Mwanzo 13:1-18

  • Abramu anarudia Kanaani (1-4)

  • Abramu na Loti wanatengana (5-13)

  • Mungu anarudilia ahadi yenye alimupatia Abramu (14-18)

13  Kisha Abramu akapanda kutoka Misri na kuenda Negebu,+ yeye na bibi yake na vyote vyenye alikuwa navyo, pamoja na Loti.  Abramu alikuwa na utajiri wa mifugo, feza, na zahabu.+  Alikuwa anapiga kambi kutoka mahali pamoja mupaka mahali pengine wakati alikuwa anasafiri kutoka Negebu mupaka Beteli, mupaka wakati alifika mahali hema yake ilikuwaka zamani kati ya Beteli na Ai,+  kufikia mahali alikuwa amejenga mazabahu zamani. Abramu akaitia jina la Yehova pale.  Sasa Loti, mwenye alikuwa anasafiri pamoja na Abramu, alikuwa pia na kondoo, ngombe, na mahema.  Basi inchi haikuwaruhusu wote waweze kukaa pamoja; mali zao zilikuwa zimeongezeka sana na hivyo hawangeweza tena kukaa pamoja.  Kwa sababu hiyo, ugomvi ukatokea kati ya wachungaji wa mifugo wa Abramu na wachungaji wa mifugo wa Loti. (Wakati ule Wakanaani na Waperizi walikuwa wanakaa katika inchi hiyo.)+  Kwa hiyo Abramu akamuambia Loti:+ “Tafazali, ugomvi usikuwe kati yangu na wewe na kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, kwa maana sisi ni ndugu.  Je, inchi yote haiko mbele yako? Tafazali, ujitenge na mimi. Ukienda upande wa kushoto, mimi nitaenda upande wa kuume; lakini ukienda upande wa kuume, mimi nitaenda upande wa kushoto.” 10  Kwa hiyo Loti akainua macho yake na kuona kwamba wilaya yote ya Yordani+ ilikuwa eneo lenye maji mengi (mbele Yehova aharibu Sodoma na Gomora), kama bustani ya Yehova,+ kama inchi ya Misri, mupaka Soari.+ 11  Kisha Loti akajichagulia wilaya yote ya Yordani, na Loti akahamishia kambi yake upande wa mashariki. Kwa hiyo wakatengana. 12  Abramu alikaa katika inchi ya Kanaani, lakini Loti akakaa katika miji ya wilaya hiyo.+ Mwishowe akasimamisha hema yake karibu na Sodoma. 13  Sasa watu wa Sodoma walikuwa waovu, na walikuwa wanatenda zambi nzito mbele ya Yehova.+ 14  Yehova akamuambia Abramu, kisha Loti kutengana naye: “Tafazali, inua macho yako na uangalie ukiwa mahali kwenye uko, kuelekea upande wa kaskazini na wa kusini, na wa mashariki na wa mangaribi, 15  kwa sababu inchi yote yenye unaona, nitakupatia wewe na uzao wako* ikuwe uriti wa kudumu.+ 16  Na mimi nitafanya uzao wako ukuwe* kama chembe za mavumbi ya inchi, ili, kama mutu anaweza kuhesabia mavumbi ya inchi, basi uzao wako utaweza* kuhesabiwa.+ 17  Simama, tembea katika inchi kwa urefu wake na upana wake, kwa maana nitakupatia inchi hiyo.” 18  Kwa hiyo Abramu akaendelea kuishi katika mahema. Kisha wakati fulani akaenda na kukaa kati ya miti mikubwa ya Mamre,+ yenye kuwa Hebroni,+ na akajenga kule mazabahu kwa ajili ya Yehova.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako ikuwe.”
Tnn., “mbegu yako itaweza.”