Mwanzo 17:1-27

  • Abrahamu atakuwa baba ya mataifa mengi (1-8)

    • Abramu anapewa jina Abrahamu (5)

  • Agano la kutahiriwa (9-14)

  • Sarai anapewa jina Sara (15-17)

  • Mutoto mwanaume Isaka anaahidiwa (18-27)

17  Wakati Abramu alikuwa na miaka makumi kenda na kenda (99), Yehova akamutokea Abrahamu na kumuambia: “Mimi ni Mungu Mweza-Yote. Tembea mbele yangu na ujionyeshe kuwa hauna kosa.*  Nitatia agano langu kati yangu na wewe,+ na nitakufanya uongezeke sana, tena sana.”+  Basi Abramu akaanguka uso chini, na Mungu akaendelea kuzungumuza naye, na kusema:  “Kwa upande wangu, angalia! agano langu liko pamoja na wewe,+ na hakika utakuwa baba ya mataifa mengi.+  Jina lako halitakuwa tena Abramu;* jina lako litakuwa Abrahamu,* kwa sababu nitakufanya kuwa baba ya mataifa mengi.  Nitakufanya uzae sana, tena sana na nitakufanya kuwa mataifa mengi, na wafalme watatoka ndani yako.+  “Na nitatimiza agano langu kati yangu na wewe+ na uzao wako* kisha wewe katika vizazi vyao vyote kwa ajili ya agano la milele, ili nikuwe Mungu wako na Mungu wa uzao wako* kisha wewe.  Na nitakupatia wewe na uzao wako* kisha wewe inchi yenye umeishi ndani yake ukiwa mugeni+—inchi yote ya Kanaani—ili ikuwe uriti wa kudumu, na mimi nitakuwa Mungu wao.”+  Tena Mungu akamuambia Abrahamu: “Sasa wewe, unapaswa kushika agano langu, wewe na uzao wako* kisha wewe katika vizazi vyao vyote. 10  Hili ndilo agano langu kati yangu na wewe, lenye wewe na uzao wako* kisha wewe mutashika: Kila mwanaume kati yenu anapaswa kutahiriwa.+ 11  Munapaswa kutahiriwa nyama ya magovi* yenu, na itakuwa alama ya agano kati yangu na ninyi.+ 12  Katika vizazi vyenu vyote, kila mwanaume kati yenu mwenye kuwa na siku munane (8) anapaswa kutahiriwa,+ kila mutu mwenye alizaliwa katika nyumba na kila mutu mwenye haiko wa uzao wako* na mwenye alinunuliwa kwa feza kutoka kwa mugeni. 13  Kila mwanaume mwenye alizaliwa katika nyumba yako na kila mwanaume mwenye alinunuliwa kwa feza zako anapaswa kutahiriwa,+ na agano langu katika miili yenu litakuwa agano la kudumu. 14  Kila mwanaume mwenye hatatahiriwa nyama ya govi* lake, mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya watu wake. Amevunja agano langu.” 15  Kisha Mungu akamuambia Abrahamu: “Kuhusu Sarai bibi yako,+ usimuite tena Sarai,* lakini jina lake litakuwa Sara.* 16  Nitamubariki na pia nitakupatia mwana kupitia yeye;+ nitamubariki Sara, na atakuwa mataifa mengi; wafalme wa vikundi vya watu watatoka ndani yake.” 17  Basi Abrahamu akaanguka uso chini na akaanza kucheka na kusema katika moyo wake:+ “Je, mwanaume wa miaka mia moja (100) atazaa mutoto, na Sara, mwanamuke wa miaka makumi kenda (90), atazaa?”+ 18  Kwa hiyo Abrahamu akamuambia Mungu wa kweli: “Aa! acha Ishmaeli aishi mbele yako!”+ 19  Basi Mungu akasema: “Sara bibi yako kwa kweli atakuzalia mwana, na utamupatia jina Isaka.*+ Na mimi nitafanya agano langu pamoja naye kuwa agano la milele kwa uzao wake* kisha yeye.+ 20  Lakini kuhusu Ishmaeli, nimekusikia. Angalia! nitamubariki na nitamufanya azae na nitamufanya aongezeke sana, tena sana. Atatokeza wakubwa kumi na mbili (12), na nitamufanya kuwa taifa kubwa.+ 21  Lakini, nitafanya agano langu pamoja na Isaka,+ mwenye Sara atakuzalia mwaka kesho kwa wakati huu wenye uliwekwa.”+ 22  Wakati Mungu alimaliza kuzungumuza na Abrahamu, akapanda juu na kumuacha Abrahamu. 23  Kisha Abrahamu akamuchukua Ishmaeli mwana wake na wanaume wote wenye walizaliwa katika nyumba yake na kila mutu mwenye alikuwa amemununua kwa feza, kila mwanaume katika nyumba ya Abrahamu, naye akawatahiri nyama ya magovi* yao siku hiyohiyo, kama vile Mungu alikuwa amemuambia.+ 24  Abrahamu alikuwa na miaka makumi kenda na kenda (99) wakati alitahiriwa nyama ya govi* lake.+ 25  Na Ishmaeli mwana wake alikuwa na miaka kumi na tatu (13) wakati alitahiriwa nyama ya govi* lake.+ 26  Siku hiyohiyo, Abrahamu alitahiriwa na pia Ishmaeli mwana wake. 27  Wanaume wote wa nyumba yake, kila mutu mwenye alizaliwa katika nyumba na kila mutu mwenye alinunuliwa kwa feza kutoka kwa mugeni, walitahiriwa siku hiyohiyo pamoja na Abrahamu.

Maelezo ya Chini

Ao “hauna lawama.”
Maana yake “Baba Iko Juu (Ametukuzwa).”
Maana yake “Baba ya Watu Wengi; Baba ya Wengi.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Tnn., “mbegu yako.”
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Pengine maana yake ni “Mugomvi.”
Maana yake “Mwanamuke wa Kifalme.”
Maana yake “Kicheko.”
Tnn., “mbegu yake.”
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.