Mwanzo 22:1-24

  • Abrahamu anaambiwa amutoe Isaka (1-19)

    • Uzao wa Abrahamu utaleta baraka (15-18)

  • Familia ya Rebeka (20-24)

22  Kisha mambo hayo Mungu wa kweli akamujaribu Abrahamu,+ na akamuambia: “Abrahamu!” naye akajibu: “Mimi huyu!”  Kisha Mungu akamuambia: “Tafazali, chukua mwana wako Isaka,+ mwana wako wa pekee mwenye unapenda sana,+ na ufunge safari kuenda kwenye inchi ya Moria+ na kule umutoe kuwa toleo la kuteketezwa juu ya mulima mumoja kati ya milima yenye nitakuonyesha.”  Kwa hiyo Abrahamu akaamuka asubui sana na akatandika punda wake na kuchukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwana wake. Akapasua kuni kwa ajili ya toleo la kuteketezwa, na kisha akasimama na kufunga safari kuenda mahali kwenye Mungu wa kweli alimuonyesha.  Siku ya tatu (3), Abrahamu akainua macho na kuona kwa mbali mahali pale.  Sasa Abrahamu akaambia watumishi wake: “Ninyi mubakie hapa pamoja na punda, lakini mimi na kijana huyu tutaenda kule na kuabudu na tutarudia hapa kwenye muko.”  Kwa hiyo Abrahamu akakamata kuni kwa ajili ya toleo la kuteketezwa na akazibebesha Isaka mwana wake. Kisha akakamata moto na kisu* katika mikono yake, na wote wawili wakaenda pamoja kwa miguu.  Kisha Isaka akamuambia Abrahamu baba yake: “Baba yangu!” Naye akasema: “Ndiyo, mwana wangu!” Kwa hiyo Isaka akaendelea kusema: “Hapa kuko moto na kuni, lakini kondoo kwa ajili ya toleo la kuteketezwa iko* wapi?”  Abrahamu akajibu: “Mwana wangu, Mungu mwenyewe atatoa kondoo kwa ajili ya toleo la kuteketezwa.”+ Na wote wawili wakaendelea kutembea pamoja.  Mwishowe wakafika mahali Mungu wa kweli alikuwa amemuonyesha, na Abrahamu akajenga mazabahu pale na akapanga kuni juu yake. Akamufunga Isaka mwana wake mikono na miguu na kumutia kwenye mazabahu juu ya zile kuni.+ 10  Kisha Abrahamu akanyoosha mukono wake na kukamata kile kisu* ili amuue mwana wake.+ 11  Lakini malaika wa Yehova akamuita kutoka mbinguni na kusema: “Abrahamu, Abrahamu!” naye akajibu: “Mimi huyu!” 12  Mwishowe akasema: “Usimuue kijana huyo, na usimutendee jambo lolote kabisa, kwa maana sasa ninajua kwamba unamuogopa Mungu kwa kuwa haukunikatalia mwana wako, mwana wako wa pekee.”+ 13  Basi Abrahamu akainua macho, na pale tu mbele yake kulikuwa kondoo-dume mwenye alikuwa amekamatwa kwa pembe zake katika miti midogo-midogo.* Kwa hiyo Abrahamu akaenda na kumukamata kondoo-dume huyo na kumutoa kuwa toleo la kuteketezwa pa nafasi ya mwana wake. 14  Abrahamu akaita mahali pale Yehova-yire.* Ndiyo sababu mupaka leo watu wangali wanasema: “Katika mulima wa Yehova mambo ya lazima yatatolewa.”+ 15  Na malaika wa Yehova akamuita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni, 16  na kusema: “‘Ninaapa kwa jina langu,’ ni vile Yehova anasema,+ ‘kwa kuwa umetenda jambo hilo na haukunikatalia mwana wako, mwana wako wa pekee,+ 17  hakika nitakubariki na hakika nitafanya uzao wako ukuwe mwingi* kama nyota za mbinguni na kama chembe za muchanga pembeni ya bahari,+ na uzao wako utariti* mulango mukubwa wa* maadui wake.+ 18  Na kupitia uzao wako*+ mataifa yote ya dunia yatajipatia baraka kwa sababu umesikiliza sauti yangu.’”+ 19  Kisha mambo hayo Abrahamu akarudia mahali watumishi wake walikuwa, na wakasimama na kurudia pamoja Beer-sheba;+ na Abrahamu akaendelea kuishi Beer-sheba. 20  Kisha mambo hayo Abrahamu akaambiwa: “Angalia, Milka pia amemuzalia Nahori ndugu yako wana:+ 21  Usi muzaliwa wake wa kwanza, Buzi ndugu yake, Kemueli baba ya Aramu, 22  Kesedi, Hazo, Pildashi, Yidlafu, na Betueli.”+ 23  Betueli akamuzaa Rebeka.+ Milka alimuzalia Nahori ndugu ya Abrahamu watoto hao wanaume munane (8). 24  Suria wake,* mwenye jina lake lilikuwa Reuma, yeye pia alimuzalia watoto wanaume: Teba, Gahamu, Tahashi, na Maaka.

Maelezo ya Chini

Ao “kisu cha kuchinjia.”
Ao “eko.”
Ao “kisu cha kuchinjia.”
Ao “kichaka.”
Maana yake “Yehova Atatoa; Yehova Ataishugulikia.”
Tnn., “mbegu yako ikuwe nyingi.”
Ao “mbegu yako itariti.”
Ao “miji ya.”
Tnn., “mbegu yako.”