Mwanzo 6:1-22

  • Wana wa Mungu wanajichukulia wanamuke katika dunia (1-3)

  • Wanefili wanazaliwa (4)

  • Uovu wa wanadamu unamuhuzunisha Yehova (5-8)

  • Noa anapewa kazi ya kujenga safina (9-16)

  • Mungu anatangaza kuja kwa Garika (17-22)

6  Sasa wakati wanadamu walianza kuongezeka juu ya uso wa inchi na kuzaa watoto wanamuke,  wana wa Mungu wa kweli*+ wakaanza kutambua kwamba mabinti wa wanadamu walikuwa wenye sura na umbo ya muzuri. Basi wakaanza kuchukua wale wote wenye walichagua ili wakuwe bibi zao.  Kisha Yehova akasema: “Roho yangu haitaendelea kuvumilia mwanadamu milele,+ kwa sababu yeye ni mwili tu.* Kwa hiyo siku zake zitakuwa miaka mia moja makumi mbili (120).”+  Katika siku hizo na kuendelea kulikuwa Wanefili* juu ya dunia. Wakati huo wana wa Mungu wa kweli waliendelea kulala na mabinti wa wanadamu na kuzaa wana. Wao ndio walikuwa watu wenye nguvu wa nyakati za zamani, watu wenye sifa.  Basi Yehova akaona kwamba uovu wa mwanadamu ulikuwa mwingi juu ya dunia na kila muelekeo wa mawazo ya moyo wake ulikuwa tu mubaya wakati wote.+  Yehova akasikitika* kwamba alikuwa ameumba wanadamu kwenye dunia, na moyo wake ukahuzunika.*+  Kwa hiyo Yehova akasema: “Nitafuta juu ya uso wa inchi wanadamu wenye nimeumba, mwanadamu pamoja na wanyama wa kufugwa, wanyama wenye kutambaa, na viumbe vyenye kuruka vya mbinguni, kwa sababu ninasikitika kwamba nimewafanya.”  Lakini Noa akakubaliwa mbele ya macho ya Yehova.  Hii ndiyo historia ya Noa. Noa alikuwa mwenye haki.+ Alijiendesha bila kosa* kati ya watu wa siku zake.* Noa alitembea pamoja na Mungu wa kweli.+ 10  Kisha wakati fulani Noa alizaa wana watatu (3), Shemu, Hamu, na Yafeti.+ 11  Lakini dunia ilikuwa imeharibika mbele ya macho ya Mungu wa kweli, na dunia ilikuwa inajaa jeuri. 12  Ndiyo, Mungu akaangalia dunia, na ilikuwa imeharibika;+ kwa sababu miili yote ilikuwa imeharibu* njia yake juu ya dunia.+ 13  Basi Mungu akamuambia Noa: “Nimeamua kuharibu miili yote, kwa kuwa dunia imejaa jeuri kwa sababu yao, kwa hiyo nitawaharibu pamoja na dunia.+ 14  Ujijengee safina kwa mbao za muti wenye utomvu.+ Utatengeneza vyumba ndani ya safina na uifunike na lami*+ ndani na inje. 15  Utaitengeneza hivi: Urefu wa safina utakuwa mikono mia tatu (300),* upana wake mikono makumi tano (50), na urefu wake kuenda juu mikono makumi tatu (30). 16  Utatengeneza dirisha la kuingiza mwangaza* ndani ya safina, mukono mumoja kutoka juu. Unapaswa kuweka muingilio wa safina katika ubavu wake+ na utaifanyia gorofa ya chini, gorofa ya pili, na gorofa ya tatu (3). 17  “Mimi, nitaleta maji ya garika+ juu ya dunia ili kuharibu miili yote yenye iko na pumuzi ya uzima* yenye iko chini ya mbingu. Kila kiumbe chenye kuwa katika dunia kitakufa.+ 18  Na ninafanya agano pamoja na wewe, na unapaswa kuingia ndani ya safina, wewe, wana wako, bibi yako, na bibi za wana wako.+ 19  Na utaingiza ndani ya safina viumbe vyenye uzima+ viwili-viwili vya kila aina ili kulinda uzima wa viumbe hivyo pamoja na wewe, dume na dike;+ 20  viumbe vyenye kuruka kulingana na aina yavyo, wanyama wa kufugwa kulingana na aina zake, na wanyama wote wenye kutambaa juu ya inchi kulingana na aina yao, wataingia wawili-wawili kwako ili kulinda uzima wao.+ 21  Kwa upande wako, unapaswa kukusanya na kukamata kila namna ya chakula,+ kwa ajili yako na kwa ajili ya wanyama.” 22  Basi Noa akafanya kulingana na mambo yote yenye Mungu alimuamuru. Ni vile alifanya kabisa.+

Maelezo ya Chini

Huu ni usemi wa Kiebrania wenye kumaanisha wana wa Mungu ambao ni malaika.
Ao pengine, “kwa sababu anatenda kulingana na mwili.”
Pengine maana yake ni “Waangushaji,” ni kusema, watu wenye kuangusha wengine chini. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “akahuzunika.”
Ao “akaumia katika moyo wake.”
Ao “bila lawama.”
Tnn., “vizazi vyake.”
Ao “kila mutu alikuwa ameharibu.”
Ao “goudron.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Katika Kiebrania ni tsoʹhar. Wengine wanawaza kwamba tsoʹhar ni sehemu ya juu ya safina yenye kulala ao kupengama kwa kipimo cha mukono mumoja, kuliko kuwa tundu ao dirisha la kuingiza mwangaza.
Ao “roho ya uzima.”