Mwanzo 7:1-24

  • Kuingia ndani ya safina (1-10)

  • Garika katika dunia yote (11-24)

7  Kisha mambo hayo Yehova akamuambia Noa: “Ingia ndani ya safina wewe pamoja na nyumba yako yote, kwa sababu ni wewe nimeona kuwa mwenye haki mbele yangu kati ya kizazi hiki.+  Unapaswa kujichukulia wanyama safi wa kila aina, wanyama saba-saba,*+ dume na dike yake; na wanyama wenye hawako safi wa kila aina wawili-wawili tu, dume na dike yake;  chukua pia viumbe vyenye kuruka vya mbinguni saba-saba,* dume na dike yake, ili kulinda uzima wa uzao wa viumbe hivyo juu ya dunia yote.+  Kwa maana kisha tu siku saba (7), nitafanya mvua inyeshe+ juu ya dunia kwa siku makumi ine (40) muchana na usiku,+ na nitafuta juu ya uso wa inchi kila kiumbe chenye uzima chenye nimefanya.”+  Kwa hiyo Noa akafanya mambo yote yenye Yehova alimuamuru.  Noa alikuwa na miaka mia sita (600) wakati maji ya garika yalikuja juu ya dunia.+  Basi Noa, pamoja na wana wake, bibi yake, na bibi za wana wake, wakaingia ndani ya safina mbele ya maji ya garika kuja.+  Kati ya kila aina ya munyama mwenye kuwa safi na kati ya kila aina ya munyama mwenye haiko safi na kati ya kila aina ya viumbe vyenye kuruka na kila kitu chenye kutambaa juu ya inchi,+  vikaingia viwili-viwili mahali Noa alikuwa ndani ya safina, dume na dike, kama vile Mungu alikuwa amemuamuru Noa. 10  Na kisha siku saba (7) maji ya garika yakakuja juu ya dunia. 11  Katika mwaka wa mia sita (600) wa maisha ya Noa, mwezi wa pili, siku ya kumi na saba (17) ya mwezi huo, katika siku hiyo chemchemi zote za maji yenye kuenda chini sana zikafunguka na milango mikubwa ya maji mengi ya mbinguni ikafunguliwa.+ 12  Mvua ikanyesha juu ya dunia kwa siku makumi ine (40), muchana na usiku. 13  Katika siku ile ile, Noa akaingia ndani ya safina yeye pamoja na wana wake, Shemu, Hamu, na Yafeti,+ na bibi yake na bibi watatu (3) wa wana wake.+ 14  Waliingia pamoja na kila munyama wa pori kulingana na aina yake, na kila munyama wa kufugwa kulingana na aina yake, na kila munyama mwenye kutambaa juu ya dunia kulingana na aina yake, na kila kiumbe chenye kuruka kulingana na aina yake, kila ndege, kila kiumbe chenye mabawa. 15  Waliendelea kuingia mahali Noa alikuwa ndani ya safina, wawili-wawili, kila aina ya mwili wenye pumuzi ya uzima.* 16  Basi wakaingia, dume na dike wa kila aina ya mwili, kama vile Mungu alikuwa amemuamuru. Kisha Yehova akafunga mulango nyuma yake. 17  Garika ikaendelea* kwa siku makumi ine (40) juu ya dunia, na maji yakaendelea kuongezeka na kuanza kubeba safina, na safina ilikuwa inaelea juu ya dunia. 18  Maji yakajaa na kuendelea kuongezeka juu ya dunia, lakini safina ilikuwa inaelea juu ya maji. 19  Maji yakajaa sana juu ya dunia na milima yote mirefu chini ya mbingu zote ikafunikwa.+ 20  Maji yakapanda kufikia mikono* kumi na tano (15) juu ya milima. 21  Basi viumbe vyote vyenye uzima vyenye vilikuwa vinatembea juu ya dunia vikakufa+—viumbe vyenye kuruka, wanyama wa kufugwa, wanyama wa pori, na viumbe vyenye kupatikana kwa wingi, na wanadamu wote.+ 22  Kila kitu kwenye inchi kavu chenye kilikuwa na pumuzi ya uzima* katika matundu ya pua yake kikakufa.+ 23  Kwa hiyo Mungu akafuta juu ya uso wa dunia kila kitu chenye uzima, kutia ndani mwanadamu, wanyama, wanyama wenye kutambaa, na viumbe vyenye kuruka vya anga. Vyote vikafutwa juu ya dunia;+ Noa peke yake na wale wenye walikuwa pamoja naye ndani ya safina ndio waliokoka.+ 24  Na maji yakaendelea kujaa juu ya dunia kwa siku mia moja makumi tano (150).+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “wanyama 14 wakiwa wawili-wawili wa kila munyama mwenye kuwa safi.”
Ao pengine, “wanyama 14 wakiwa wawili-wawili wa viumbe vyenye kuruka vya anga.”
Ao “roho ya uzima.”
Ao “ikaendelea kuja.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “pumuzi ya roho ya uzima.”