Mwanzo 12:1-20

  • Abramu anahama Harani na kuenda Kanaani (1-9)

    • Ahadi ya Mungu kwa Abramu (7)

  • Abramu na Sarai katika inchi ya Misri (10-20)

12  Na Yehova akamuambia Abramu: “Toka katika inchi yako na uende mbali na watu wa jamaa yako na kutoka kwa nyumba ya baba yako mupaka kwenye inchi yenye nitakuonyesha;+  Nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakubariki, nitafanya jina lako kuwa kubwa, na wewe utakuwa baraka.+  Nitabariki wale wenye wanakubariki, na nitalaani mutu mwenye anaita ubaya juu yako,+ na familia zote za dunia hakika zitabarikiwa* kupitia wewe.”+  Kwa hiyo Abramu akaondoka kama vile Yehova alikuwa amemuambia, na Loti akaenda pamoja naye. Abramu alikuwa na miaka makumi saba na tano (75) wakati alitoka Harani.+  Abramu akamuchukua Sarai+ bibi yake na Loti mwana wa ndugu yake+ na mali zote zenye walikuwa wamekusanya+ na watu wenye* walikuwa wamepata kule Harani, nao wakaenda katika inchi ya Kanaani.+ Wakati walifika katika inchi ya Kanaani,  Abramu akapita katikati ya inchi mupaka eneo la Shekemu,+ karibu na miti mikubwa ya More.+ Wakati huo Wakanaani walikuwa katika inchi hiyo.  Kisha Yehova akamutokea Abramu na kumuambia: “Nitapatia uzao+ wako* inchi hii.”+ Kwa hiyo Abramu akajenga mazabahu pale kwa ajili ya Yehova, mwenye alikuwa amemutokea.  Kisha wakati fulani akatoka pale na kuenda katika eneo lenye milima upande wa mashariki wa Beteli+ na kusimamisha hema yake, Beteli ilikuwa upande wa mangaribi na Ai+ upande wa mashariki. Akajenga kule mazabahu kwa ajili ya Yehova+ na akaanza kuitia jina la Yehova.+  Kisha, Abramu akavunja kambi na kusafiri kuelekea upande wa Negebu,+ alikuwa anahamisha kambi yake kutoka mahali pamoja mupaka mahali pengine. 10  Sasa njaa ikatokea katika inchi, na Abramu akateremuka kuelekea Misri ili akae kule kwa wakati fulani,*+ kwa sababu njaa katika inchi hiyo ilikuwa kali.+ 11  Wakati alikaribia kuingia Misri, akamuambia Sarai bibi yake: “Tafazali, unisikilize. Ninajua kama uko mwanamuke mwenye sura na umbo ya muzuri sana.+ 12  Kwa hiyo wakati Wamisri watakuona hakika watasema, ‘Huyu ni bibi yake.’ Kisha wataniua lakini wewe watakuacha muzima. 13  Tafazali sema uko dada yangu, ili mambo yaniendee muzuri kwa sababu yako, na niendelee kuishi.”+ 14  Wakati tu Abramu aliingia Misri, Wamisri wakaona kwamba mwanamuke huyo alikuwa mwenye sura na umbo ya muzuri sana. 15  Na wakubwa wa Farao pia wakamuona, na wakaanza kumusifu mbele ya Farao, kwa hiyo mwanamuke huyo akapelekwa katika nyumba ya Farao. 16  Naye akamutendea Abramu muzuri kwa sababu ya Sarai, na Abramu akapata kondoo, ngombe, punda-dume na punda-dike, watumishi wanaume na watumishi wanamuke, na ngamia.+ 17  Kisha Yehova akamupiga Farao na nyumba yake kwa mapigo makubwa kwa sababu ya Sarai, bibi ya Abramu.+ 18  Kwa hiyo Farao akamuita Abramu na kumuambia: “Ni jambo gani hili lenye umenitendea? Sababu gani haukuniambia kama yeye alikuwa bibi yako? 19  Sababu gani ulisema, ‘Yeye ni dada yangu,’+ na hivyo nilikuwa karibu kumuchukua akuwe bibi yangu? Bibi yako ndiye huyu. Umuchukue na uende!” 20  Kwa hiyo Farao akapatia watu wake maagizo juu ya Abrahamu, nao wakamuacha aende pamoja na bibi yake na vyote vyenye alikuwa navyo.+

Maelezo ya Chini

Ao “zitajipatia baraka.”
Ao “nafsi zenye.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “ili akae kule akiwa mugeni.”