Mwanzo 31:1-55

  • Yakobo anaenda Kanaani kwa uficho (1-18)

  • Labani anamufuatilia na kumufikia Yakobo (19-35)

  • Agano kati ya Yakobo na Labani (36-55)

31  Kisha Yakobo akasikia mambo yenye wana wa Labani walikuwa wanasema: “Yakobo amekamata kila kitu chenye kilikuwa cha baba yetu, na amepata utajiri wote huu kutokana na mali yenye ilikuwa ya baba yetu.”+  Wakati Yakobo alikuwa anaangalia uso wa Labani, aliona kwamba mutazamo wake kumuelekea haukukuwa kama vile ulikuwa zamani.+  Mwishowe Yehova akamuambia Yakobo: “Rudia katika inchi ya baba zako na kwa watu wa jamaa yako,+ na nitaendelea kuwa pamoja na wewe.”  Kisha Yakobo akatumia Raheli na Lea ujumbe ili wakuje kwenye eneo la mashamba mahali kundi lake lilikuwa,  na akawaambia: “Nimeona kwamba mutazamo wa baba yenu kunielekea umebadilika,+ lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja na mimi.+  Ninyi wenyewe munajua hakika kwamba nimemutumikia baba yenu kwa nguvu zangu zote.+  Na baba yenu amejaribu kunidanganya na kubadilisha mushahara wangu mara kumi (10); lakini Mungu hakumuruhusu aniumize.  Kila mara wakati alisema, ‘Wanyama wenye madoa-madoa watakuwa mushahara wako,’ kundi lote lilizaa wanyama wenye madoa-madoa; na kila mara wakati alisema, ‘Wanyama wenye mistari-mistari watakuwa mushahara wako,’ kundi lote lilizaa wanyama wenye mistari-mistari.+  Kwa hiyo Mungu aliendelea kukamata mifugo ya baba yenu na kunipatia. 10  Siku moja, wakati kundi lilikuwa na hamu ya kupandana, niliinua macho yangu na kuona katika ndoto kwamba mbuzi-dume wenye walikuwa wanapanda kundi walikuwa wenye mistari-mistari, madoa-madoa, na alama zenye rangi.+ 11  Kisha malaika wa Mungu wa kweli akaniita katika ndoto, ‘Yakobo!’ nikasema, ‘Mimi huyu.’ 12  Na akaendelea kusema, ‘Tafazali, inua macho yako, na uone kwamba mbuzi-dume wote wenye kupanda kundi ni wenye mistari-mistari, madoa-madoa, na alama zenye rangi, kwa maana nimeona mambo yote yenye Labani anakutendea.+ 13  Mimi ni Mungu wa kweli wa Beteli,+ mahali kwenye ulitia nguzo mafuta na kufanya naziri kwangu.+ Sasa simama, toka katika inchi hii, na urudie katika inchi yako ya kizalikio.’”+ 14  Kwa hiyo Raheli na Lea wakamujibu: “Je, kungali fungu lolote lenye tunaweza kuriti katika nyumba ya baba yetu? 15  Je, yeye hatuone kama wageni, kwa sababu ametuuzisha na ameendelea kutumia feza zote zenye zilitolewa kwa ajili yetu?+ 16  Utajiri wote wenye Mungu amekamata kwa baba yetu ni wetu na wa watoto wetu.+ Kwa hiyo, basi, fanya kila kitu chenye Mungu amekuambia ufanye.”+ 17  Kwa hiyo Yakobo akasimama na akapandisha watoto wake na bibi zake juu ya ngamia,+ 18  na akaanza kupeleka mifugo yake na mali zote zenye alikuwa amekusanya,+ mifugo yake yenye alikuwa amekusanya kule Padan-aramu, ili kuenda kwa Isaka baba yake katika inchi ya Kanaani.+ 19  Sasa wakati Labani alikuwa ameenda kukata manyoya ya kondoo wake, Raheli aliiba sanamu za terafimu*+ zenye zilikuwa za baba yake.+ 20  Tena, Yakobo akamucheza akili Labani ule Mwaramu, kwa maana hakumuambia kwamba alikuwa anaondoka. 21  Na akakimbia na kuvuka ule Muto,*+ yeye na vyote vyenye alikuwa navyo. Kisha akaelekea upande wa eneo lenye milima la Gileadi.+ 22  Siku ya tatu (3), Labani akaambiwa kwamba Yakobo amekimbia. 23  Kwa hiyo Labani akachukua ndugu zake* na kumufuatilia Yakobo kwa safari ya siku saba (7) na akamupata katika eneo lenye milima la Gileadi. 24  Kisha Mungu akamutokea Labani ule Mwaramu+ katika ndoto wakati wa usiku+ na kumuambia: “Ukuwe muangalifu juu ya mambo yenye utamuambia Yakobo, kama ni ya muzuri ao ya mubaya.”+ 25  Kwa hiyo Labani akafika karibu na Yakobo, Yakobo alikuwa amesimamisha hema yake katika mulima na Labani alikuwa amepiga kambi pamoja na ndugu zake katika eneo lenye milima la Gileadi. 26  Kisha Labani akamuambia Yakobo: “Umefanya nini? Sababu gani umenicheza akili na kupeleka mabinti wangu kama watu wenye walikamatwa mateka kwa upanga? 27  Sababu gani ulikimbia kwa uficho na kunicheza akili na haukuniambia? Kama ungeniambia, ningekuaga kwa furaha na nyimbo, kwa ngoma ya kidogo* na kinubi. 28  Lakini haukunipatia nafasi ya kubusu wajukuu* wangu na mabinti wangu. Umetenda kwa upumbavu. 29  Niko na uwezo wa kukuumiza, lakini Mungu wa baba yenu alizungumuza na mimi usiku wa jana, alisema, ‘Ukuwe muangalifu juu ya mambo yenye utamuambia Yakobo, kama ni ya muzuri ao ya mubaya.’+ 30  Sasa umeenda kwa sababu umekuwa ukitamani sana kurudia kwenye nyumba ya baba yako, lakini sababu gani umeiba miungu yangu?”+ 31  Yakobo akamujibu Labani: “Ni kwa sababu niliogopa, kwa maana nilisema katika moyo wangu, ‘Unaweza kuninyanganya mabinti wako.’ 32  Mutu mwenye utapata na miungu yako, atauawa. Chunguza vitu vyenye niko navyo mbele ya hawa ndugu zetu, na ukamate kitu chochote chenye kuwa chako.” Lakini Yakobo hakujua kwamba Raheli alikuwa ameiba miungu hiyo. 33  Kwa hiyo Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya wale watumwa wanamuke wawili,+ lakini hakuipata. Kisha akatoka katika hema ya Lea na kuingia katika hema ya Raheli. 34  Wakati huo, Raheli alikuwa amekamata zile sanamu za terafimu na kuziweka ndani ya kitunga chenye mwanamuke anaikalia juu ya ngamia, na alikuwa anaziikalia. Kwa hiyo Labani akatafuta-tafuta katika hema yote lakini hakuzipata. 35  Kisha Raheli akamuambia baba yake: “Usikasirike, bwana wangu, kwa sababu siwezi kusimama mbele yako, kwa maana nimepatwa na kitu chenye wanamuke wanazoea kupata.”+ Kwa hiyo akatafuta-tafuta kwa uangalifu lakini hakupata zile sanamu za terafimu.+ 36  Basi Yakobo akakasirika na kuanza kumulaumu Labani. Kisha Yakobo akamuambia Labani: “Nimefanya kosa gani, na nimetenda zambi gani ili unifuatilie kwa ukali? 37  Sasa kwa kuwa umetafuta-tafuta katika vitu vyangu vyote, umepata kitu gani chenye kuwa cha nyumba yako? Ukiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako, na waamue kati ya sisi wawili. 38  Miaka hii makumi mbili (20) yenye nimekuwa pamoja na wewe, hakuna siku mimba za kondoo wako na mbuzi wako zimeharibika,+ na hakuna siku nimekula kondoo-dume wa kundi lako. 39  Sikukuletea munyama mwenye alipasuliwa na wanyama wa pori.+ Nilikuwa ninalipa hasara ya munyama huyo mimi mwenyewe. Ikuwe munyama aliibwa muchana ao aliibwa usiku, ulikuwa unaniomba nimulipe. 40  Jua lilinichoma wakati wa muchana, na baridi ilinipiga wakati wa usiku, na macho yangu yalikuwa yanakosa usingizi.+ 41  Nimeishi miaka makumi mbili (20) katika nyumba yako. Nimekutumikia miaka kumi na ine (14) ili unipatie mabinti wako wawili na miaka sita (6) ya kuchunga kundi lako, na ulibadilisha mushahara wangu mara kumi (10).+ 42  Kama Mungu wa baba yangu,+ Mungu wa Abrahamu na ule Mwenye Isaka anaogopa,*+ hangekuwa upande wangu, ungeniacha niende mikono wazi. Mungu ameona mateso yangu na kazi ya jasho ya mikono yangu, ndiyo sababu alikukaripia usiku wenye umepita.”+ 43  Kisha Labani akamujibu Yakobo: “Mabinti hawa ni mabinti wangu na watoto hawa ni watoto wangu na kundi hili ni kundi langu, na kila kitu chenye unaona ni changu mimi na mabinti wangu. Namna gani ninaweza kuumiza mabinti hawa leo ao kuumiza watoto wenye wao wamezaa? 44  Sasa, kuja tufanye agano, mimi na wewe, na agano hilo litakuwa ushahidi kati yetu.” 45  Kwa hiyo Yakobo akakamata jiwe na akalisimamisha kama nguzo.+ 46  Kisha Yakobo akaambia ndugu zake: “Muokote majiwe!” Na wakakamata majiwe na kufanya rundo. Kisha wakakula mahali pale juu ya lile rundo la majiwe. 47  Na Labani akaanza kuita lile rundo Yegar-sahaduta,* lakini Yakobo akaliita Galeedi.* 48  Kisha Labani akasema: “Rundo hili la majiwe ni ushahidi kati yangu na wewe leo.” Ndiyo sababu aliita lile rundo Galeedi,+ 49  na pia Munara wa Mulinzi, kwa sababu alisema: “Yehova aendelee kuchungulia kati yako na mimi wakati tutakuwa hatuonane. 50  Ukitesa mabinti wangu ao ukianza kuchukua bibi wengine kuongezea juu ya mabinti wangu, hata kama hakuna mutu mwenye kuwa pamoja na sisi, kumbuka kwamba Mungu atakuwa shahidi kati yako na mimi.” 51  Labani akaendelea kumuambia Yakobo: “Hili hapa ni rundo la majiwe, na hii ni nguzo yenye nimesimamisha kati yako na mimi. 52  Rundo hili la majiwe ni ushahidi, na nguzo hii pia ni kitu chenye kutoa ushahidi,+ kwamba mimi sitapita rundo hili la majiwe ili kuja kukuumiza na wewe hautapita rundo hili la majiwe na nguzo hii ili kuja kuniumiza. 53  Mungu wa Abrahamu+ na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, akuwe muamuzi kati yetu.” Na Yakobo akaapa kwa jina la ule Mwenye Isaka baba yake anaogopa.*+ 54  Kisha mambo hayo Yakobo akatoa zabihu katika mulima na akaalika ndugu zake wakule mukate. Kwa hiyo wakakula na wakalala usiku huo katika mulima. 55  Lakini, Labani akaamuka asubui sana, akabusu wajukuu* wake+ na mabinti wake na kuwabariki.+ Kisha Labani akaondoka na kurudia kwake.+

Maelezo ya Chini

Ao “miungu ya familia; sanamu.”
Ni kusema, Efrati.
Ao “watu wa jamaa yake.”
Ao “tari.”
Tnn., “wana.”
Tnn., “kwa woga wa Isaka.”
Neno la Kiaramu lenye maana yake ni “Rundo la Ushahidi.”
Neno la Kiebrania lenye maana yake ni “Rundo la Ushahidi.”
Tnn., “kwa woga wa Isaka baba yake.”
Tnn., “wana.”