Mwanzo 5:1-32

  • Kuanzia Adamu mupaka Noa (1-32)

    • Adamu anazaa watoto wanaume na watoto wanamuke (4)

    • Enoko alitembea pamoja na Mungu (21-24)

5  Hiki ni kitabu cha historia ya Adamu. Katika siku yenye Mungu alimuumba Adamu, alimufanya kwa mufano wa Mungu.+  Mwanaume na mwanamuke aliwaumba.+ Siku yenye aliwaumba,+ aliwabariki na kuwaita Mwanadamu.*  Adamu akaishi miaka mia moja makumi tatu (130), kisha akamuzaa mwana kwa sura yake, kwa mufano wake, na akamupatia jina Seti.+  Kisha kumuzaa Seti, Adamu akaishi miaka mia munane (800). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke.  Basi siku zote za maisha ya Adamu zikakuwa miaka mia kenda makumi tatu (930), kisha akakufa.+  Seti akaishi miaka mia moja na tano (105), kisha akamuzaa Enoshi.+  Kisha kumuzaa Enoshi, Seti akaishi miaka mia munane na saba (807). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke.  Basi siku zote za maisha ya Seti zikakuwa miaka mia kenda kumi na mbili (912), kisha akakufa.  Enoshi akaishi miaka makumi kenda (90), kisha akamuzaa Kenani. 10  Kisha kumuzaa Kenani, Enoshi akaishi miaka mia munane kumi na tano (815). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 11  Basi siku zote za maisha ya Enoshi zikakuwa miaka mia kenda na tano (905), kisha akakufa. 12  Kenani akaishi miaka makumi saba (70), kisha akamuzaa Mahalaleli.+ 13  Kisha kumuzaa Mahalaleli, Kenani akaishi miaka mia munane makumi ine (840). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 14  Basi siku zote za maisha ya Kenani zikakuwa miaka mia kenda na kumi (910), kisha akakufa. 15  Mahalaleli akaishi miaka makumi sita na tano (65), kisha akamuzaa Yaredi.+ 16  Kisha kumuzaa Yaredi, Mahalaleli akaishi miaka mia munane makumi tatu (830). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 17  Basi siku zote za maisha ya Mahalaleli zikakuwa miaka mia munane makumi kenda na tano (895), kisha akakufa. 18  Yaredi akaishi miaka mia moja makumi sita na mbili (162), kisha akamuzaa Enoko.+ 19  Kisha kumuzaa Enoko, Yaredi akaishi miaka mia munane (800). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 20  Basi siku zote za maisha ya Yaredi zikakuwa miaka mia kenda makumi sita na mbili (962), kisha akakufa. 21  Enoko akaishi miaka makumi sita na tano (65), kisha akamuzaa Metusela.+ 22  Kisha kumuzaa Metusela, Enoko akaendelea kutembea pamoja na Mungu wa kweli* kwa miaka mia tatu (300). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 23  Basi siku zote za maisha ya Enoko zikakuwa miaka mia tatu makumi sita na tano (365). 24  Enoko akaendelea kutembea pamoja na Mungu wa kweli.+ Kisha hakukuwa tena, kwa sababu Mungu alimuchukua.+ 25  Metusela akaishi miaka mia moja makumi munane na saba (187), kisha akamuzaa Lameki.+ 26  Kisha kumuzaa Lameki, Metusela akaishi miaka mia saba makumi munane na mbili (782). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 27  Basi siku zote za maisha ya Metusela zikakuwa miaka mia kenda makumi sita na kenda (969), kisha akakufa. 28  Lameki akaishi miaka mia moja makumi munane na mbili (182), kisha akamuzaa mwana. 29  Akamupatia jina Noa,*+ na kusema: “Huyu atatufariji katika kazi yetu ya jasho na katika kazi ya nguvu yenye kuumiza ya mikono yetu kwa sababu ya udongo wenye Yehova amelaani.”+ 30  Kisha kumuzaa Noa, Lameki akaishi miaka mia tano makumi kenda na tano (595). Na akazaa watoto wanaume na watoto wanamuke. 31  Basi siku zote za maisha ya Lameki zikakuwa miaka mia saba makumi saba na saba (777), kisha akakufa. 32  Wakati Noa alieneza miaka mia tano (500), akamuzaa Shemu,+ Hamu,+ na Yafeti.+

Maelezo ya Chini

Ao “Adamu; Wanadamu.”
Tnn., “ule Mungu.” Angalia Maana ya Maneno.
Pengine maana yake ni “Pumuziko; Faraja.”