Mwanzo 28:1-22

  • Isaka anamutuma Yakobo Padan-aramu (1-9)

  • Ndoto ya Yakobo kule Beteli (10-22)

    • Mungu anamuhakikishia Yakobo kwamba atatimiza ahadi yake (13-15)

28  Kwa hiyo Isaka akamuita Yakobo na akamubariki na kumuamuru, akisema: “Haupaswe kuchukua bibi kati ya mabinti wa Kanaani.+  Uende mupaka Padan-aramu kwenye nyumba ya Betueli, baba ya mama yako, na uchukue bibi kule kati ya mabinti wa Labani,+ ndugu ya mama yako.  Mungu Mweza-Yote atakubariki na atakufanya uzae na kuongezeka, na hakika utakuwa kutaniko la vikundi vya watu.+  Na atakupatia wewe baraka ya Abrahamu,+ wewe na uzao wako* pamoja na wewe, ili uriti inchi yenye umeishi ndani yake ukiwa mugeni, yenye Mungu amemupatia Abrahamu.”+  Kwa hiyo Isaka akamuacha Yakobo aende, naye akaenda Padan-aramu, kwa Labani mwana wa Betueli Mwaramu,+ ndugu ya Rebeka,+ mama ya Yakobo na Esau.  Esau akaona kwamba Isaka alikuwa amemubariki Yakobo na kumuacha aende Padan-aramu kuchukua bibi kule, na kwamba wakati alimubariki alimuamuru, “Usichukue bibi kati ya mabinti wa Kanaani,”+  na kwamba Yakobo alimutii baba yake na mama yake na alienda Padan-aramu.+  Basi Esau akatambua kama Isaka baba yake hakupendezwa na mabinti wa Kanaani,+  kwa hiyo Esau akaenda kwa Ishmaeli na kumuchukua Mahalati binti ya Ishmaeli mwana wa Abrahamu, dada ya Nebayoti, akuwe bibi yake, kwa kuongezea juu ya wale bibi wengine wenye alikuwa nao.+ 10  Yakobo akaondoka Beer-sheba na kuenda Harani.+ 11  Kisha wakati fulani akafika mahali fulani na akaamua kulala pale kwa sababu jua lilikuwa limeshuka. Kwa hiyo akakamata moja kati ya majiwe ya mahali pale na akaliweka ili apumuzishe kichwa chake juu yake na akalala pale.+ 12  Kisha akaota ndoto, na angalia! kulikuwa ngazi yenye* kusimamishwa juu ya dunia, na sehemu ya juu ya ngazi hiyo ilifika mupaka mbinguni, na malaika wa Mungu walikuwa wanapanda na kushuka kwenye ngazi hiyo.+ 13  Na angalia! Yehova alikuwa anasimama juu ya ngazi hiyo,* na alisema: “Mimi ni Yehova Mungu wa Abrahamu baba yako na Mungu wa Isaka.+ Nitakupatia wewe na uzao wako* inchi yenye unalala juu yake.+ 14  Na hakika uzao wako utakuwa* kama mavumbi ya dunia,+ na utaenea kila mahali upande wa mangaribi, upande wa mashariki, upande wa kaskazini, na upande wa kusini, na kupitia wewe na uzao wako* familia zote za inchi hakika zitabarikiwa.*+ 15  Niko pamoja na wewe, na nitakulinda kila mahali kwenye utaenda, na nitakurudisha kwenye inchi hii.+ Sitakuacha mupaka wakati nitatimiza mambo yenye nimekuahidi.”+ 16  Kisha Yakobo akaamuka katika usingizi wake na kusema: “Kwa kweli Yehova iko* mahali hapa, na sikujua jambo hilo.” 17  Naye akaogopa sana na kusema: “Hapa ni mahali kwenye kuogopesha sana! Hakika hapa ni nyumba ya Mungu,+ na huu ni mulango mukubwa wa mbinguni.”+ 18  Kwa hiyo Yakobo akaamuka asubui sana na kukamata lile jiwe lenye alikuwa amepumuzisha kichwa chake juu yake, akalisimamisha kuwa nguzo na akamwanga mafuta juu ya sehemu ya juu ya jiwe hilo.+ 19  Kwa hiyo akaita mahali pale Beteli,* lakini jina la zamani la muji huo lilikuwa Luzi.+ 20  Kisha Yakobo akafanya naziri, kwa kusema: “Kama Mungu ataendelea kuwa pamoja na mimi na kunilinda katika safari yangu na kunipatia mukate wa kula na nguo za kuvaa, 21  na kama ninarudia kwa amani katika nyumba ya baba yangu, basi hakika Yehova atakuwa ameonyesha kwamba yeye ni Mungu wangu. 22  Na jiwe hili lenye nimesimamisha kuwa nguzo litakuwa nyumba ya Mungu,+ na hakika nitakupatia sehemu moja ya kumi (1/10) ya kila kitu chenye utanipatia.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Ao “kipandio chenye.”
Ao “kipandio hicho.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “mbegu yako itakuwa.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “zitajipatia baraka.”
Ao “eko.”
Maana yake “Nyumba ya Mungu.”