Mwanzo 34:1-31

  • Dina analalwa kinguvu (1-12)

  • Wana wa Yakobo wanatenda kwa udanganyifu (13-31)

34  Sasa Dina, binti ya Yakobo mwenye Lea alimuzalia,+ alikuwa anazoea kutembelea* vijana wanamuke wa inchi.+  Wakati Shekemu mwana wa Hamori Muhivi,+ mukubwa wa inchi, alimuona, akamukamata na kulala naye na kumulala kinguvu.  Na akashikamana* sana na Dina, binti ya Yakobo, na akamupenda ule kijana mwanamuke na alikuwa anaongea naye kwa kumushawishi.*  Mwishowe Shekemu akamuambia Hamori+ baba yake: “Unichukulie huyu kijana mwanamuke ili akuwe bibi yangu.”  Wakati Yakobo alisikia kwamba Shekemu alikuwa amemuchafua Dina binti yake, wana wake walikuwa pamoja na mifugo yake katika eneo la mashamba. Kwa hiyo Yakobo alibakia kimya mupaka wakati wana wake walirudia.  Kisha wakati fulani Hamori, baba ya Shekemu, akaenda kuzungumuza na Yakobo.  Lakini wana wa Yakobo wakasikia jambo hilo na mara moja wakarudia kutoka katika eneo la mashamba. Wakaumia katika mioyo yao na wakakasirika sana kwa sababu Shekemu alikuwa ameletea Israeli haya kwa kulala na binti ya Yakobo,+ jambo lenye halikupaswa kufanywa.+  Hamori akazungumuza nao, na kusema: “Mwana wangu Shekemu anamupenda sana* binti yenu. Tafazali mumupatie binti yenu ili akuwe bibi yake,  na mufanye mapatano ya ndoa* na sisi. Mutupatie mabinti wenu, na ninyi muchukue mabinti wetu kwa ajili yenu wenyewe.+ 10  Munaweza kukaa pamoja na sisi, na inchi itakuwa wazi mbele yenu. Mukae na mufanye biashara ndani yake na mufanye makao yenu ndani yake.” 11  Kisha Shekemu akamuambia baba ya Dina na ndugu zake: “Muache nikubaliwe mbele ya macho yenu, na nitawapatia kila kitu chenye mutaniomba. 12  Munaweza kuniomba kiasi kikubwa sana cha mali ya kuoa na zawadi.+ Niko tayari kutoa kila kitu chenye mutaniambia. Lakini, munipatie tu ule kijana mwanamuke akuwe bibi yangu.” 13  Na wana wa Yakobo wakamujibu kwa udanganyifu Shekemu na Hamori baba yake, kwa sababu Shekemu alikuwa amemuchafua Dina dada yao. 14  Wakawaambia: “Hatuwezi hata kidogo kufanya jambo kama hilo, kupatia dada yetu mwanaume mwenye hatahiriwe,*+ kwa sababu hilo ni jambo la haya kwetu. 15  Tunaweza kukubali tu kwa sharti hili: kwamba mukuwe kama sisi na mutahiri wanaume wenu wote.+ 16  Halafu tutawapatia mabinti wetu, na sisi tutachukua mabinti wenu kwa ajili yetu, na tutakaa pamoja na ninyi na tutakuwa kikundi kimoja cha watu. 17  Lakini kama hamutusikilize na kutahiriwa, basi tutamuchukua binti yetu na kuenda.” 18  Maneno yao yakamufurahisha Hamori+ na Shekemu mwana wake.+ 19  Ule kijana mwanaume hakukawia kutimiza mambo yenye walimuomba,+ kwa sababu alimufurahia sana binti ya Yakobo, na alikuwa mwenye kuheshimiwa zaidi katika nyumba yote ya baba yake. 20  Kwa hiyo Hamori na Shekemu mwana wake wakaenda kwenye mulango mukubwa wa muji na kuzungumuza na wanaume wa muji wao,+ na kusema: 21  “Wanaume hawa wanapenda kuishi kwa amani pamoja na sisi. Muwaache wakae katika inchi na wafanye biashara ndani yake, kwa kuwa inchi hii ni kubwa kabisa na watapata mahali pa kuishi. Tunaweza kuchukua mabinti wao wakuwe bibi zetu, na tunaweza kuwapatia mabinti wetu.+ 22  Lakini wanaume hawa watakubali kuishi pamoja na sisi na tutakuwa kikundi kimoja cha watu kwa sharti hili: kila mwanaume kati yetu atahiriwe kama vile wao wanatahiriwa.+ 23  Sasa, je, mali zao, utajiri wao, na mifugo yao yote havitakuwa vyetu? Kwa hiyo tukubali sharti lao ili wakae pamoja na sisi.” 24  Watu wote wenye walikuwa wanatoka inje kupitia mulango mukubwa wa muji wakamusikiliza Hamori na Shekemu mwana wake, na wanaume wakatahiriwa, wale wote wenye walikuwa wanatoka inje kupitia mulango mukubwa wa muji. 25  Lakini, siku ya tatu (3), wakati walikuwa wangali na maumivu, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, ndugu za Dina,+ wakakamata kila mumoja upanga wake na kuingia kwa uficho katika muji na wakamuua kila mwanaume.+ 26  Wakamuua kwa upanga Hamori na Shekemu mwana wake, kisha wakamuchukua Dina kutoka katika nyumba ya Shekemu na wakaenda. 27  Wana wengine wa Yakobo wakafika na kuona wanaume wenye kuuawa na wakanyanganya vitu vya muji huo kwa sababu walikuwa wamemuchafua dada yao.+ 28  Wakakamata makundi yao, mifugo yao, punda wao, na kila kitu chenye kilikuwa katika muji na katika eneo la mashamba. 29  Walikamata pia mali zao zote, wakakamata watoto wao wadogo na bibi zao, na kunyanganya kila kitu katika zile nyumba. 30  Basi Yakobo akaambia Simeoni na Lawi:+ “Mumeniletea shida kubwa* na kunifanya ninuke mubaya mbele ya wakaaji wa inchi hii, kwa Wakanaani na Waperizi. Mimi sina watu wengi, na hakika watakusanyika pamoja ili kunishambulia na nitaharibiwa, mimi na nyumba yangu.” 31  Lakini wakasema: “Je, kuko mutu mwenye anapaswa kumutendea dada yetu kama kahaba?”

Maelezo ya Chini

Ao “kuenda kuona.”
Ao “nafsi yake ikashikamana.”
Tnn., “alikuwa anasema kwenye moyo wa ule kijana mwanamuke.”
Ao “Nafsi ya mwana wangu Shekemu inashikamana na.”
Ao “na muoane.”
Tnn., “mwenye kuwa na govi.” Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Ao “kutengwa.”