Mwanzo 49:1-33

  • Unabii wenye Yakobo alitoa akiwa kwenye kitanda wakati alikaribia kufa (1-28)

    • Shilo atatokea katika Yuda (10)

  • Maagizo ya kumuzika Yakobo (29-32)

  • Kifo cha Yakobo (33)

49  Na Yakobo akaita wana wake na kusema: “Mujikusanye pamoja ili niwaambie mambo yenye yatawapata katika kipindi cha mwisho cha zile siku.  Mujikusanye na kusikiliza, ninyi wana wa Yakobo, ndiyo, mumusikilize Israeli baba yenu.  “Rubeni,+ wewe ni muzaliwa wangu wa kwanza,+ nguvu zangu na mwanzo wa nguvu zangu za uzazi, ulikuwa na heshima nyingi na nguvu nyingi.  Kwa sababu ya kukosa kujizuia kama maji yenye musukosuko, hautakuwa mukubwa, kwa maana ulipanda juu ya kitanda cha baba yako.+ Wakati huo ulichafua kitanda changu. Alipanda kabisa juu ya kitanda hicho!  “Simeoni na Lawi ni ndugu.+ Silaha zao za kuchinja ni vyombo vya jeuri.+  Usiingie katika kikundi chao, Ee nafsi* yangu. Usijiunge na mukusanyiko wao, Ee heshima yangu,* kwa sababu katika kasirani yao waliua watu,+ na walikata mishipa ya magoti ya ngombe-dume ili kujifurahisha.  Hasira yao ilaaniwe, kwa sababu haina huruma, na kasirani yao kali, kwa sababu ni kali sana.+ Niwatawanye katika Yakobo, na niwasambaze katika Israeli.+  “Sasa wewe, Yuda,+ ndugu zako watakusifu.+ Mukono wako utakuwa juu ya shingo ya maadui wako.+ Wana wa baba yako watainama mbele yako.+  Yuda ni mwana-simba.+ Mwana wangu, utapanda kutoka kwenye mawindo. Ameshutama na kujinyoosha kama simba, na kama simba, ni nani anaweza kupima kumuamusha? 10  Fimbo ya ufalme haitatoka kwa Yuda,+ wala fimbo ya kamanda kutoka katikati ya miguu yake, mupaka wakati Shilo* atakuja,+ na vikundi vya watu vitamutii yeye.+ 11  Atafunga punda wake kwenye muti wa muzabibu na mwana-punda wake kwenye muti muzuri wa muzabibu, atafua nguo zake katika divai na nguo yake katika damu ya zabibu. 12  Macho yake ni mekundu sana kwa sababu ya divai, na meno yake ni meupe kwa sababu ya maziwa. 13  “Zabuloni+ atakaa pembeni ya bahari, karibu na mahali kwenye mashua* zinatia nanga,*+ na mupaka wake wa mbali utakuwa kuelekea Sidoni.+ 14  “Isakari+ ni punda mwenye mifupa migumu, mwenye kulala katikati ya mifuko mbili ya kiti chenye kuwa juu ya punda. 15  Na ataona kwamba mahali pa kupumuzikia ni pazuri na kwamba inchi inapendeza. Atainamisha bega lake ili abebe muzigo na atakubali kufanya kazi ya kulazimishwa. 16  “Dani+ atahukumu watu wake akiwa mumoja wa makabila ya Israeli.+ 17  Dani akuwe nyoka pembeni ya barabara, kama nyoka-kipiri mwenye pembe kando ya njia, mwenye kuuma visigino vya farasi na hivyo mupandaji wake anaangukia nyuma.+ 18  Nitangojea wokovu wako, Ee Yehova. 19  “Kuhusu Gadi, kikundi cha wanyanganyi kitamushambulia, lakini yeye atawashambulia kwenye visigino vyao.+ 20  “Mukate wa Asheri+ utakuwa mwingi,* naye atatoa chakula chenye kustahili kukuliwa na mufalme.+ 21  “Naftali+ ni paa mwembamba. Anasema maneno yenye kupendeza.+ 22  “Yosefu+ ni chipukizi la muti wenye kuzaa matunda, muti wenye kuzaa matunda pembeni ya chemchemi ya maji, wenye matawi yenye kusambaa juu ya ukuta. 23  Lakini wapiga-mishale waliendelea kumusumbua na kumutupia mishale na waliendelea kumuwekea chuki.+ 24  Lakini upinde wake ulibakia mahali pake,+ na mikono yake iliendelea kuwa na nguvu na myepesi.+ Hilo lilitokana na mikono ya mwenye nguvu wa Yakobo, lilitokana na muchungaji, jiwe la Israeli. 25  Ametoka* kwa Mungu wa baba yako, na atakusaidia, na iko* pamoja na Mweza-Yote, na atakubariki kwa baraka za mbingu zenye kuwa juu, kwa baraka zenye kuwa chini kabisa,+ kwa baraka za maziwa ya mama na tumbo la uzazi.* 26  Baraka za baba yako zitakuwa kubwa kuliko baraka za milima ya milele, kuliko vitu vyenye kutamanika vya milima midogo yenye kudumu.+ Baraka zitaendelea kuwa juu ya kichwa cha Yosefu, kwenye sehemu ya juu ya katikati ya kichwa cha ule mwenye alitengwa na ndugu zake.+ 27  “Benyamini+ ataendelea kupasua kama imbwa wa pori.+ Asubui atakula mawindo, na mangaribi atagawanya vitu vyenye vinachukuliwa katika vita.”+ 28  Hayo ndiyo makabila kumi na mbili (12) ya Israeli, na hayo ndiyo maneno yenye baba yao aliwaambia wakati alikuwa anawabariki. Alipatia kila mumoja wao baraka yenye kumustahili.+ 29  Kisha mambo hayo akawapatia maagizo haya: “Niko karibu kukusanywa kwa watu wangu.*+ Munizike pamoja na baba zangu katika pango lenye kuwa katika shamba la Efroni Muhiti,+ 30  pango lenye kuwa katika shamba la Makpela mbele ya Mamre katika inchi ya Kanaani, shamba lenye Abrahamu alinunua kwa Efroni Muhiti ili likuwe mahali pa kuzikia. 31  Ni kule walizika Abrahamu na Sara bibi yake.+ Ni kule walizika Isaka+ na Rebeka bibi yake na ni kule nilimuzika Lea. 32  Shamba hilo pamoja na pango lenye kuwa ndani yake lilinunuliwa kwa wana wa Heti.”+ 33  Basi Yakobo akamaliza kuwapatia wana wake maagizo hayo. Kisha akaweka tena miguu yake juu ya kitanda na akavuta pumuzi yake ya mwisho na akakusanywa kwa watu wake.*+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “muelekeo wangu.”
Maana yake “Ule Mwenye Ni Yake; Ule Mwenye Ni Mali Yake.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Nanga ni jiwe ao chuma chenye kufungwa kwa kamba ao kwa munyororo na kuingizwa ndani ya maji ili mashua isibebwe na maji.
Ao “Chakula cha Asheri kitakuwa kingi.”
Ni kusema, Yosefu.
Ao “eko.”
Tnn., “baraka za maziwa na tumbo la uzazi.”
Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.