Mwanzo 21:1-34

  • Isaka anazaliwa (1-7)

  • Ishmaeli anamuchekelea Isaka (8, 9)

  • Hagari na Ishmaeli wanafukuzwa (10-21)

  • Agano kati ya Abrahamu na Abimeleki (22-34)

21  Yehova akaelekeza uangalifu wake juu ya Sara kama vile alikuwa amesema, na Yehova akamutendea Sara jambo lenye alikuwa ameahidi.+  Kwa hiyo Sara akakuwa na mimba,+ kisha akamuzalia Abrahamu mwana katika miaka yake ya uzee kwa wakati wenye uliwekwa, wenye Mungu alikuwa amemuahidi.+  Abrahamu akamupatia mwana wake mwenye alizaliwa jina Isaka,+ mwenye Sara alikuwa amemuzalia.  Na Abrahamu akamutahiri Isaka mwana wake wakati alikuwa na umri wa siku munane (8), kama vile Mungu alikuwa amemuamuru.+  Abrahamu alikuwa na miaka mia moja (100) wakati Isaka mwana wake alizaliwa.  Kisha Sara akasema: “Mungu ameniletea kicheko; kila mutu mwenye atasikia jambo hili atacheka pamoja na mimi.”*  Naye akaendelea kusema: “Ni nani angeweza kumuambia Abrahamu, ‘Sara hakika atanyonyesha watoto’? Lakini, nimemuzalia mwana katika miaka yake ya uzee.”  Sasa mutoto huyo akaendelea kukomaa na akaachishwa kunyonya, na Abrahamu akatayarisha karamu kubwa siku yenye Isaka aliachishwa kunyonya.  Lakini Sara alikuwa anaona namna mwana wa Hagari+ Mumisri, mwenye Hagari alimuzalia Abrahamu, alikuwa anamuchekelea Isaka.+ 10  Kwa hiyo Sara akamuambia Abrahamu: “Fukuza huyu mutumwa mwanamuke pamoja na mwana wake, kwa maana mwana wa huyu mutumwa mwanamuke hatakuwa muriti pamoja na mwana wangu, pamoja na Isaka!”+ 11  Lakini jambo lenye Sara alisema juu ya mwana wake lilimuchukiza sana Abrahamu.+ 12  Kisha Mungu akamuambia Abrahamu: “Usichukizwe na jambo lenye Sara anasema juu ya kijana huyo na juu ya mutumwa wako mwanamuke. Umusikilize,* kwa maana ule wenye utaitwa uzao wako utakuja* kupitia Isaka.+ 13  Na kuhusu mwana wa ule mutumwa mwanamuke,+ nitafanya pia taifa litoke ndani yake,+ kwa sababu yeye ni uzao wako.”* 14  Kwa hiyo Abrahamu akaamuka asubui sana na kukamata mukate na chupa ya ngozi ya maji na kumupatia Hagari. Akaweka vitu hivyo kwenye bega la Hagari na kisha akamuacha aende pamoja na mwana wake.+ Kwa hiyo Hagari akaondoka na kutanga-tanga katika jangwa la Beer-sheba.+ 15  Mwishowe maji yenye yalikuwa ndani ya chupa ya ngozi yakaisha, na akamusukuma kijana huyo mwanaume chini ya moja kati ya miti midogo-midogo. 16  Kisha akaenda na kukaa chini peke yake, karibu umbali wa mahali mushale unaweza kufika wakati unatupwa, kwa sababu alisema: “Sitaki kuona namna kijana huyu mwanaume atakufa.” Kwa hiyo akakaa chini mbali kidogo na akaanza kulalamika kwa sauti kubwa na kulia. 17  Basi Mungu akasikia sauti ya kijana huyo mwanaume,+ na malaika wa Mungu akamuita Hagari kutoka mbinguni na akamuambia:+ “Uko na shida gani, Hagari? Usiogope, kwa sababu Mungu amesikia sauti ya kijana pale kwenye iko.* 18  Simama, inua huyo kijana na umushike kwa mukono wako, kwa maana nitamufanya kuwa taifa kubwa.”+ 19  Kisha Mungu akafungua macho yake na akaona kisima cha maji, na akaenda na kujaza maji ndani ya chupa ya ngozi naye akamupatia kijana akunywe. 20  Na Mungu akaendelea kuwa pamoja na kijana huyo+ kadiri aliendelea kukomaa. Aliishi katika jangwa na alikuwa mupiga-mishale. 21  Akaenda kuishi katika jangwa la Parani,+ na mama yake akamuchukulia bibi katika inchi ya Misri. 22  Wakati huo Abimeleki pamoja na Fikoli mukubwa wa jeshi lake wakamuambia Abrahamu: “Mungu iko* pamoja na wewe katika kila jambo lenye unafanya.+ 23  Basi sasa uniapie hapa mbele ya Mungu kwamba hautanitendea kwa udanganyifu mimi na uzao wangu na kizazi changu, na kwamba utanitendea mimi na inchi yenye umekuwa ukiishi ndani yake kwa upendo uleule mushikamanifu wenye nimekuonyesha.”+ 24  Kwa hiyo Abrahamu akasema: “Ninaapa.” 25  Lakini, Abrahamu akamulaumu Abimeleki kuhusu kisima cha maji chenye watumishi wa Abimeleki walikuwa wamekamata kwa nguvu.+ 26  Abimeleki akajibu: “Sijue mwenye alifanya jambo hilo, haukuniambia jambo hilo, na kufikia leo nilikuwa sijasikia habari yoyote juu ya jambo hilo.” 27  Basi Abrahamu akakamata kondoo na ngombe akamupatia Abimeleki, na wao wawili wakafanya agano. 28  Wakati Abrahamu aliweka pembeni wana-kondoo dike saba (7) kutoka katika kundi, 29  Abimeleki akamuambia Abrahamu: “Sababu gani umewaweka hapa peke yao hawa wana-kondoo dike saba (7)?” 30  Kisha Abrahamu akasema: “Unapaswa kukubali hawa wana-kondoo dike saba (7) kutoka katika mukono wangu kuwa ushahidi kwamba mimi ndiye nilichimba kisima hiki.” 31  Ndiyo maana alipatia mahali pale jina Beer-sheba,*+ kwa sababu wote wawili walikuwa wamefanya kiapo mahali pale. 32  Kwa hiyo wakafanya agano+ kule Beer-sheba, kisha Abimeleki akasimama pamoja na Fikoli mukubwa wa jeshi lake, nao wakarudia katika inchi ya Wafilisti.+ 33  Kisha mambo hayo Abrahamu akapanda muti wa mukwaju kule Beer-sheba na kule akaitia jina la Yehova,+ Mungu wa milele.+ 34  Na Abrahamu akaishi* katika inchi ya Wafilisti kwa muda murefu.*+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “atanicheka.”
Tnn., “Sikiliza sauti yake.”
Ao “mbegu yako itakuja.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Maana yake “Kisima cha Kiapo; Kisima cha Wale Saba.”
Ao “akaishi akiwa mugeni.”
Tnn., “siku nyingi.”