Mwanzo 47:1-31

  • Yakobo anakutana na Farao (1-12)

  • Usimamizi wenye hekima wa Yosefu (13-26)

  • Israeli anafanya makao yake kule Gosheni (27-31)

47  Kwa hiyo Yosefu akaenda na kumujulisha Farao:+ “Baba yangu na ndugu zangu wamekuja kutoka katika inchi ya Kanaani na makundi yao na mifugo yao na kila kitu chenye wako nacho, na sasa wako katika inchi ya Gosheni.”+  Yosefu akachukua ndugu zake tano (5) na kuwatambulisha kwa Farao.+  Farao akaambia ndugu zake: “Munafanya kazi gani?” Wakamujibu Farao: “Watumishi wako ni wachungaji wa kondoo, sisi na mababu zetu.”+  Kisha wakamuambia Farao: “Tumekuja ili kukaa kama wageni katika inchi+ kwa sababu hakuna malisho kwa ajili ya kundi la watumishi wako, kwa maana njaa iko kali katika inchi ya Kanaani.+ Kwa hiyo tafazali acha watumishi wako wakae katika inchi ya Gosheni.”+  Basi Farao akamuambia Yosefu: “Baba yako na ndugu zako wamekuja hapa kwenye uko.  Inchi ya Misri iko katika mikono yako. Patia baba yako na ndugu zako makao katika sehemu ya muzuri zaidi ya inchi.+ Uwaache wakae katika inchi ya Gosheni, na kama unajua wanaume fulani kati yao wenye kuwa na uwezo, uwaweke wasimamie mifugo yangu.”  Kisha Yosefu akamuingiza Yakobo baba yake na kumutambulisha kwa Farao, na Yakobo akamubariki Farao.  Farao akamuuliza Yakobo: “Uko na miaka ngapi?”  Yakobo akamuambia Farao: “Miaka ya kuhama-hama kwangu* iko miaka mia moja makumi tatu (130). Miaka ya maisha yangu imekuwa kidogo na yenye taabu, nayo haijafikia hesabu ya miaka ya maisha ya mababu zangu wakati walikuwa wanahama-hama.”*+ 10  Kisha mambo hayo Yakobo akamubariki Farao na kuondoka. 11  Kwa hiyo Yosefu akamupatia baba yake na ndugu zake makao, na akawapatia mali katika inchi ya Misri, katika eneo la muzuri sana la inchi, katika inchi ya Ramesesi,+ kama vile Farao alikuwa ameamuru. 12  Na Yosefu akaendelea kupatia chakula* baba yake na ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake, kulingana na hesabu ya watoto wao. 13  Sasa inchi yote haikukuwa na chakula,* kwa sababu njaa ilikuwa kali sana, na inchi ya Misri na inchi ya Kanaani zikakuwa zaifu kwa sababu ya ile njaa.+ 14  Yosefu alikuwa anakusanya feza zote zenye zilipatikana katika inchi ya Misri na katika inchi ya Kanaani kwa ajili ya nafaka yenye watu walikuwa wananunua,+ na Yosefu alikuwa anazipeleka katika nyumba ya Farao. 15  Kisha wakati fulani feza za inchi ya Misri na za inchi ya Kanaani zikaisha, na Wamisri wote wakaanza kuenda kwa Yosefu na kusema: “Utupatie chakula! Sababu gani tukufe mbele ya macho yako kwa sababu feza zetu zimeisha?” 16  Kisha Yosefu akasema: “Kama feza zenu zimeisha, mulete mifugo yenu na nitawapatia chakula kwa kubadilishana na mifugo yenu.” 17  Kwa hiyo wakaanza kumuletea Yosefu mifugo yao, na Yosefu akaendelea kuwapatia chakula kwa kubadilishana na farasi zao, makundi na mifugo, na punda, na akaendelea kuwapatia chakula kwa kubadilishana na mifugo yao yote katika mwaka huo. 18  Wakati mwaka huo ulimalizika, walianza kuja tena kwake mwaka wenye ulifuata na kusema: “Hatutamuficha bwana wangu kwamba feza na makundi ya wanyama wa kufugwa vimekwisha kupewa bwana wangu. Hatukubakia na kitu kwa ajili ya bwana wangu isipokuwa tu miili yetu na mashamba yetu. 19  Sababu gani tukufe mbele ya macho yako, sisi na mashamba yetu? Utununue sisi na mashamba yetu kwa kubadilishana na chakula, na sisi pamoja na mashamba yetu tutakuwa watumwa wa Farao. Utupatie mbegu ili tuweze kuishi na tusikufe na ili mashamba yetu yasikae bila kitu.” 20  Basi Yosefu akamununulia Farao mashamba yote ya Wamisri kwa sababu kila Mumisri aliuzisha shamba lake, kwa maana njaa ilikuwa kali sana; na inchi ikakuwa ya Farao. 21  Kisha akahamisha watu na kuwapeleka katika miji, kuanzia mwisho mumoja wa eneo la Misri mupaka ule mwisho mwingine.+ 22  Ni mashamba ya makuhani tu ndiyo hakununua,+ kwa sababu chakula cha makuhani kilikuwa kinatoka kwa Farao na makuhani waliishi kwa kutegemea chakula chenye Farao aliwapatia. Ndiyo sababu wao hawakuuzisha mashamba yao. 23  Kisha Yosefu akaambia watu: “Muangalie, leo nimewanunua ninyi na mashamba yenu kwa ajili ya Farao. Mukamate mbegu, na munapaswa kuzipanda katika mashamba. 24  Wakati zitazaa, mutamupatia Farao sehemu moja ya tano (1/5),+ lakini sehemu ine (4) zitakuwa zenu ili zikuwe mbegu kwa ajili ya mashamba na chakula kwa ajili yenu na wale wenye kuwa katika nyumba zenu na kwa ajili ya watoto wenu ili wakule.” 25  Kwa hiyo wakasema: “Umelinda uzima wetu.+ Acha tukubaliwe mbele ya macho ya bwana wangu, na sisi tutakuwa watumwa wa Farao.”+ 26  Kisha Yosefu akaifanya ikuwe amri, yenye ingali inafanya kazi mupaka leo juu ya Misri, kwamba sehemu moja ya tano (1/5) ni ya Farao. Ni mashamba ya makuhani tu ndiyo hayakukuwa ya Farao.+ 27  Israeli akaendelea kukaa katika inchi ya Misri, katika inchi ya Gosheni,+ na wakafanya makao yao kule na wakazaa na kuongezeka sana.+ 28  Na Yakobo akaishi katika inchi ya Misri kwa miaka kumi na saba (17), na hivyo siku zote za maisha yake zikakuwa miaka mia moja makumi ine na saba (147).+ 29  Wakati wa kufa kwa Israeli ulikaribia,+ kwa hiyo akamuita Yosefu mwana wake na kumuambia: “Kama sasa, nimekubaliwa mbele ya macho yako, tafazali weka mukono wako chini ya paja langu, na unionyeshe upendo mushikamanifu na uaminifu. Tafazali, usinizike Misri.+ 30  Wakati nitakufa, unapaswa kunichukua kutoka Misri na kunizika katika kaburi la mababu zangu.”+ Basi, Yosefu akasema: “Nitafanya kama vile unasema.” 31  Kisha Yakobo akasema: “Uniapie.” Kwa hiyo akamuapia.+ Basi Israeli akainama kwenye kichwa cha kitanda chake.+

Maelezo ya Chini

Ao “kukaa kama mugeni.”
Ao “wanakaa kama wageni.”
Tnn., “mukate.”
Tnn., “mukate.”