Mwanzo 23:1-20

  • Kifo cha Sara na mahali alizikwa (1-20)

23  Na Sara aliishi miaka mia moja makumi mbili na saba (127); hiyo ndiyo ilikuwa miaka ya maisha ya Sara.+  Basi Sara akakufa kule Kiriat-arba,+ ni kusema, Hebroni,+ katika inchi ya Kanaani,+ na Abrahamu akaanza kumuombolezea na kumulia Sara.  Kisha Abrahamu akatoka mbele ya bibi yake mwenye alikuwa amekufa na akaambia wana wa Heti:+  “Niko mugeni na muhamiaji kati yenu.+ Munipatie mahali pa kuzikia katikati yenu ili niweze kuondoa mufu wangu na kumuzika.”  Basi wana wa Heti wakamujibu Abrahamu:  “Utusikie, Bwana wangu, wewe ni mukubwa wa Mungu* kati yetu.+ Unaweza kumuzika mufu wako mahali pazuri zaidi katika maeneo yetu ya kuzikia. Hakuna mutu kati yetu mwenye atakukatalia mahali pake pa kuzikia ili usizike mufu wako.”  Kwa hiyo Abrahamu akasimama na kuinama mbele ya watu wa inchi, mbele ya wana wa Heti,+  na kuwaambia: “Kama munakubali kuniacha niondoe mufu wangu ili kumuzika, basi munisikilize na mumuombe Efroni mwana wa Zohari  anipatie ninunue pango lake la Makpela; liko kwenye mwisho wa shamba lake. Anipatie ninunue shamba hilo mbele yenu kwa kiasi cha kuenea cha feza+ ili nikuwe na mahali pa kuzikia.”+ 10  Sasa Efroni alikuwa amekaa kati ya wana wa Heti. Kwa hiyo Efroni Muhiti akamujibu Abrahamu katika masikio ya wana wa Heti, na mbele ya wote wenye walikuwa wanaingia katika mulango mukubwa wa muji wake,+ na kusema: 11  “Hapana, bwana wangu! Unisikilize. Ninakupatia shamba hilo pamoja na pango lenye kuwa ndani yake. Ninakupatia hiyo mbele ya wana wa watu wangu. Umuzike mufu wako.” 12  Basi Abrahamu akainama mbele ya watu wa inchi 13  na kumuambia Efroni katika masikio ya watu, na kusema: “Unisikilize, tafazali! Nitakupatia kiasi cha kuenea cha feza kwa ajili ya shamba hilo. Kamata kiasi hicho cha feza chenye ninakupatia, ili niweze kumuzika mufu wangu kule.” 14  Kisha Efroni akamujibu Abrahamu: 15  “Unisikilize, bwana wangu. Bei ya shamba hili ni shekeli* mia ine (400) za feza, lakini hiyo ni nini kati yako na mimi? Kwa hiyo umuzike mufu wako.” 16  Basi Abrahamu akamusikiliza Efroni, na Abrahamu akamupimia Efroni kiasi cha kuenea cha feza chenye alikuwa ametaja katika masikio ya wana wa Heti, shekeli* mia ine (400) za feza kulingana na uzito wenye ulikubaliwa na wafanyabiashara.+ 17  Kwa hiyo shamba la Efroni lenye lilikuwa katika Makpela, mbele ya Mamre⁠—lile shamba na lile pango lenye lilikuwa ndani yake na miti yote yenye ilikuwa katika mipaka ya shamba hilo—vikahakikishwa kuwa 18  mali ya Abrahamu yenye alinunua mbele ya wana wa Heti, mbele ya wote wenye walikuwa wanaingia katika mulango mukubwa wa muji. 19  Kisha mambo hayo Abrahamu akamuzika Sara bibi yake katika pango la shamba la Makpela mbele ya Mamre, ni kusema, Hebroni, katika inchi ya Kanaani. 20  Hivyo wana wa Heti wakamupatia Abrahamu lile shamba pamoja na lile pango lenye lilikuwa ndani yake kuwa mahali pa kuzikia.+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “mukubwa zaidi.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.