Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Mwanzo

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Uumbaji wa mbingu na dunia (1, 2)

  • Siku sita za kutayarisha dunia (3-31)

   • Siku ya 1: mwangaza; muchana na usiku (3-5)

   • Siku ya 2: anga (6-8)

   • Siku ya 3: inchi kavu na mimea (9-13)

   • Siku ya 4: vitu vya kutoa mwangaza katika mbingu (14-19)

   • Siku ya 5: samaki na ndege (20-23)

   • Siku ya 6: wanyama wa inchi kavu na wanadamu (24-31)

 • 2

  • Mungu anapumuzika siku ya saba (1-3)

  • Yehova Mungu, Mutengenezaji wa mbingu na dunia (4)

  • Mwanaume na mwanamuke katika bustani ya Edeni (5-25)

   • Mutu anaumbwa kwa mavumbi (7)

   • Muti wa ujuzi wenye ulikatazwa (15-17)

   • Kuumbwa kwa mwanamuke (18-25)

 • 3

  • Mwanzo wa zambi ya wanadamu (1-13)

   • Uongo wa kwanza (4, 5)

  • Yehova anahukumu waasi (14-24)

   • Uzao wa mwanamuke unatabiriwa (15)

   • Kufukuzwa katika Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kaini na Abeli (1-16)

  • Wazao wa Kaini (17-24)

  • Seti na Enoshi mwana wake (25, 26)

 • 5

  • Kuanzia Adamu mupaka Noa (1-32)

   • Adamu anazaa watoto wanaume na watoto wanamuke (4)

   • Enoko alitembea pamoja na Mungu (21-24)

 • 6

  • Wana wa Mungu wanajichukulia wanamuke katika dunia (1-3)

  • Wanefili wanazaliwa (4)

  • Uovu wa wanadamu unamuhuzunisha Yehova (5-8)

  • Noa anapewa kazi ya kujenga safina (9-16)

  • Mungu anatangaza kuja kwa Garika (17-22)

 • 7

  • Kuingia ndani ya safina (1-10)

  • Garika katika dunia yote (11-24)

 • 8

  • Maji ya Garika yanapunguka (1-14)

   • Njiwa anatumwa (8-12)

  • Kutoka ndani ya safina (15-19)

  • Ahadi ya Mungu juu ya dunia (20-22)

 • 9

  • Maagizo kwa wanadamu wote (1-7)

   • Sheria juu ya damu (4-6)

  • Agano la upinde wa mvua (8-17)

  • Unabii juu ya wazao wa Noa (18-29)

 • 10

  • Oroza ya majina ya mataifa (1-32)

   • Wazao wa Yafeti (2-5)

   • Wazao wa Hamu (6-20)

    • Nimrodi anamupinga Yehova (8-12)

   • Wazao wa Shemu (21-31)

 • 11

  • Munara wa Babeli (1-4)

  • Yehova anavuruga luga (5-9)

  • Kuanzia Shemu mupaka Abramu (10-32)

   • Familia ya Tera (27)

   • Abramu anahama Uru (31)

 • 12

  • Abramu anahama Harani na kuenda Kanaani (1-9)

   • Ahadi ya Mungu kwa Abramu (7)

  • Abramu na Sarai katika inchi ya Misri (10-20)

 • 13

  • Abramu anarudia Kanaani (1-4)

  • Abramu na Loti wanatengana (5-13)

  • Mungu anarudilia ahadi yenye alimupatia Abramu (14-18)

 • 14

  • Abramu anamuokoa Loti (1-16)

  • Melkisedeki anamubariki Abramu (17-24)

 • 15

  • Agano kati ya Mungu na Abramu (1-21)

   • Miaka mia ine ya mateso inatabiriwa (13)

   • Mungu anarudilia ahadi yenye alimupatia Abramu (18-21)

 • 16

  • Hagari na Ishmaeli (1-16)

 • 17

  • Abrahamu atakuwa baba ya mataifa mengi (1-8)

   • Abramu anapewa jina Abrahamu (5)

  • Agano la kutahiriwa (9-14)

  • Sarai anapewa jina Sara (15-17)

  • Mutoto mwanaume Isaka anaahidiwa (18-27)

 • 18

  • Malaika watatu wanamutembelea Abrahamu (1-8)

  • Sara anaahidiwa kuzaa mutoto mwanaume; Sara anacheka (9-15)

  • Abrahamu anamulilia Mungu asiharibu Sodoma (16-33)

 • 19

  • Loti anatembelewa na malaika (1-11)

  • Loti na familia yake wanaambiwa waondoke (12-22)

  • Miji ya Sodoma na Gomora inaharibiwa (23-29)

   • Bibi ya Loti anageuka kuwa nguzo ya chumvi (26)

  • Loti na mabinti wake (30-38)

   • Mwanzo wa Wamoabu na Waamoni (37, 38)

 • 20

  • Sara anaokolewa katika mikono ya Abimeleki (1-18)

 • 21

  • Isaka anazaliwa (1-7)

  • Ishmaeli anamuchekelea Isaka (8, 9)

  • Hagari na Ishmaeli wanafukuzwa (10-21)

  • Agano kati ya Abrahamu na Abimeleki (22-34)

 • 22

  • Abrahamu anaambiwa amutoe Isaka (1-19)

   • Uzao wa Abrahamu utaleta baraka (15-18)

  • Familia ya Rebeka (20-24)

 • 23

  • Kifo cha Sara na mahali alizikwa (1-20)

 • 24

  • Kumutafutia Isaka bibi (1-58)

  • Rebeka anaenda kukutana na Isaka (59-67)

 • 25

  • Abrahamu anaoa tena (1-6)

  • Kifo cha Abrahamu (7-11)

  • Wana wa Ishmaeli (12-18)

  • Yakobo na Esau wanazaliwa (19-26)

  • Esau anauzisha haki yake ya muzaliwa wa kwanza (27-34)

 • 26

  • Isaka na Rebeka katika muji wa Gerari (1-11)

   • Mungu anamuhakikishia Isaka kwamba atatimiza ahadi yake (3-5)

  • Kugombania visima (12-25)

  • Agano kati ya Isaka na Abimeleki (26-33)

  • Bibi wawili Wahiti wa Esau (34, 35)

 • 27

  • Yakobo anabarikiwa na Isaka (1-29)

  • Esau anatafuta baraka lakini anakosa kutubu (30-40)

  • Esau anamuchukia Yakobo (41-46)

 • 28

  • Isaka anamutuma Yakobo Padan-aramu (1-9)

  • Ndoto ya Yakobo kule Beteli (10-22)

   • Mungu anamuhakikishia Yakobo kwamba atatimiza ahadi yake (13-15)

 • 29

  • Yakobo anakutana na Raheli (1-14)

  • Yakobo anamupenda sana Raheli (15-20)

  • Yakobo anaoa Lea na Raheli (21-29)

  • Wana ine wa Yakobo wenye walizaliwa na Lea: Rubeni, Simeoni, Lawi, na Yuda (30-35)

 • 30

  • Bilha anazaa Dani na Naftali (1-8)

  • Zilpa anazaa Gadi na Asheri (9-13)

  • Lea anazaa Isakari na Zabuloni (14-21)

  • Raheli anamuzaa Yosefu (22-24)

  • Makundi ya Yakobo yanaongezeka (25-43)

 • 31

  • Yakobo anaenda Kanaani kwa uficho (1-18)

  • Labani anamufuatilia na kumufikia Yakobo (19-35)

  • Agano kati ya Yakobo na Labani (36-55)

 • 32

  • Malaika wanakutana na Yakobo (1, 2)

  • Yakobo anajitayarisha kukutana na Esau (3-23)

  • Yakobo anapigana mieleka na malaika (24-32)

   • Yakobo anapewa jina Israeli (28)

 • 33

  • Yakobo anakutana na Esau (1-16)

  • Yakobo anasafiri kuenda Shekemu (17-20)

 • 34

  • Dina analalwa kinguvu (1-12)

  • Wana wa Yakobo wanatenda kwa udanganyifu (13-31)

 • 35

  • Yakobo anaondoa miungu ya kigeni (1-4)

  • Yakobo anarudia Beteli (5-15)

  • Benyamini anazaliwa; Raheli anakufa (16-20)

  • Wana kumi na mbili wa Israeli (21-26)

  • Kifo cha Isaka (27-29)

 • 36

  • Wazao wa Esau (1-30)

  • Wafalme na mashehe wa Edomu (31-43)

 • 37

  • Ndoto za Yosefu (1-11)

  • Yosefu na ndugu zake wenye wivu (12-24)

  • Yosefu anauzishwa katika utumwa (25-36)

 • 38

  • Yuda na Tamari (1-30)

 • 39

  • Yosefu katika nyumba ya Potifa (1-6)

  • Yosefu anakataa kulala na bibi ya Potifa (7-20)

  • Yosefu katika gereza (21-23)

 • 40

  • Yosefu anafasiria maana ya ndoto za wafungwa (1-19)

   • ‘Mafasirio yanatoka kwa Mungu’ (8)

  • Karamu ya siku ya kuzaliwa kwa Farao (20-23)

 • 41

  • Yosefu anafasiria maana ya ndoto za Farao (1-36)

  • Yosefu anainuliwa na Farao (37-46a)

  • Yosefu anasimamia chakula (46b-57)

 • 42

  • Ndugu za Yosefu wanaenda Misri (1-4)

  • Yosefu anakutana na ndugu zake na anawajaribu (5-25)

  • Ndugu zake wanarudia nyumbani kwa Yakobo (26-38)

 • 43

  • Ndugu za Yosefu wanarudia Misri mara ya pili; pamoja na Benyamini (1-14)

  • Yosefu anakutana tena na ndugu zake (15-23)

  • Yosefu anafanya karamu pamoja na ndugu zake (24-34)

 • 44

  • Kikombe cha feza cha Yosefu kinapatikana katika mufuko wa Benyamini (1-17))

  • Yuda anaomba kwa kulia ili Benyamini aachiliwe (18-34)

 • 45

  • Yosefu anajitambulisha (1-15)

  • Ndugu za Yosefu wanaenda kumuchukua Yakobo (16-28)

 • 46

  • Yakobo na watu wa nyumba yake wanahamia Misri (1-7)

  • Majina ya wenye walihamia Misri (8-27)

  • Yosefu na Yakobo wanakutana Gosheni (28-34)

 • 47

  • Yakobo anakutana na Farao (1-12)

  • Usimamizi wenye hekima wa Yosefu (13-26)

  • Israeli anafanya makao yake kule Gosheni (27-31)

 • 48

  • Yakobo anabariki wana wawili wa Yosefu (1-12)

  • Efraimu anapata baraka kubwa zaidi (13-22)

 • 49

  • Unabii wenye Yakobo alitoa akiwa kwenye kitanda wakati alikaribia kufa (1-28)

   • Shilo atatokea katika Yuda (10)

  • Maagizo ya kumuzika Yakobo (29-32)

  • Kifo cha Yakobo (33)

 • 50

  • Yosefu anamuzika Yakobo katika inchi ya Kanaani (1-14)

  • Yosefu anahakikishia ndugu zake kwamba amewasamehe (15-21)

  • Siku za mwisho za Yosefu na kifo chake (22-26)

   • Maagizo ya Yosefu kuhusu mifupa yake (25)