Mwanzo 43:1-34

  • Ndugu za Yosefu wanarudia Misri mara ya pili; pamoja na Benyamini (1-14)

  • Yosefu anakutana tena na ndugu zake (15-23)

  • Yosefu anafanya karamu pamoja na ndugu zake (24-34)

43  Sasa njaa ilikuwa kali katika inchi.+  Kwa hiyo wakati walimaliza kula nafaka yenye walikuwa wametosha Misri,+ baba yao akawaambia: “Murudie kule na mutununulie chakula kidogo.”  Kisha Yuda akamuambia: “Ule mwanaume alituonya waziwazi, ‘Hamutaona uso wangu tena kama ndugu yenu haiko pamoja na ninyi.’+  Kama unatutuma pamoja na ndugu yetu, tutashuka na kukununulia chakula.  Lakini kama haumutume, hatutashuka, kwa sababu ule mutu alituambia, ‘Hamutaona uso wangu tena kama ndugu yenu haiko pamoja na ninyi.’”+  Na Israeli+ akauliza: “Sababu gani muliniletea shida hii kwa kumuambia ule mwanaume kama muko na ndugu mwingine?”  Wakajibu: “Ule mwanaume alituuliza moja kwa moja juu ya familia yetu na watu wa jamaa yetu, kwa kusema, ‘Je, baba yenu angali muzima? Je, muko na ndugu mwingine?’ na tulimuambia mambo hayo.+ Namna gani tungejua kama angeweza kusema, ‘Mushuke pamoja na ndugu yenu’?”+  Kisha Yuda akamulilia Israeli baba yake: “Tuma kijana huyu pamoja na mimi,+ na utuache tuende ili tuweze kuishi na tusikufe+—sisi na wewe na watoto wetu.+  Nitahakikisha iko* salama.+ Utamuomba katika mikono yangu. Kama simurudishe kwako na kumuleta kwako, nitakuwa nimekutendea zambi kwa wakati wote. 10  Lakini kama hatungekuwa tumekawia, kufikia sasa tungekuwa tumefika kule na kurudia mara mbili.” 11  Kwa hiyo Israeli baba yao akawaambia: “Ikiwa inapaswa kuwa vile, basi mufanye hivi: Mubebe vitu vya muzuri zaidi vya inchi katika mifuko* yenu na muvipelekee ule mwanaume kuwa zawadi:+ zeri kidogo,+ asali kidogo, ubani mweusi, ngozi ya muti yenye utomvu,+ kungu, na lozi. 12  Mubebe kiasi cha feza mara mbili; na pia murudishe feza zenye ziliwekwa kwenye kinywa cha mifuko yenu.+ Pengine walikosea. 13  Mumuchukue ndugu yenu na muende, murudie kwa ule mwanaume. 14  Mungu Mweza-Yote amuchochee mwanaume huyo awaonyeshe huruma, ili amuachilie na kuwapatia ule ndugu yenu mwingine na Benyamini. Lakini kwa upande wangu, kama ni lazima nikose watoto, nitakosa watoto!”+ 15  Kwa hiyo wale wanaume wakakamata zawadi hiyo, na wakakamata kiasi cha feza mara mbili katika mikono yao na pia Benyamini. Kisha wakasimama na kushuka mupaka Misri na wakasimama tena mbele ya Yosefu.+ 16  Wakati Yosefu alimuona Benyamini pamoja nao, mara moja akamuambia ule mwanaume mwenye alikuwa anasimamia nyumba yake: “Peleka wanaume hawa katika nyumba yangu na uchinje wanyama na kutayarisha chakula, kwa maana wanaume hawa wanapaswa kula chakula cha muchana pamoja na mimi.” 17  Bila kukawia ule mwanaume akafanya kama vile Yosefu alikuwa amemuambia,+ na akawapeleka katika nyumba ya Yosefu. 18  Lakini wale wanaume wakaogopa wakati walipelekwa katika nyumba ya Yosefu, na wakaanza kusema: “Tumeletwa hapa kwa sababu ya zile feza zenye zilirudishwa katika mifuko yetu wakati wenye ulipita. Sasa watatushambulia na kutufanya watumwa na kukamata punda zetu!”+ 19  Kwa hiyo wakamuendea ule mwanaume mwenye alikuwa anasimamia nyumba ya Yosefu na wakazungumuza naye kwenye muingilio wa ile nyumba. 20  Wakasema: “Utusamehe, bwana wangu! Tulikuja hapa mara ya kwanza ili kununua chakula.+ 21  Lakini wakati tulifika mahali pa kulala na kuanza kufungua mifuko yetu, kumbe, feza za kila mumoja wetu zilikuwa katika kinywa cha mufuko wake, feza zetu pamoja na uzito wake wote.+ Kwa hiyo tungependa kuzirudisha sisi wenyewe. 22  Na tumeleta feza zingine ili kununua chakula. Hatujue ni nani mwenye aliweka feza zetu katika mifuko yetu.”+ 23  Kisha akasema: “Ni sawa. Musiogope. Mungu wenu na Mungu wa baba yenu aliweka mali katika mifuko yenu. Nilikuwa nimekwisha kupokea feza zenu.” Kisha mambo hayo akamutosha Simeoni inje na kumuleta kwao.+ 24  Kisha ule mwanaume akawaingiza katika nyumba ya Yosefu na akawapatia maji ya kunawa miguu yao, na akawapatia chakula kwa ajili ya punda wao. 25  Na wakatayarisha zawadi+ ya kumupatia Yosefu wakati atakuja muchana, kwa maana walikuwa wamesikia kwamba watakula chakula pale.+ 26  Wakati Yosefu aliingia katika nyumba, wakamupelekea zawadi yao na wakainamisha uso mupaka chini mbele yake.+ 27  Kisha mambo hayo akawauliza hali yao na kusema: “Baba yenu ule muzee mwenye mulisema juu yake iko* namna gani? Angali muzima?”+ 28  Basi wakasema: “Mutumishi wako baba yetu iko* muzuri. Angali muzima.” Kisha wakainama na kushusha uso chini.+ 29  Wakati aliinua macho na kumuona Benyamini ndugu yake, mwana wa mama yake,+ akasema: “Je, huyu ndiye ndugu yenu mudogo zaidi mwenye muliniambia juu yake?”+ Akaongeza kusema: “Mungu akuonyeshe wema, mwana wangu.” 30  Halafu Yosefu akafanya haraka, kwa maana alilemewa na hisia kwa sababu ya ndugu yake, na akatafuta mahali pa kulilia. Kwa hiyo akaingia katika chumba chenye hakikukuwa na watu na akaanza kutoa machozi kule.+ 31  Kisha kunawa uso wake na kutoka katika chumba, akiwa sasa amejizuia, akasema: “Mulete chakula.” 32  Wakamuletea chakula chake peke yake na ndugu zake chakula chao peke yao, na Wamisri wenye walikuwa pamoja naye wakakula peke yao, kwa maana Wamisri hawangeweza kula chakula pamoja na Waebrania; kwa sababu hilo ni jambo lenye kuchukiza kwa Wamisri.+ 33  Ndugu zake walikuwa wamekaa mbele yake, kuanzia muzaliwa wa kwanza kulingana na haki yake ya muzaliwa wa kwanza+ mupaka ule mudogo zaidi kulingana na miaka yake, na walikuwa wanaangaliana kwa mushangao. 34  Yosefu akaendelea kutuma chakula kutoka kwenye meza yake mupaka kwenye meza zao, lakini aliongeza chakula cha Benyamini mara tano (5) zaidi ya chakula cha wale wengine wote.+ Kwa hiyo wakaendelea kufanya karamu na kunywa pamoja naye mupaka wakati walishiba.

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “vyombo.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”