Mwanzo 8:1-22

  • Maji ya Garika yanapunguka (1-14)

    • Njiwa anatumwa (8-12)

  • Kutoka ndani ya safina (15-19)

  • Ahadi ya Mungu juu ya dunia (20-22)

8  Lakini Mungu akakaza uangalifu juu ya* Noa na juu ya wanyama wote wa pori na juu ya wanyama wote wa kufugwa wenye walikuwa pamoja naye ndani ya safina,+ na Mungu akavumisha upepo juu ya dunia, na maji yakaanza kupunguka.  Chemchemi za maji yenye kuenda chini sana na milango mikubwa ya maji mengi ya mbinguni ikafungwa, kwa hiyo mvua kutoka mbinguni ikaacha kunyesha.*+  Basi maji yakaanza kupunguka polepole juu ya dunia. Kisha siku mia moja makumi tano (150), maji yalikuwa yamepunguka.  Katika mwezi wa saba (7), siku ya kumi na saba (17) ya mwezi huo, safina ikasimama juu ya milima ya Ararati.  Na maji yakaendelea kupunguka polepole mupaka mwezi wa kumi (10). Katika mwezi wa kumi, siku ya kwanza ya mwezi huo, vichwa vya milima vikaonekana.+  Kwa hiyo wakati siku makumi ine (40) zilimalizika, Noa akafungua dirisha+ lenye alikuwa ametengeneza kwenye safina  na akatuma kunguru inje; kunguru alikuwa anaruka kuenda inje na kurudia, mupaka wakati maji yalikauka juu ya dunia.  Kisha wakati fulani akatuma njiwa inje ili kuona kama maji yalikuwa yamepunguka juu ya uso wa inchi.  Njiwa huyo hakupata mahali pa kushuka ili kupumuzika,* kwa hiyo akarudia mahali Noa alikuwa ndani ya safina kwa sababu maji yalikuwa yangali yanafunika uso wa dunia yote.+ Kwa hiyo Noa akanyoosha mukono wake na kumuingiza ndani ya safina. 10  Akangojea siku zingine saba (7), na mara ingine tena akatuma njiwa inje ya safina. 11  Wakati njiwa huyo alirudia mangaribi mahali Noa alikuwa, Noa aliona kwamba kulikuwa jani la mubichi la muzeituni katika mudomo wa njiwa huyo! Kwa hiyo Noa akajua kwamba maji yalikuwa yamepunguka juu ya dunia.+ 12  Akangojea siku zingine saba (7). Kisha akatuma njiwa huyo inje, lakini hakurudia tena mahali Noa alikuwa. 13  Sasa katika mwaka wa mia sita na moja (601),+ mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi huo, maji yalikuwa yamekauka juu ya dunia; na Noa akaondoa kifuniko cha safina na kuona kuwa uso wa inchi ulikuwa unakauka. 14  Katika mwezi wa pili, siku ya makumi mbili na saba (27) ya mwezi huo, dunia ilikuwa imekauka. 15  Sasa Mungu akamuambia Noa: 16  “Toka ndani ya safina, wewe, bibi yako, wana wako, na bibi za wana wako.+ 17  Toka pamoja na viumbe vyote vyenye uzima vya kila aina ya mwili,+ kati ya viumbe vyote vyenye kuruka na kati ya wanyama na kati ya wanyama wenye kutambaa juu ya dunia, ili viongezeke* na kuzaa na kuwa vingi juu ya dunia.”+ 18  Kwa hiyo Noa akatoka inje pamoja na wana wake,+ bibi yake, na bibi za wana wake. 19  Kila kiumbe chenye uzima, kila munyama mwenye kutambaa, kila kiumbe chenye kuruka, na kila kitu chenye kutembea juu ya dunia, kikatoka inje ya safina kulingana na familia yake.+ 20  Kisha Noa akamujengea Yehova mazabahu+ na akakamata wamoja kati ya wanyama wote wenye kuwa safi na wamoja kati ya viumbe vyote vyenye kuruka vyenye kuwa safi+ na akatoa matoleo ya kuteketezwa juu ya ile mazabahu.+ 21  Na Yehova akaanza kusikia harufu ya muzuri.* Kwa hiyo Yehova akasema katika moyo wake: “Sitalaani tena* inchi+ hata kidogo kwa sababu ya mwanadamu, kwa maana muelekeo wa moyo wa mwanadamu ni mubaya kuanzia ujana wake;+ na mimi sitapiga na kuua tena kila kitu chenye uzima kama vile nimefanya.+ 22  Kuanzia sasa, dunia haitakosa hata kidogo kuwa na wakati wa kupanda mbegu na wakati wa kuvuna, baridi na joto, kipindi cha joto na kipindi cha baridi, na muchana na usiku.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “akamukumbuka.”
Ao “ikazuiwa.”
Ao “pa kutia kikanyangio cha muguu wake.”
Ao “vijae.”
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Ao “Sitaita tena mabaya juu ya.”