Mwanzo 11:1-32

  • Munara wa Babeli (1-4)

  • Yehova anavuruga luga (5-9)

  • Kuanzia Shemu mupaka Abramu (10-32)

    • Familia ya Tera (27)

    • Abramu anahama Uru (31)

11  Sasa dunia yote iliendelea kuwa na luga moja na maneno ya namna moja.  Wakati walisafiri kuelekea upande wa mashariki, walivumbua bonde tambarare katika inchi ya Shinari,+ na walianza kuishi kule.  Kisha wakaambiana: “Mukuje! Tutengeneze matofali na kuyachoma kwa moto.” Basi wakatumia matofali pa nafasi ya majiwe, na kabulimbo pa nafasi ya saruji.*  Basi wakasema: “Mukuje! Tujijengee muji na munara wenye sehemu yake ya juu itafika mbinguni, na tujifanyie jina kubwa, ili tusisambazwe juu ya uso wote wa dunia.”+  Kisha Yehova akashuka ili aone muji na munara wenye wana wa binadamu walikuwa wamejenga.  Basi Yehova akasema: “Angalia! Wao ni kikundi kimoja cha watu na wako na luga moja,+ na ni hivi wameanza kufanya. Sasa hakuna kitu wanaweza kuwa nacho katika akili yao chenye hawataweza kufanya.  Mukuje! Tushuke+ kule na tuvuruge luga yao ili kila mumoja wao asielewe luga ya mwingine.”  Kwa hiyo Yehova akawasambaza kutoka mahali pale juu ya uso wote wa dunia,+ na pole kwa pole wakaacha kujenga muji huo.  Ndiyo sababu muji huo uliitwa Babeli,*+ kwa sababu ni kule Yehova alivuruga luga ya dunia yote, na Yehova aliwasambaza kutoka mahali pale juu ya uso wote wa dunia. 10  Hii ndiyo historia ya Shemu.+ Shemu alikuwa na miaka mia moja (100) wakati alimuzaa Arpakshadi+ miaka mbili kisha Garika. 11  Kisha kumuzaa Arpakshadi, Shemu akaishi tena miaka mia tano (500). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke.+ 12  Arpakshadi akaishi miaka makumi tatu na tano (35) na kisha akamuzaa Shela.+ 13  Kisha kumuzaa Shela, Arpakshadi akaishi tena miaka mia ine na tatu (403). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 14  Shela akaishi miaka makumi tatu (30) na kisha akamuzaa Eberi.+ 15  Kisha kumuzaa Eberi, Shela akaishi tena miaka mia ine na tatu (403). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 16  Eberi akaishi miaka makumi tatu na ine (34) na kisha akamuzaa Pelegi.+ 17  Kisha kumuzaa Pelegi, Eberi akaishi tena miaka mia ine makumi tatu (430). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 18  Pelegi akaishi miaka makumi tatu (30) na kisha akamuzaa Reu.+ 19  Kisha kumuzaa Reu, Pelegi akaishi tena miaka mia mbili na kenda (209). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 20  Reu akaishi miaka makumi tatu na mbili (32) na kisha akamuzaa Serugi. 21  Kisha kumuzaa Serugi, Reu akaishi tena miaka mia mbili na saba (207). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 22  Serugi akaishi miaka makumi tatu (30) na kisha akamuzaa Nahori. 23  Kisha kumuzaa Nahori, Serugi akaishi tena miaka mia mbili (200). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 24  Nahori akaishi miaka makumi mbili na kenda (29) na kisha akamuzaa Tera.+ 25  Kisha kumuzaa Tera, Nahori akaishi tena miaka mia moja kumi na kenda (119). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 26  Tera akaishi miaka makumi saba (70), kisha akamuzaa Abramu,+ Nahori,+ na Harani. 27  Hii ndiyo historia ya Tera. Tera alimuzaa Abramu, Nahori, na Harani; na Harani alimuzaa Loti.+ 28  Wakati Tera baba yake alikuwa angali muzima, Harani alikufa katika inchi yake ya kizalikio, katika Uru+ ya Wakaldayo.+ 29  Abramu na Nahori walijichukulia wanamuke. Jina la bibi ya Abramu lilikuwa Sarai,+ na jina la bibi ya Nahori lilikuwa Milka,+ binti ya Harani, baba ya Milka na Iska. 30  Basi Sarai alikuwa tasa;+ hakukuwa na mutoto. 31  Kisha Tera akamuchukua Abramu mwana wake na Loti mujukuu wake,+ mwana wa Harani, na Sarai binti-mukwe wake, bibi ya Abramu mwana wake, wakatoka Uru ya Wakaldayo pamoja naye ili kuenda katika inchi ya Kanaani.+ Kisha wakati fulani wakafika Harani+ na wakaanza kukaa kule. 32  Siku za maisha ya Tera zikakuwa miaka mia mbili na tano (205). Kisha akakufa kule Harani.

Maelezo ya Chini

Ao “mortier.”
Maana yake “Muvurugo.”