Mwanzo 32:1-32

  • Malaika wanakutana na Yakobo (1, 2)

  • Yakobo anajitayarisha kukutana na Esau (3-23)

  • Yakobo anapigana mieleka na malaika (24-32)

    • Yakobo anapewa jina Israeli (28)

32  Kisha Yakobo akaendelea na safari yake, na malaika wa Mungu wakakutana naye.  Wakati tu aliwaona, Yakobo akasema: “Hii ni kambi ya Mungu!” Kwa hiyo akaita mahali pale Mahanaimu.*  Kisha Yakobo akatuma wajumbe wamutangulie kuenda kwa Esau ndugu yake katika inchi ya Seiri,+ eneo* la Edomu,+  na akawaamuru: “Ni hivi mutamuambia bwana wangu, Esau, ‘Mutumishi wako Yakobo anasema hivi: “Nimeishi* na Labani wakati murefu mupaka sasa.+  Na nimepata ngombe-dume, punda, kondoo, na watumishi wanaume na watumishi wanamuke,+ na ninatuma ujumbe huu ili kumujulisha bwana wangu, kusudi nikubaliwe mbele ya macho yako.”’”  Kisha wakati fulani wajumbe hao wakarudia kwa Yakobo, na kusema: “Tulikutana na ndugu yako Esau, na sasa anakuja ili kukutana na wewe, na iko* na wanaume mia ine (400).”+  Na Yakobo akaogopa sana na akakuwa na wasiwasi.+ Kwa hiyo akagawanya watu wenye walikuwa pamoja naye, na pia makundi, ngombe, na ngamia, katika kambi mbili.  Akasema: “Esau akishambulia kikundi kimoja, kikundi kingine kitaponyoka.”  Kisha Yakobo akasema: “Ee Mungu wa baba yangu Abrahamu na Mungu wa baba yangu Isaka, Ee Yehova, wewe mwenye kuniambia, ‘Rudia katika inchi yako na kwa watu wa jamaa yako, na mimi nitakutendea mema,’+ 10  sistahili upendo wote mushikamanifu na uaminifu wote wenye umemuonyesha mutumishi wako,+ kwa maana nilikuwa tu na fimbo wakati nilivuka muto huu Yordani lakini sasa nimekuwa kambi mbili.+ 11  Ninakuomba,+ uniokoe, katika mukono wa ndugu yangu Esau, kwa maana ninaogopa kwamba anaweza kuja na kunishambulia mimi,+ na pia mama na watoto wao. 12  Lakini umesema: ‘Hakika nitakutendea mambo ya muzuri, na nitafanya uzao wako ukuwe mwingi* kama chembe za muchanga wa bahari, zenye haziwezi kuhesabiwa kwa sababu ya ziko nyingi sana.’”+ 13  Na Yakobo akalala pale usiku huo. Kisha akakamata sehemu fulani ya mali zake ili amupatie zawadi Esau ndugu yake:+ 14  mbuzi-dike mia mbili (200), mbuzi-dume makumi mbili (20), kondoo-dike mia mbili, na kondoo-dume makumi mbili, 15  ngamia makumi tatu (30) wenye kunyonyesha vitoto vyao, ngombe makumi ine (40), ngombe-dume kumi (10), punda-dike makumi mbili (20), na punda-dume kumi wenye kukomaa.+ 16  Akapatia watumishi wake wanyama hao, kundi moja kisha lingine, na akaambia watumishi wake: “Munitangulie na muvuke mbele yangu, na munapaswa kuacha nafasi kati ya kundi moja na kundi lenye kufuata.” 17  Pia akamuamuru ule wa kwanza: “Kama Esau ndugu yangu anakutana na wewe na kuuliza, ‘Wewe uko mutumishi wa nani, na unaenda wapi, na wale wanyama wenye kuwa mbele yako ni wa nani?’ 18  basi unapaswa kumuambia, ‘Ni wa mutumishi wako Yakobo. Ni zawadi yenye ilitumwa kwa bwana wangu, kwa Esau,+ na angalia! yeye mwenyewe iko* nyuma yetu pia.’” 19  Na akamuamuru pia mutumishi wa pili, wa tatu (3), na wale wote wenye walikuwa wanafuata yale makundi: “Ni vile mutamuambia Esau wakati mutakutana naye. 20  Na pia munapaswa kusema, ‘Mutumishi wako Yakobo iko* nyuma yetu.’” Kwa maana alisema katika moyo wake: ‘Kama ninamutuliza kwa kutuma zawadi initangulie,+ basi wakati nitamuona, pengine atanipokea muzuri.’ 21  Kwa hiyo zawadi hizo zikavuka na kumutangulia, lakini yeye mwenyewe akalala katika kambi usiku huo. 22  Kisha wakati fulani katika usiku huo, akasimama na kuchukua bibi zake wawili+ na watumishi wake wanamuke wawili+ na wana wake wadogo kumi na moja (11) na akavuka nafasi ya kuvukia ya Yaboki.+ 23  Kwa hiyo akawachukua na kuwavukisha muto mudogo,* na akavukisha kila kitu chenye alikuwa nacho. 24  Mwishowe Yakobo akabakia peke yake. Kisha mwanaume mumoja akaanza kupigana mieleka naye mupaka wakati kulipambazuka.*+ 25  Wakati ule mwanaume aliona kwamba Yakobo amemushinda, akamugusa tundu la maungio ya kiuno; na tundu la maungio ya kiuno cha Yakobo likateguka wakati alikuwa anapigana mieleka naye.+ 26  Kisha ule mwanaume akasema: “Uniache niende, kwa maana kumepambazuka.”* Lakini Yakobo akasema: “Sitakuacha uende mupaka unibariki.”+ 27  Kwa hiyo akamuambia: “Jina lako nani?” akajibu: “Yakobo.” 28  Kisha akamuambia: “Jina lako halitakuwa tena Yakobo lakini Israeli,*+ kwa maana umeshindana na Mungu+ na wanadamu na mwishowe umeshinda.” 29  Yakobo akamuuliza: “Tafazali, uniambie jina lako.” Lakini, akasema: “Sababu gani unauliza jina langu?”+ Kisha akamubariki pale. 30  Kwa hiyo Yakobo akaita mahali pale Penieli,*+ kwa sababu alisema, “Nimemuona Mungu uso kwa uso, lakini uzima wangu ulilindwa.”*+ 31  Na jua likaanza kuangaza juu ya Yakobo wakati alipita karibu na Penueli,* lakini alikuwa anatembea kwa kukokota muguu* kwa sababu ya kiuno chake.+ 32  Ndiyo maana mupaka leo wana wa Israeli hawazoee kula mushipa wa paja,* wenye kuwa kwenye tundu la maungio ya kiuno, kwa sababu mwanaume huyo aligusaka tundu la maungio ya kiuno cha Yakobo karibu na mushipa wa paja.

Maelezo ya Chini

Maana yake “Kambi Mbili.”
Tnn., “pori.”
Ao “Nimeishi kama mugeni.”
Ao “eko.”
Ao “mbegu yako itakuwa nyingi.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “bonde la muto.”
Ni kusema, wakati mwangaza wa asubui ulianza kutokea.
Ni kusema, mwangaza wa asubui umeanza kutokea.
Maana yake “Mwenye Kushindana (Mwenye Kuendelea Kufanya Jambo) na Mungu” ao “Mungu Anashindana.”
Maana yake “Uso wa Mungu.”
Ao “nafsi yangu ililindwa.”
Ao “Penieli.”
Ao “kwa kuchechemea.”
Tnn., “kamba ya mushipa wa paja.”