Mwanzo 48:1-22

  • Yakobo anabariki wana wawili wa Yosefu (1-12)

  • Efraimu anapata baraka kubwa zaidi (13-22)

48  Kisha mambo hayo, Yosefu akaambiwa: “Angalia, baba yako anaendelea kuwa muzaifu.” Basi akachukua wana wake wawili Manase na Efraimu pamoja naye.+  Kisha Yakobo akaambiwa: “Mwana wako Yosefu amekuja kukuona.” Kwa hiyo Israeli akakusanya nguvu zake na kukaa kwenye kitanda chake.  Na Yakobo akamuambia Yosefu: “Mungu Mweza-Yote alinitokea kule Luzi katika inchi ya Kanaani na akanibariki.+  Na aliniambia, ‘Nitakufanya uzae, na nitakufanya kuwa watu wengi, na nitakufanya kuwa kutaniko la vikundi vya watu,+ na nitapatia uzao wako* inchi hii kisha wewe kuwa uriti wa kudumu.’+  Sasa wana wako wawili wenye ulizaa katika inchi ya Misri mbele nifike kwako ni wangu.+ Efraimu na Manase watakuwa wangu kama vile Rubeni na Simeoni ni wangu.+  Lakini watoto wenye utazaa kisha wao watakuwa wako. Wataitwa kwa jina la ndugu zao katika uriti wao.+  Lakini mimi, wakati nilikuwa ninatoka Padani, Raheli alikufa+ pembeni yangu katika inchi ya Kanaani, wakati kulikuwa kungali safari murefu mbele ya kufika Efrati.+ Kwa hiyo nikamuzika kwenye njia ya kuenda Efrati, ni kusema, Betlehemu.”+  Kisha Israeli akaona wana wa Yosefu na akauliza: “Hawa ni nani?”  Kwa hiyo Yosefu akamuambia baba yake: “Hawa ni wana wangu wenye Mungu amenipatia mahali hapa.”+ Basi Yakobo akasema: “Tafazali, uwalete karibu na mimi ili niwabariki.”+ 10  Sasa macho ya Israeli yalikuwa yamefifia kwa sababu ya uzee, na hakuweza kuona. Kwa hiyo Yosefu akawaleta karibu na Yakobo, na Yakobo akawabusu na kuwakumbatia. 11  Israeli akamuambia Yosefu: “Sikuwaza kwamba ningeona uso wako tena,+ lakini Mungu ameniwezesha kuona uzao wako* pia.” 12  Kisha Yosefu akawaondoa kwenye magoti ya Israeli, na akainamisha uso wake mupaka chini. 13  Sasa Yosefu akachukua wote wawili, Efraimu+ kwa mukono wake wa kuume ili akuwe kwenye mukono wa kushoto wa Israeli na Manase+ kwa mukono wake wa kushoto ili akuwe kwenye mukono wa kuume wa Israeli, na akawaleta karibu naye. 14  Lakini Israeli akanyoosha mukono wake wa kuume na kuuweka juu ya kichwa cha Efraimu, hata kama yeye ndiye alikuwa mudogo, na akaweka mukono wake wa kushoto juu ya kichwa cha Manase. Aliweka mikono yake vile kimakusudi, kwa sababu Manase ndiye alikuwa muzaliwa wa kwanza.+ 15  Kisha akamubariki Yosefu na kusema:+ “Mungu wa kweli mwenye baba zangu Isaka na Abrahamu walitembea mbele yake,+Mungu wa kweli mwenye amekuwa akinichunga maisha yangu yote mupaka leo,+ 16  Malaika mwenye amekuwa akiniokoa katika misiba yangu yote,+ abariki vijana hawa.+Jina langu liitwe juu yao na jina la baba zangu, Abrahamu na Isaka, Waongezeke na kuwa wengi katika dunia.”+ 17  Wakati Yosefu aliona kwamba baba yake ameweka mukono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, hakufurahi, kwa hiyo akajaribu kushika mukono wa baba yake ili auondoe juu ya kichwa cha Efraimu na kuuweka juu ya kichwa cha Manase. 18  Yosefu akamuambia baba yake: “Hapana vile, baba yangu, kwa sababu huyu ndiye muzaliwa wa kwanza.+ Weka mukono wako wa kuume juu ya kichwa chake.” 19  Lakini baba yake akaendelea kukataa na kusema: “Ninajua, mwana wangu, ninajua. Yeye pia atakuwa kikundi cha watu, na yeye pia atakuwa mukubwa. Lakini, ndugu yake mudogo atakuwa mukubwa kuliko yeye,+ na uzao wake utakuwa mwingi* sawasawa kabisa na mataifa mengi.”+ 20  Kwa hiyo akaendelea kuwabariki siku hiyo,+ kwa kusema: “Israeli ataje jina lenu wakati wanatangaza baraka, wakisema,‘Mungu akufanye kuwa kama Efraimu na Manase.’” Hivyo akaendelea kumuweka Efraimu mbele ya Manase. 21  Kisha Israeli akamuambia Yosefu: “Angalia, niko karibu kufa,+ lakini hakika Mungu ataendelea kuwa pamoja na ninyi na atawarudisha katika inchi ya mababu zenu.+ 22  Lakini mimi, ninakupatia sehemu moja zaidi ya inchi* kuliko ndugu zako, yenye nilikamata katika mukono wa Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “mbegu yake itakuwa nyingi.”
Ao “sehemu moja yenye muteremuko.” Tnn., “bega moja.”