Mwanzo 29:1-35

  • Yakobo anakutana na Raheli (1-14)

  • Yakobo anamupenda sana Raheli (15-20)

  • Yakobo anaoa Lea na Raheli (21-29)

  • Wana ine wa Yakobo wenye walizaliwa na Lea: Rubeni, Simeoni, Lawi, na Yuda (30-35)

29  Kisha mambo hayo Yakobo akaendelea na safari yake na akaenda mupaka kwenye inchi ya watu wa Mashariki.  Basi akaona kisima katika eneo la mashamba na makundi tatu (3) ya kondoo wenye kulala pembeni ya kisima, kwa sababu wachungaji walikuwa wanazoea kuwapatia maji ya kile kisima. Kulikuwa jiwe kubwa juu ya kinywa cha kile kisima.  Wakati makundi yote yalikuwa yamekusanywa pale, waliviringisha jiwe na kuliondoa kwenye kinywa cha kisima, na walipatia makundi maji, kisha walirudisha lile jiwe mahali pake juu ya kinywa cha kisima.  Basi Yakobo akawaambia: “Ndugu zangu, ninyi ni watu wa wapi?” Wakasema: “Sisi ni watu wa Harani.”+  Akawaambia: “Je, munamujua Labani+ mujukuu wa Nahori?”+ Wakajibu: Tunamujua.”  Akawaambia: “Iko* muzuri?” Wakajibu: “Iko* muzuri. Na angalia, Raheli binti yake+ anakuja na kondoo!”  Kisha akasema: “Ingali muchana. Haiko wakati wa kukusanya mifugo. Mupatie kondoo maji, na kisha muende kuwakulisha.”  Wakasema: “Haturuhusiwe kufanya vile mupaka makundi yote ya kondoo yakusanywe na wavingirishe jiwe na kuliondoa kwenye kinywa cha kisima. Kisha tunapatia kondoo maji.”  Wakati alikuwa angali anazungumuza nao, Raheli akakuja na kondoo wa baba yake, kwa maana alikuwa muchungaji. 10  Wakati Yakobo alimuona Raheli binti ya Labani ndugu ya mama yake, na kondoo wa Labani, mara moja Yakobo akaenda karibu na akaviringisha jiwe na kuliondoa kwenye kinywa cha kisima na akapatia maji kondoo wa Labani ndugu ya mama yake. 11  Kisha Yakobo akamubusu Raheli na akapandisha sauti yake na akaanza kulia. 12  Na Yakobo akaanza kumuambia Raheli kwamba yeye ni mutu wa jamaa* ya baba yake na kwamba yeye ni mwana wa Rebeka. Na Raheli akakimbia kuenda kumuambia baba yake. 13  Wakati tu Labani+ alisikia habari kuhusu Yakobo mwana wa dada yake, akakimbia ili kumupokea. Akamukumbatia na kumubusu na kumuleta katika nyumba yake. Na akaanza kumuelezea Labani mambo hayo yote. 14  Labani akamuambia: “Wewe kwa kweli ni mufupa wangu na nyama yangu.”* Kwa hiyo Yakobo akakaa na Labani mwezi muzima. 15  Kisha Labani akamuambia Yakobo: “Je, unapaswa kunitumikia bure kwa sababu tu uko mutu wa jamaa* yangu?+ Uniambie, mushahara wako utakuwa nini?”+ 16  Sasa Labani alikuwa na mabinti wawili. Jina la mukubwa lilikuwa Lea, na jina la mudogo lilikuwa Raheli.+ 17  Lakini macho ya Lea hayakukuwa yanangaa, lakini Raheli alikuwa mwanamuke mwenye kuvutia sana na mwenye sura na umbo ya muzuri sana. 18  Yakobo alikuwa amemupenda sana Raheli, kwa hiyo akamuambia Labani: “Niko tayari kukutumikia miaka saba (7) kwa ajili ya Raheli binti yako mudogo.”+ 19  Labani akasema: “Ni muzuri zaidi nikupatie ule binti kuliko kumupatia mwanaume mwingine. Endelea kuishi na mimi.” 20  Na Yakobo akatumika miaka saba (7) kwa ajili ya Raheli,+ lakini aliona miaka hiyo kama siku kidogo tu kwa sababu alimupenda Raheli. 21  Kisha Yakobo akamuambia Labani: “Unipatie bibi yangu kwa sababu siku zangu zimemalizika, na uniache nilale naye.” 22  Basi Labani akakusanya watu wote wa mahali pale na akafanya karamu. 23  Lakini wakati wa mangaribi, akamuchukua Lea binti yake na kumuleta kwa Yakobo ili alale naye. 24  Pia, Labani akamuchukua Zilpa mutumishi wake mwanamuke na kumupatia Lea binti yake ili akuwe mutumishi wake.+ 25  Asubui Yakobo akaona kumbe ilikuwa Lea! Kwa hiyo akamuambia Labani: “Ni jambo gani hili lenye umenitendea? Je, sikukutumikia kwa ajili ya Raheli? Sababu gani umenidanganya?”+ 26  Labani akasema: “Haiko desturi yetu kupatia mutu mwanamuke mudogo zaidi mbele ya muzaliwa wa kwanza. 27  Furahia juma moja la mwanamuke huyu. Kisha nitakupatia pia huyu mwanamuke mwingine kwa kunitumikia miaka ingine saba (7).”+ 28  Yakobo akafanya vile, akafurahia juma moja la mwanamuke huyu, kisha akamupatia Raheli binti yake akuwe bibi yake. 29  Tena, Labani akamuchukua Bilha mutumishi wake mwanamuke+ na kumupatia Raheli binti yake ili akuwe mutumishi wake.+ 30  Kisha Yakobo akalala pia na Raheli, na akamupenda Raheli kuliko Lea, na akamutumikia Labani kwa miaka ingine saba (7).+ 31  Wakati Yehova aliona kwamba Lea hakukuwa anapendwa,* akamuwezesha kupata mimba,*+ lakini Raheli alikuwa tasa.+ 32  Kwa hiyo Lea akakuwa na mimba na akamuzaa mwana na kumupatia jina Rubeni,*+ kwa maana alisema: “Ni kwa sababu Yehova ameona mateso yangu,+ kwa kuwa sasa bwana yangu ataanza kunipenda.” 33  Na akakuwa tena na mimba na akamuzaa mwana na kisha akasema: “Ni kwa sababu Yehova amesikiliza, kwamba sikukuwa ninapendwa, kwa hiyo amenipatia huyu pia.” Kisha akamupatia jina Simeoni.*+ 34  Na akakuwa tena na mimba na akamuzaa mwana, kisha akasema: “Sasa bwana yangu atajiunga na mimi, kwa sababu nimemuzalia wana watatu (3).” Kwa hiyo mutoto huyo akapewa jina Lawi.*+ 35  Na akakuwa na mimba mara ingine tena na akamuzaa mwana, kisha akasema: “Mara hii nitamusifu Yehova.” Kwa hiyo akamupatia jina Yuda.*+ Kisha Lea akaacha kuzaa.

Maelezo ya Chini

Ao “Eko.”
Ao “Eko.”
Tnn., “ndugu.”
Ao “uko na uhusiano wa damu pamoja na mimi.”
Tnn., “ndugu.”
Tnn., “alikuwa anachukiwa.”
Tnn., “akafungua tumbo lake la uzazi.”
Maana yake “Angalia, Mwana!”
Maana yake “Kusikia.”
Maana yake “Kujiunga; Yenye Kushikamana.”
Maana yake “Mwenye Kusifiwa; Kitu cha Kusifiwa.”