa amani. 32  Siku hiyo watumishi wa Isaka walikuja na kumuambia kuhusu kisima chenye walikuwa wamechimba,+ na wakamuambia: “Tumepata maji!” 33  Kwa hiyo akakiita Shiba. Ndiyo sababu jina la muji huo ni Beer-sheba+ mupaka leo. 34  Wakati Esau alikuwa na miaka makumi ine (40), alimuoa Yuditi binti ya Beeri Muhiti na pia Basemati binti ya Eloni Muhiti.+ 35  Waliletea Isaka na Rebeka uchungu mukubwa.*+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Ao “mbegu yako iongezeke.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “akimukumbatia.”
Ao “bonde la muto.”
Ao “bonde la muto.”
Maana yake “Ugomvi.”
Maana yake “Mashitaka.”
Maana yake “Nafasi Kubwa.”
Ao “mbegu yako iongezeke.”
Ao “eko.”
Tnn., “uchungu wa roho.”