Mwanzo 42:1-38

  • Ndugu za Yosefu wanaenda Misri (1-4)

  • Yosefu anakutana na ndugu zake na anawajaribu (5-25)

  • Ndugu zake wanarudia nyumbani kwa Yakobo (26-38)

42  Wakati Yakobo alipata habari kama kuko nafaka katika Misri,+ akaambia wana wake: “Sababu gani munaendelea tu kuangaliana?”  Akaongeza kusema: “Nimesikia kama kuko nafaka katika Misri. Mushuke kule na mutununulie nafaka, ili tuendelee kuishi na tusikufe.”+  Kwa hiyo ndugu kumi (10) za Yosefu+ wakashuka ili kununua nafaka kule Misri.  Lakini Yakobo hakumutuma Benyamini,+ ndugu ya Yosefu, pamoja na ndugu zake wengine, kwa sababu alisema: “Pengine jambo fulani lenye kuleta kifo linaweza kumufikia.”+  Kwa hiyo wana wa Israeli wakaenda pamoja na watu wengine wenye walikuwa wanaenda kununua, kwa sababu njaa ilikuwa imeenea katika inchi ya Kanaani.+  Yosefu ndiye alikuwa mutu mwenye mamlaka juu ya inchi,+ na ni yeye alikuwa anauzisha nafaka kwa watu wote wa dunia.+ Kwa hiyo ndugu za Yosefu wakafika na kuinamisha nyuso zao mupaka chini mbele yake.+  Wakati Yosefu aliona ndugu zake, akawatambua mara moja, lakini alijifanya wasimutambue.+ Kwa hiyo akazungumuza nao kwa ukali na kusema: “Mumetoka wapi?” wakasema: “Tumetoka katika inchi ya Kanaani ili kununua chakula.”+  Basi Yosefu akatambua ndugu zake, lakini wao hawakumutambua.  Mara moja Yosefu akakumbuka ndoto zenye alikuwa ameota juu yao,+ na akawaambia: “Ninyi muko wapelelezi! Mumekuja kuona maeneo yenye uzaifu ya* inchi!” 10  Kisha wakamuambia: “Hapana, bwana wangu, lakini watumishi wako wamekuja kununua chakula. 11  Sisi wote tuko wana wa mutu mumoja. Tuko watu wenye haki. Watumishi wako hawako wapelelezi.” 12  Lakini akawaambia: “Haiko vile! Mumekuja kuona maeneo yenye uzaifu ya inchi!” 13  Basi wakasema: “Watumishi wako ni ndugu kumi na mbili (12).+ Tuko wana wa mutu mumoja+ katika inchi ya Kanaani, na ndugu yetu mudogo zaidi amebakia pamoja na baba yetu,+ lakini mwingine haiko tena.”+ 14  Lakini, Yosefu akawaambia: “Ni kama vile nilisema—‘Muko wapelelezi!’ 15  Mutajaribiwa kwa njia hii: Kama vile hakika Farao anaishi, hamutatoka hapa mupaka ndugu yenu mudogo zaidi afike hapa.+ 16  Mumutume mumoja wenu amulete ndugu yenu, lakini ninyi wengine mutabakia katika kifungo. Katika njia hiyo, maneno yenu yatajaribiwa ili kuona kama muko munasema kweli. Na ikiwa haiko vile, basi, kama vile hakika Farao anaishi, ninyi muko wapelelezi.” 17  Basi akawatia katika kifungo kwa siku tatu (3). 18  Yosefu akawaambia hivi siku ya tatu (3): “Mufanye hivi ili muishi, kwa maana ninamuogopa Mungu. 19  Kama muko watu wanyoofu, mumoja wa ndugu zenu abakie mufungwa katika nyumba yenu ya kifungo, lakini ninyi wengine munaweza kuenda na kubeba nafaka ili kupunguza njaa katika nyumba zenu.+ 20  Kisha muniletee ndugu yenu mudogo zaidi, ili maneno yenu yaonekane kuwa ya kweli na ninyi hamutakufa.” Nao wakafanya vile. 21  Nao wakaambiana: “Hakika tuko tunapewa azabu kwa sababu ya ndugu yetu,+ kwa kuwa tuliona taabu yake* wakati alituomba tumuonyeshe huruma, lakini hatukusikiliza. Ndiyo maana musiba huu umetufikia.” 22  Kisha Rubeni akawajibu: “Je, sikuwaambia, ‘Musimutendee mutoto zambi,’ lakini hamukukuwa munanisikiliza?+ Sasa hakika damu yake iko inaombwa.”+ 23  Lakini hawakujua kwamba Yosefu alikuwa anaelewa, kwa sababu kulikuwa mutafsiri katikati yao. 24  Kwa hiyo akaenda mbali nao na kuanza kulia.+ Wakati alirudia na kuzungumuza nao tena, akamukamata Simeoni+ kati yao na kumufunga mbele ya macho yao.+ 25  Kisha Yosefu akatoa amri ili mifuko yao ijazwe nafaka na feza za kila mumoja zirudishwe ndani ya gunia lake na wapewe vyakula kwa ajili ya safari. Ni vile walifanyiwa. 26  Kwa hiyo wakabebesha punda wao nafaka zao na kutoka pale. 27  Wakati mumoja wao alifungua gunia lake ili akulishe punda wake wakiwa mahali pa kulala usiku, aliona feza zake katika kinywa cha mufuko wake. 28  Basi akawaambia ndugu zake: “Feza zangu zimerudishwa, na ziko hapa katika mufuko wangu!” Kisha mioyo yao ikazimia, na wakitetemeka, waliangaliana na kusema: “Ni jambo gani hili lenye Mungu ametutendea?” 29  Wakati walifika kwa Yakobo baba yao katika inchi ya Kanaani, wakamuambia mambo yote yenye yaliwapata, wakasema: 30  “Ule mwanaume mwenye kuwa bwana wa inchi hiyo alizungumuza na sisi kwa ukali+ na alisema kama sisi tuko tunapeleleza inchi. 31  Lakini tulimuambia, ‘Sisi tuko watu wenye haki. Hatuko wapelelezi.+ 32  Sisi tuko ndugu kumi na mbili (12),+ wana wa baba yetu. Mumoja wetu haiko tena,+ na ule mudogo zaidi iko* sasa pamoja na baba yetu katika inchi ya Kanaani.’+ 33  Lakini ule mwanaume mwenye kuwa bwana wa inchi hiyo alituambia, ‘Kwa njia hii nitajua kwamba muko watu wenye haki. Muache mumoja wa ndugu zenu pamoja na mimi.+ Kisha mukamate kitu fulani ili kupunguza njaa katika nyumba zenu na muende.+ 34  Na muniletee ndugu yenu mudogo zaidi, ili niweze kujua kwamba ninyi hamuko wapelelezi lakini muko watu wenye haki. Kisha nitawarudishia ndugu yenu, na munaweza kufanya biashara katika inchi.’” 35  Wakati walikuwa wanaondoa vitu vyenye vilikuwa ndani ya magunia yao, mufuko wa feza ulikuwa ndani ya gunia la kila mumoja wao. Wakati wao na baba yao waliona mifuko yao ya feza, wakaogopa. 36  Mara moja Yakobo baba yao akawaambia: “Ni mimi munafanya nikose watoto!+ Yosefu haiko tena,+ na Simeoni haiko tena,+ na munataka kumukamata Benyamini! Ni mimi mambo yote hayo yanaangukia!” 37  Lakini Rubeni akamuambia baba yake: “Unaweza kuua wana wangu wawili kama simulete kwako.+ Unipatie yeye, na nitamurudisha kwako.”+ 38  Lakini Yakobo akasema: “Mwana wangu hatashuka pamoja na ninyi, sababu ndugu yake amekufa na amebakia yeye peke yake.+ Kama jambo fulani lenye kuleta kifo linamufikia katika safari yenye mutafanya, basi hakika mutashusha imvi zangu katika Kaburi*+ kwa huzuni.”+

Maelezo ya Chini

Ao “uzaifu wa.”
Ao “taabu ya nafsi yake.”
Ao “eko.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.