Mwanzo 27:1-46

  • Yakobo anabarikiwa na Isaka (1-29)

  • Esau anatafuta baraka lakini anakosa kutubu (30-40)

  • Esau anamuchukia Yakobo (41-46)

27  Wakati Isaka alikuwa muzee na macho yake yalikuwa yamekuwa zaifu sana asiweze kuona, akamuita Esau+ mwana wake mukubwa na kusema: “Mwana wangu!” Naye akajibu: “Mimi huyu!”  Na Isaka akaendelea kusema: “Nimezeeka sasa. Sijue siku ya kifo changu.  Kwa hiyo wakati huu, tafazali, kamata silaha zako, mufuko wako wa mishale na upinde wako, uende katika pori na uniwindie munyama wa pori.+  Kisha unipikie chakula kitamu chenye ninapenda na uniletee. Kisha nitakikula ili nikubariki mbele nikufe.”  Lakini Rebeka alikuwa anasikiliza wakati Isaka alikuwa anazungumuza na Esau mwana wake. Na Esau akaenda katika pori ili kuwinda munyama na kumuleta.+  Na Rebeka akamuambia Yakobo mwana wake:+ “Nimesikia sasa hivi baba yako anazungumuza na ndugu yako Esau, na kusema,  ‘Niletee munyama wa pori na unipikie chakula kitamu. Kisha nikikule ili nikubariki mbele ya Yehova mbele nikufe.’+  Na sasa, mwana wangu, sikiliza kwa uangalifu na ufanye mambo yenye ninakuagiza.+  Tafazali, uende, mahali mifugo iko na uniletee wana-mbuzi wawili wazuri zaidi ili niwatayarishe kuwa chakula kitamu kwa ajili ya baba yako, kama vile anapendaka. 10  Kisha umupelekee baba yako akule, ili akubariki mbele akufe.” 11  Yakobo akamuambia Rebeka mama yake: “Lakini Esau ndugu yangu ni mwanaume mwenye nywele nyingi kwenye mwili,+ na ngozi yangu iko laini. 12  Namna gani kama baba ananigusa?+ Basi hakika nitaonekana kuwa mutu mwenye kumufanyia muzaha, na nitajilitea laana kuliko kujiletea baraka.” 13  Mama yake akamuambia: “Mwana wangu, laana hiyo yenye ingekuwa juu yako ikuwe juu yangu. Fanya tu vile ninakuambia na uende, uniletee wana-mbuzi.”+ 14  Kwa hiyo akaenda na kuwakamata na kuwaleta kwa mama yake, na mama yake akatayarisha chakula kitamu, kama vile baba yake alikuwa anapenda. 15  Kisha mambo hayo Rebeka akakamata nguo za muzuri sana za Esau mwana wake mukubwa, zenye Rebeka alikuwa nazo katika nyumba, na akamuvalisha Yakobo mwana wake mudogo.+ 16  Pia akatia ngozi za wana-mbuzi hao kwenye mikono yake na pia kwenye sehemu yenye haina nywele ya shingo yake.+ 17  Kisha akamupatia Yakobo mwana wake kile chakula kitamu na mukate wenye alikuwa ametayarisha.+ 18  Kwa hiyo akaingia kwa baba yake na kusema: “Baba yangu!” naye akasema: “Mimi huyu! Wewe ni nani, mwana wangu?” 19  Yakobo akamuambia baba yake: “Mimi ni Esau muzaliwa wako wa kwanza.+ Nimefanya tu kama vile uliniambia. Simama na ukae, tafazali, na ukule sehemu fulani ya nyama yenye niliwinda, ili unibariki.”*+ 20  Basi Isaka akamuambia mwana wake: “Namna gani umeipata haraka sana, mwana wangu?” Akajibu: “Kwa sababu Yehova Mungu wako aliileta kwangu.” 21  Kisha Isaka akamuambia Yakobo: “Tafazali, kuja karibu, nikuguse, mwana wangu, ili nijue kama kwa kweli wewe ni mwana wangu Esau ao hapana.”+ 22  Kwa hiyo Yakobo akaenda karibu na Isaka baba yake, naye akamugusa, kisha akasema: “Sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau.”+ 23  Hakumutambua kwa sababu mikono yake ilikuwa na nywele nyingi kama mikono ya Esau ndugu yake. Kwa hiyo akamubariki.+ 24  Kisha mambo hayo akauliza: “Wewe kweli ni mwana wangu Esau?” akajibu: “Ni mimi.” 25  Kisha akasema: “Mwana wangu, niletee sehemu fulani ya nyama yenye uliwinda ili nikule, kisha nitakubariki.”* Kwa hiyo akamuletea ile nyama na akakula, na akamuletea divai na akakunywa. 26  Kisha Isaka baba yake akamuambia: “Kuja karibu, tafazali, na unibusu, mwana wangu.”+ 27  Kwa hiyo akaenda karibu na akamubusu, na Isaka akanusa harufu ya nguo zake.+ Kisha akamubariki na kusema: “Angalia, harufu ya mwana wangu iko kama harufu ya shamba lenye Yehova amebariki. 28  Mungu wa kweli akupatie umande wa mbinguni+ na udongo wenye mbolea wa dunia+ na nafaka nyingi na divai mupya.+ 29  Vikundi vya watu vikutumikie, na mataifa yakuinamie. Ukuwe bwana juu ya ndugu zako, na wana wa mama yako wakuinamie.+ Alaaniwe kila mutu mwenye anakulaani, na abarikiwe kila mutu mwenye anakubariki.”+ 30  Sasa wakati tu Isaka alimaliza kumubariki Yakobo, na wakati Yakobo alikuwa ametoka tu mbele ya Isaka baba yake, Esau ndugu yake akarudia kutoka katika kuwinda.+ 31  Naye pia akatayarisha chakula kitamu na kumuletea baba yake, na akamuambia baba yake: “Baba yangu asimame na kula sehemu fulani ya nyama yenye mwana wake aliwinda, ili unibariki.”* 32  Basi Isaka baba yake akamuambia: “Wewe ni nani?” akajibu: “Mimi ni Esau mwana wako, muzaliwa wako wa kwanza.”+ 33  Na Isaka akaanza kutetemeka kwa nguvu sana, kwa hiyo akasema: “Ni nani, basi, mwenye aliwinda na kuniletea nyama? Niliisha kuikula mbele ufike, na nilimubariki—na hakika atabarikiwa!” 34  Wakati alisikia maneno ya baba yake, Esau akaanza kulia kwa sauti kubwa sana na yenye uchungu na kumuambia baba yake: “Baba yangu, unibariki, ndiyo, mimi pia!”+ 35  Lakini akamuambia: “Ndugu yako alikuja kwa udanganyifu ili apate baraka yenye ulipaswa kupata.” 36  Basi Esau akamuambia: “Je, haiko hiyo ndiyo sababu anaitwa Yakobo,* ili achukue nafasi yangu mara hizi mbili?+ Amekwisha kuchukua haki yangu ya muzaliwa wa kwanza,+ na sasa amechukua baraka yangu!”+ Kisha akaongeza: “Je, haukuniachia baraka fulani?” 37  Lakini Isaka akamujibu Esau: “Angalia, nimemuweka kuwa bwana juu yako,+ na nimemupatia ndugu zake wote kuwa watumishi wake, na nimemupatia nafaka na divai mupya ili kumutegemeza.+ Ninaweza kufanya nini tena kwa ajili yako, mwana wangu?” 38  Esau akamuambia baba yake: “Baba yangu, je, hauna hata baraka moja? Baba yangu, unibariki, ndiyo, mimi pia!” Basi Esau akalia kwa sauti kubwa na kutoa machozi.+ 39  Kwa hiyo Isaka baba yake akamujibu: “Angalia, makao yako yatakuwa mbali na udongo wenye mbolea, mbali na umande wa mbinguni.+ 40  Na utaishi kwa upanga wako,+ na utamutumikia ndugu yako.+ Lakini wakati utachoka kuvumilia, utavunja nira yake na kuiondoa kwenye shingo yako.”+ 41  Hata hivyo, Esau akamuchukia Yakobo katika moyo wake kwa sababu ya baraka yenye baba yake alikuwa amemupatia,+ na Esau akakuwa anasema katika moyo wake: “Siku za kumuombolezea baba yangu zinakaribia.+ Kisha siku hizo nitamuua Yakobo ndugu yangu.” 42  Wakati Rebeka aliambiwa maneno ya Esau mwana wake mukubwa, mara moja akamuita Yakobo mwana wake mudogo na kumuambia: “Angalia! Esau ndugu yako anapanga kukuua ili kulipiza kisasi.* 43  Sasa, mwana wangu, fanya kama vile ninakuambia. Simama na ukimbilie kwa Labani ndugu yangu kule Harani.+ 44  Uishi naye wakati fulani mupaka kasirani kali ya ndugu yako itulie, 45  mupaka kasirani ya ndugu yako kukuelekea ipunguke, naye asahau mambo yenye umemutendea. Kisha nitatuma wakuite utoke kule. Sababu gani niwapoteze ninyi wawili siku moja?” 46  Kisha mambo hayo Rebeka akakuwa anamuambia Isaka: “Ninachukia sana maisha yangu kwa sababu ya mabinti wa Heti.+ Kama siku moja Yakobo anachukua bibi kati ya mabinti wa Heti, kama mabinti hawa wa inchi hii, maisha yangu yako na faida gani?”+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi yako inibariki.”
Ao “nafsi yangu itakubariki.”
Ao “nafsi yako inibariki.”
Maana yake “Mwenye Kushika Kisigino; Mwenye Kuchukua Nafasi ya Mwingine.”
Ao “anajifariji kwa kupanga kukuua.”