Mwanzo 18:1-33

  • Malaika watatu wanamutembelea Abrahamu (1-8)

  • Sara anaahidiwa kuzaa mutoto mwanaume; Sara anacheka (9-15)

  • Abrahamu anamulilia Mungu asiharibu Sodoma (16-33)

18  Kisha mambo hayo, Yehova+ akamutokea kati ya miti mikubwa ya Mamre,+ wakati alikuwa amekaa kwenye muingilio wa hema wakati wa joto kali sana la muchana.  Akainua macho yake na akaona wanaume watatu (3) wenye walikuwa wamesimama mbali kidogo naye.+ Wakati aliwaona, akatoka kwenye muingilio wa hema na kukimbia ili kukutana nao, naye akainama mupaka chini.  Kisha akasema: “Yehova, kama nimekubaliwa mbele ya macho yako, tafazali usipite bila kusimama kwa mutumishi wako.  Tafazali, acha maji kidogo yaletwe na munawishwe miguu yenu,+ kisha mukae chini ya muti.  Kwa sababu mumekuja hapa kwa mutumishi wenu, muache nilete kipande cha mukate ili mupate nguvu mupya.* Kisha, munaweza kuendelea na safari yenu.” Basi wanaume hao wakasema: “Sawa. Unaweza kufanya kama vile umesema.”  Basi Abrahamu akaenda mbio kwenye hema mahali Sara alikuwa na kusema: “Fanya haraka! Kamata vipimo tatu (3)* vya unga muzuri, tengeneza donge, na ufanye mikate.”  Kisha Abrahamu akakimbia mahali mifugo yake ilikuwa na akachagua ngombe-dume mudogo, muzuri na mwenye kuwa teketeke. Akamupatia mutumishi, naye akafanya haraka ili kumutayarisha.  Kisha akakamata siagi na maziwa na ule ngombe-dume mudogo mwenye alikuwa ametayarisha na akaweka chakula mbele yao. Kisha akasimama pembeni yao chini ya muti wakati walikuwa wanakula.+  Wakasema: “Sara bibi yako+ iko* wapi?” Akajibu: “Iko* hapa ndani ya hema.” 10  Kwa hiyo mumoja wao akaendelea kusema: “Hakika nitarudia kwako mwaka kesho wakati kama huu, na angalia! bibi yako Sara atakuwa na mwana.”+ Na Sara alikuwa anasikiliza kwenye muingilio wa hema, wenye ulikuwa nyuma ya mwanaume huyo. 11  Abrahamu na Sara walikuwa wazee, walikuwa wameishi miaka mingi.+ Sara alikuwa amepita miaka ya kuzaa watoto.*+ 12  Kwa hiyo Sara akaanza kucheka yeye mwenyewe, na kusema: “Nimezeeka na bwana wangu amezeeka, je, kweli nitapata raha hii?”+ 13  Kisha Yehova akamuambia Abrahamu: “Sababu gani Sara amecheka na kusema, ‘Je, kweli mimi nitazaa hata kama nimezeeka?’ 14  Je, kuko jambo la ajabu sana kwa Yehova?+ Nitarudia kwako mwaka kesho wakati kama huu wenye uliwekwa, na Sara atakuwa na mwana.” 15  Lakini Sara akakataa, kwa kusema: “Sikucheka!” kwa sababu aliogopa. Lakini akamuambia: “Ndiyo! ulicheka.” 16  Wakati wanaume hao walisimama ili kuondoka na wakaangalia kuelekea upande wa Sodoma,+ Abrahamu alikuwa anatembea pamoja nao ili kuwasindikiza. 17  Yehova akasema: “Je, nimufiche Abrahamu jambo lenye ninataka kufanya?+ 18  Angalia, hakika Abrahamu atakuwa taifa kubwa na lenye nguvu, na mataifa yote ya dunia yatabarikiwa* kupitia yeye.+ 19  Kwa maana nimefikia kumujua ili aamuru wana wake na nyumba yake kisha yeye kushika njia ya Yehova kwa kutenda mambo yenye kuwa sawa na ya haki,+ ili Yehova atimize mambo yenye ameahidi kuhusu Abrahamu.” 20  Kisha Yehova akasema: “Malalamiko juu ya Sodoma na Gomora ni makubwa sana,+ na zambi yao ni nzito sana.+ 21  Nitashuka ili nione kama wanatenda kulingana na malalamiko yenye yalinifikia. Na kama haiko vile, nitajua jambo hilo.”+ 22  Kisha wanaume hao wakatoka pale na kuelekea Sodoma, lakini Yehova+ akabakia pamoja na Abrahamu. 23  Kisha Abrahamu akamukaribia na kusema: “Je, kweli utaharibu mwenye haki pamoja na muovu?+ 24  Tuseme katika muji huo kuko watu makumi tano (50) wenye haki. Je, utawaharibu na hautasamehe mahali pale kwa sababu ya watu makumi tano wenye haki wenye wanapatikana katika muji huo? 25  Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa kwamba unaweza kutenda kwa namna hiyo kwa kumuua mwenye haki pamoja na muovu na hivyo mwenye haki apatwe na jambo lilelile lenye kumupata muovu!+ Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa juu yako.+ Je, Muamuzi wa dunia yote hatatenda jambo lenye kuwa sawa?”+ 26  Kisha Yehova akasema: “Nikipata katika Sodoma watu makumi tano (50) wenye haki katika muji huo, nitasamehe mahali pale pote kwa sababu yao.” 27  Lakini Abrahamu akajibu tena: “Tafazali, angalia, nimejaribu kusema na Yehova, hata kama mimi ni mavumbi na majivu. 28  Tuseme kunakosa watano (5) juu ya wale makumi tano (50) wenye haki. Je, utaharibu muji wote kwa sababu ya wale watano?” Akajibu: “Sitaharibu muji nikipata ndani yake watu makumi ine na tano (45).”+ 29  Lakini akasema tena: “Tuseme watu makumi ine (40) wanapatikana ndani yake.” Akajibu: “Sitafanya vile kwa sababu ya wale watu makumi ine.” 30  Lakini akaendelea kusema: “Tafazali Yehova, usiwake kasirani,+ lakini acha niendelee kusema: Tuseme watu makumi tatu (30) tu ndio wanapatikana ndani yake.” Akajibu: “Sitafanya vile nikipata watu makumi tatu ndani yake.” 31  Lakini akaendelea kusema: “Tafazali, angalia, nimejaribu kusema na Yehova: Tuseme watu makumi mbili (20) tu ndio wanapatikana ndani yake.” Akajibu: “Sitaharibu muji kwa sababu ya wale watu makumi mbili.” 32  Mwishowe akasema: “Tafazali Yehova, usiwake kasirani, lakini acha niseme mara ingine tena: Tuseme watu kumi (10) tu ndio wanapatikana ndani yake.” Akajibu: “Sitaharibu muji kwa sababu ya wale watu kumi.” 33  Wakati Yehova alimaliza kusema na Abrahamu, akaenda,+ na Abrahamu akarudia kwake.

Maelezo ya Chini

Tnn., “mutie moyo wenu nguvu.”
Tnn., “Vipimo 3 vya sea.” Sea moja ilikuwa sawa na litre 7.33 (vibaba 6.66). Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “Eko.”
Tnn., “Kawaida ya wanamuke ilikuwa imeacha kwa ajili ya Sara.”
Ao “yatajipatia baraka.”