Mwanzo 39:1-23

  • Yosefu katika nyumba ya Potifa (1-6)

  • Yosefu anakataa kulala na bibi ya Potifa (7-20)

  • Yosefu katika gereza (21-23)

39  Sasa Yosefu akapelekwa Misri.+ Na Mumisri mumoja mwenye aliitwa Potifa,+ ofisa wa makao ya Farao na mwenye alikuwa mukubwa wa walinzi, akamununua kutoka kwa Waishmaeli+ wenye walikuwa wamemuleta kule.  Lakini Yehova alikuwa pamoja na Yosefu.+ Kwa hiyo mambo yakamuendea muzuri na akawekwa juu ya nyumba ya bwana wake, ule Mumisri.  Na bwana wake akaona kama Yehova alikuwa pamoja naye na kama Yehova alikuwa anafanya kila jambo lenye Yosefu alifanya liendeke muzuri.  Yosefu akaendelea kukubaliwa mbele ya macho ya bwana wake, na akakuwa mutumishi wake mwenyewe. Kwa hiyo Potifa akamuweka juu ya nyumba yake, na akamuweka asimamie vitu vyake vyote.  Tangu wakati Potifa alimuweka kuwa musimamizi wa nyumba yake na wa vitu vyake vyote, Yehova aliendelea kubariki nyumba ya ule Mumisri kwa sababu ya Yosefu, na Yehova akabariki vitu vyote vyenye Potifa alikuwa navyo katika nyumba na katika eneo la mashamba.+  Mwishowe akaacha kila kitu chenye kilikuwa chake katika mikono ya Yosefu, na Potifa hakukuwa anahangaikia kitu kingine isipokuwa chakula chenye alikuwa anakula. Tena, Yosefu akakuwa mwanaume mwenye umbo ya muzuri na sura ya kupendeza.  Kisha mambo hayo, bibi ya bwana wake akaanza kumuangalia na kumutamani sana Yosefu na kusema: “Lala na mimi.”  Lakini akakataa na kumuambia bibi ya bwana wake: “Angalia, bwana wangu haangaikie kile ninafanya katika nyumba hii, na ameweka vitu vyake vyote katika mikono yangu.  Hakuna mwenye kuwa mukubwa zaidi kuliko mimi katika nyumba hii, na bwana wangu hakunikataza kitu chochote isipokuwa wewe, kwa sababu wewe uko bibi yake. Kwa hiyo ninaweza namna gani kufanya ubaya huu mukubwa na kwa kweli nimutendee Mungu zambi?”+ 10  Kwa hiyo kila siku alikuwa anasema na Yosefu, lakini Yosefu hakukubali hata kidogo kulala naye wala kubakia pamoja naye. 11  Lakini siku moja wakati Yosefu aliingia katika nyumba ili kufanya kazi yake, wafanyakazi wote wa nyumba hawakukuwa katika nyumba. 12  Kisha akakamata kwa nguvu nguo ya Yosefu na kusema: “Lala na mimi!” Lakini Yosefu akaacha nguo yake katika mukono wake na kukimbia inje. 13  Wakati tu aliona kwamba Yosefu amemuachia nguo yake na kukimbia inje, 14  akaanza kuita wanaume wa nyumba yake na kuwaambia: “Muangalie! Alituletea mwanaume huyu Mwebrania ili kutufanya tukuwe kitu cha kuchekwa. Alikuja ili kulala na mimi, lakini nilianza kulalamika kwa sauti yangu yote. 15  Kisha wakati tu alisikia ninasema kwa sauti kubwa na kulalamika, akaacha nguo yake pembeni yangu na kukimbia inje.” 16  Kisha mambo hayo akaweka nguo ya Yosefu pembeni yake mupaka wakati bwana wake alirudia katika nyumba yake. 17  Kisha akamuambia Potifa jambo lilelile, kwa kusema: “Ule mutumishi Mwebrania mwenye ulituletea alikuja karibu na mimi ili kunifanya kuwa kitu cha kuchekwa. 18  Lakini wakati tu nilipandisha sauti na kuanza kulalamika, aliacha nguo yake pembeni yangu na kukimbia inje.” 19  Wakati tu bwana wa Yosefu alisikia maneno yenye bibi yake alimuambia, kwa kusema: “Hayo ndiyo mambo yenye mutumishi wako alinitendea,” kasirani yake ikawaka. 20  Kwa hiyo bwana wa Yosefu akamukamata na kumutia katika gereza, mahali wafungwa wa mufalme walikuwa wamefungwa, na Yosefu akabakia kule katika gereza.+ 21  Lakini Yehova aliendelea kuwa pamoja na Yosefu na akaendelea kumuonyesha upendo mushikamanifu na kumufanya akubaliwe mbele ya macho ya ofisa mukubwa wa gereza.+ 22  Kwa hiyo ofisa mukubwa wa gereza akamuweka Yosefu kuwa musimamizi wa wafungwa wote katika gereza, na kila kitu chenye wafungwa walikuwa wanafanya ndani ya gereza, ni yeye alikuwa anaagiza kifanywe.+ 23  Ule ofisa mukubwa wa gereza hakukuwa anaangalia kitu chochote chenye kilikuwa katika mikono ya Yosefu, kwa sababu Yehova alikuwa pamoja na Yosefu na Yehova alifanya kila jambo lenye Yosefu alifanya liendeke muzuri.+

Maelezo ya Chini