Mwanzo 19:1-38

  • Loti anatembelewa na malaika (1-11)

  • Loti na familia yake wanaambiwa waondoke (12-22)

  • Miji ya Sodoma na Gomora inaharibiwa (23-29)

    • Bibi ya Loti anageuka kuwa nguzo ya chumvi (26)

  • Loti na mabinti wake (30-38)

    • Mwanzo wa Wamoabu na Waamoni (37, 38)

19  Wale malaika wawili wakafika Sodoma wakati wa mangaribi, na Loti alikuwa amekaa katika mulango mukubwa wa Sodoma. Wakati Loti aliwaona, akasimama ili kuenda kukutana nao na akainamisha uso wake mupaka chini.+  Na akasema: “Mabwana wangu, tafazali, mugeuke na muingie katika nyumba ya mutumishi wenu na mukae usiku wote na munawishwe miguu yenu. Kisha munaweza kuamuka asubui sana na kuendelea na safari yenu.” Nao wakasema: “Hapana, tutabakia usiku wote katika kiwanja cha watu wote.”  Lakini akawalilia sana mupaka wakaenda pamoja naye katika nyumba yake. Kisha akawafanyia karamu, na akapika mikate yenye haina chachu, nao wakakula.  Mbele walale, wanaume wa muji—wanaume wa Sodoma kuanzia kijana mwanaume mupaka muzee, wote—wakajikusanya pamoja na kuzunguka nyumba.  Na wakaendelea kumuita Loti na kumuambia: “Wako wapi wale wanaume wenye waliingia kwako usiku wa leo? Uwalete inje ili tufanye ngono nao.”+  Kisha Loti akaenda inje kwenye walikuwa, kwenye muingilio, na akafunga mulango nyuma yake.  Akasema: “Tafazali, ndugu zangu, musitende kwa uovu.  Tafazali, hapa niko na mabinti wawili wenye hakuna siku wamefanya ngono na mwanaume. Tafazali, muache niwalete inje kwenu ili muwatendee jambo lolote lenye munaona kuwa muzuri. Lakini musiwatendee jambo lolote wanaume hawa, kwa maana wamekuja chini ya ulinzi wa* nyumba yangu.”+  Lakini wakasema: “Utupitishe!” Na wakaendelea kusema: “Mugeni huyu mwenye kuwa peke yake alikuja kuishi hapa, na sasa anapima kutuhukumu! Sasa tutakutendea mubaya zaidi kuliko wao.” Nao wakasongamana kumuzunguka Loti na wakasonga mbele ili kuvunja mulango. 10  Kwa hiyo wale wanaume wakanyoosha mikono yao na kumuingiza Loti ndani ya nyumba, na wakafunga mulango. 11  Lakini malaika hao wakawapiga kwa upofu wanaume wenye walikuwa kwenye muingilio wa nyumba, kuanzia mudogo zaidi mupaka mukubwa zaidi, na hivyo wakachoka kujaribu kutafuta muingilio wa nyumba. 12  Kisha wanaume hao wakamuambia Loti: “Je, uko na mutu mwingine hapa? Wana-wakwe zako, watoto wako wanaume, watoto wako wanamuke, na watu wako wote katika muji, uwatoshe hapa! 13  Kwa maana tutaharibu mahali hapa, kwa sababu kilio juu yao kimekuwa kikubwa sana mbele ya Yehova,+ ndiyo maana Yehova ametutuma tuharibu muji.” 14  Kwa hiyo Loti akaenda inje na kuanza kusema na wana-wakwe zake wenye wangeoa mabinti wake, na akaendelea kusema: “Musimame! Mutoke mahali hapa, kwa sababu Yehova ataharibu muji huu!” Lakini mbele ya wana-wakwe zake, alionekana kuwa anafanya muzaha.+ 15  Wakati kulipambazuka,* malaika walimuambia Loti afanye haraka, kwa kusema: “Simama! Chukua bibi yako na watoto wako wanamuke wawili wenye wako hapa pamoja na wewe, ili musiharibiwe katika kosa la muji huu!”+ 16  Wakati Loti aliendelea kukawia, basi kwa sababu Yehova alimusikilia huruma,+ wale wanaume wakakamata mukono wake na mukono wa bibi yake na mikono ya watoto wake wanamuke wawili, na wakamupeleka na kumusimamisha inje ya muji.+ 17  Wakati tu walikuwa wamewapeleka sehemu za pembeni-pembeni za muji, mumoja wao akasema: “Kimbia ili kuokoa uzima wako!* Usiangalie nyuma+ na usisimame mahali popote katika wilaya!+ Kimbilia kwenye eneo lenye milima ili usiharibiwe!” 18  Kisha Loti akawaambia: “Tafazali, Yehova, hapana kule! 19  Tafazali, sasa, mutumishi wako amekubaliwa mbele ya macho yako na unanionyesha fazili nyingi* kwa kulinda uzima wangu,*+ lakini siwezi kukimbilia kwenye eneo lenye milima kwa sababu ninaogopa kama jambo la mubaya linaweza kunipata na nikufe.+ 20  Tafazali, sasa, muji huu uko karibu na ninaweza kukimbilia kule, ni muji mudogo tu. Tafazali, je, ninaweza kukimbilia kule? Ni muji mudogo tu. Halafu nitaokoka.”* 21  Kwa hiyo akamuambia Loti: “Sawa, nitakuonyesha ufikirio pia+ kwa kutokuharibu muji wenye unazungumuzia.+ 22  Fanya haraka! Kimbilia kule, kwa sababu siwezi kufanya jambo lolote mupaka ufike kule!”+ Ndiyo sababu alipatia muji huo jina Soari.*+ 23  Jua lilikuwa limetokea juu ya inchi wakati Loti alifika Soari. 24  Kisha Yehova akafanya kiberiti na moto inyeshe juu ya Sodoma na Gomora—moto ulitoka kwa Yehova, ulitoka mbinguni.+ 25  Kwa hiyo akaharibu miji hiyo, ndiyo, wilaya hiyo yote, pamoja na wakaaji wote wa miji hiyo na mimea ya inchi.+ 26  Lakini bibi ya Loti, mwenye alikuwa nyuma ya Loti, akaanza kuangalia nyuma, naye akakuwa nguzo ya chumvi.+ 27  Sasa Abrahamu akaamuka asubui sana na kuenda mahali alikuwa amesimama mbele ya Yehova.+ 28  Wakati aliangalia kuelekea upande wa Sodoma na Gomora na inchi yote ya wilaya hiyo, akaona jambo la kushangaza. Kulikuwa moshi muzito wenye ulikuwa unapanda kutoka katika inchi kama moshi muzito wa tanuru!+ 29  Kwa hiyo wakati Mungu aliharibu miji ya wilaya hiyo, Mungu alimukumbuka Abrahamu kwa kumutosha Loti katika miji hiyo yenye aliharibu, miji yenye Loti alikuwa ameishi ndani yake.+ 30  Kisha wakati fulani Loti pamoja na mabinti wake wawili wakatoka Soari na kuanza kuishi katika eneo lenye milima,+ kwa sababu aliogopa kuishi Soari.+ Kwa hiyo akaanza kuishi katika pango pamoja na mabinti wake wawili. 31  Na muzaliwa wa kwanza akamuambia mudogo yake: “Baba yetu amezeeka, na hakuna mwanaume katika inchi hii wa kulala na sisi kulingana na desturi ya dunia yote. 32  Kuja, tumupatie baba yetu divai akunywe, na kisha tulale naye ili tuchunge uzao kutoka kwa baba yetu.” 33  Kwa hiyo usiku huo wakaendelea kumupatia baba yao divai akunywe; kisha ule muzaliwa wa kwanza akaingia na kulala na baba yake, lakini baba yake hakujua wakati binti yake alilala na wakati binti yake aliamuka. 34  Siku ya kufuata, ule muzaliwa wa kwanza akamuambia mudogo yake: “Angalia, nililala na baba yangu jana usiku. Tumupatie divai akunywe usiku wa leo pia. Kisha wewe utaingia na kulala naye, ili tuchunge uzao kutoka kwa baba yetu.” 35  Kwa hiyo usiku huo pia, wakaendelea kumupatia baba yao divai akunywe; kisha ule mudogo akaenda na kulala na baba yake, lakini baba yake hakujua wakati binti yake alilala na wakati binti yake aliamuka. 36  Kwa hiyo mabinti wote wawili wa Loti wakakuwa na mimba ya baba yao. 37  Ule muzaliwa wa kwanza akamuzaa mwana, akamupatia jina Moabu.+ Yeye ndiye baba ya Wamoabu wa leo.+ 38  Ule mudogo pia akamuzaa mwana, akamupatia jina Ben-ami. Yeye ndiye baba ya Waamoni+ wa leo.

Maelezo ya Chini

Tnn., “kivuli cha.”
Ni kusema, wakati mwangaza wa asubui ulianza kutokea.
Ao “nafsi yako.”
Ao “upendo mushikamanifu.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “nafsi yangu itaendelea kuishi.”
Maana yake “Udogo.”