Mwanzo 3:1-24

  • Mwanzo wa zambi ya wanadamu (1-13)

    • Uongo wa kwanza (4, 5)

  • Yehova anahukumu waasi (14-24)

    • Uzao wa mwanamuke unatabiriwa (15)

    • Kufukuzwa katika Edeni (23, 24)

3  Basi nyoka+ alikuwa muangalifu* kuliko wanyama wote wa pori wenye Yehova Mungu alikuwa amefanya. Kwa hiyo, akamuuliza mwanamuke: “Je, ni kweli kwamba Mungu alisema hamupaswe kula matunda ya kila muti wa bustani?”+  Kwa hiyo mwanamuke akamuambia nyoka: “Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani.+  Lakini kuhusu matunda ya muti wenye kuwa katikati ya bustani+ Mungu amesema: ‘Hamupaswe kuyakula, hapana, hamupaswe kuyagusa; mukifanya vile mutakufa.’”  Kwa hiyo nyoka akamuambia mwanamuke: “Hakika hamutakufa.+  Kwa sababu Mungu anajua kwamba siku ileile yenye mutakula matunda ya muti huo, macho yenu yatafunguliwa na mutakuwa kama Mungu; mukijua mema na mabaya.”+  Basi mwanamuke akaona kwamba muti huo ulikuwa wenye kufaa kwa chakula na ulikuwa kitu chenye kupendeza macho, ndiyo, muti huo ulikuwa wenye kupendeza macho. Kwa hiyo mwanamuke akaanza kukamata matunda ya muti huo na kuyakula.+ Kisha, wakati alikuwa pamoja na bwana yake, akamupatia pia, naye akaanza kuyakula.+  Kisha macho ya wote wawili yakafunguliwa, na wakatambua kwamba walikuwa uchi. Kwa hiyo wakashona majani ya muti wa tini na kujifanyia nguo za kufunika kiuno.+  Kisha wakati fulani wakasikia sauti ya Yehova Mungu wakati alikuwa anatembea katika bustani karibu na wakati wa upepo mutulivu wa siku, na ule mwanaume na bibi yake wakajificha kutoka mbele ya uso wa Yehova Mungu katikati ya miti ya bustani.  Na Yehova Mungu akaendelea kumuita ule mwanaume na kumuambia: “Uko wapi?” 10  Mwishowe akasema: “Nilisikia sauti yako katika bustani, lakini niliogopa kwa sababu nilikuwa uchi, kwa hiyo nilijificha.” 11  Basi Mungu akasema: “Ni nani mwenye alikuambia kwamba uko uchi?+ Je, umekula matunda ya muti wenye nilikuamuru usikule matunda yake?”+ 12  Mwanaume huyo akasema: “Mwanamuke mwenye ulinipatia ili akuwe pamoja na mimi, alinipatia tunda la ule muti, kwa hiyo nikakula.” 13  Kisha Yehova Mungu akamuuliza mwanamuke: “Ni jambo gani hili lenye umefanya?” Mwanamuke akajibu: “Nyoka alinidanganya, kwa hiyo nikakula.”+ 14  Kisha, Yehova Mungu akamuambia nyoka:+ “Kwa sababu umefanya jambo hili, umelaaniwa kati ya wanyama wote wa kufugwa na kati ya wanyama wote wa pori. Utaenda kwa tumbo lako, na utakula mavumbi siku zote za maisha yako. 15  Na nitatia uadui*+ kati yako+ na ule mwanamuke+ na kati ya uzao wako*+ na uzao wake.*+ Ataponda* kichwa chako,+ na wewe utamupiga* kwenye kisigino.”+ 16  Akamuambia mwanamuke: “Nitaongeza sana maumivu ya mimba yako; utazaa watoto kwa maumivu, na utatamani sana bwana yako, naye atakutawala.” 17  Na akamuambia Adamu:* “Kwa sababu ulisikiliza sauti ya bibi yako na ukakula matunda ya muti wenye nilikupatia amri hii,+ ‘Haupaswe kula matunda yake,’ udongo umelaaniwa kwa sababu yako.+ Kwa maumivu utakula mazao yake siku zote za maisha yako.+ 18  Udongo utakuzalia miiba na michongoma, na utakula mimea ya shamba. 19  Kwa jasho la uso wako utakula mukate* mupaka wakati utarudia katika udongo, kwa maana ulitoshwa katika udongo.+ Kwa maana wewe ni mavumbi na utarudia katika mavumbi.”+ 20  Kisha mambo hayo Adamu akamupatia bibi yake jina Eva,* kwa sababu ni yeye angekuwa mama ya kila mutu mwenye uzima.+ 21  Na Yehova Mungu akamutengenezea Adamu na bibi yake nguo za murefu za ngozi, ili kuwavalisha.+ 22  Kisha Yehova Mungu akasema: “Angalia, mutu huyu amekuwa kama mumoja wetu kwa kujua mema na mabaya.+ Sasa ili asinyooshe mukono wake na kukamata pia matunda ya muti wa uzima+ na kula na kuishi milele,*⁠—” 23  Kwa hiyo Yehova Mungu akamufukuza atoke katika bustani ya Edeni+ ili alime udongo wenye alikuwa ametoshwa ndani yake.+ 24  Kwa hiyo akamufukuza huyo mutu, na akaweka upande wa mashariki wa bustani ya Edeni makerubi+ na upanga wenye kuwaka wenye ulikuwa unaendelea kuzunguka-zunguka ili kulinda njia ya kuenda kwenye muti wa uzima.

Maelezo ya Chini

Ao “mwenye kujihazari; mwerevu.”
Ao “chuki.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yake.”
Ao “Atachubua; Atapiga.”
Ao “utamuchubua, utamuponda.”
Maana yake “Mutu wa Udongo; Binadamu; Mwanadamu.”
Ao “chakula.”
Maana yake “Mwenye Kuishi.”
Ao “mupaka wakati wenye hauna kipimo.”