Mwanzo 15:1-21

  • Agano kati ya Mungu na Abramu (1-21)

    • Miaka mia ine ya mateso inatabiriwa (13)

    • Mungu anarudilia ahadi yenye alimupatia Abramu (18-21)

15  Kisha mambo hayo neno la Yehova likakuja kwa Abramu katika maono, na kusema: “Usiogope,+ Abramu. Mimi ni ngao kwako.+ Zawabu yako itakuwa kubwa sana.”+  Abramu akajibu: “Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, utanipatia nini, kwa sababu ninaendelea kuwa bila mutoto na ule mwenye atariti nyumba yangu ni Eliezeri,+ mutu wa Damasko?”  Kisha Abramu akasema tena: “Haujanipatia uzao wowote,*+ na mutu* wa nyumba yangu atakuwa muriti wangu.”  Lakini angalia! Yehova akamujibu kwa maneno haya, “Mutu huyu hatakuwa muriti wako, lakini mwana wako mwenyewe* ndiye atakuwa muriti wako.”+  Sasa akamupeleka inje na kusema: “Tafazali, angalia juu mbinguni na uhesabie nyota, kama unaweza kufanya vile.” Kisha akamuambia: “Ni vile uzao wako utakuwa.”*+  Naye akakuwa na imani katika Yehova,+ na Mungu akamuhesabia hilo kuwa haki.+  Kisha akaongeza hivi: “Mimi ni Yehova, mwenye alikutosha katika Uru ya Wakaldayo ili nikupatie inchi hii kuwa uriti wako.”+  Basi Abramu akasema: “Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, nitajua namna gani kwamba nitariti inchi hiyo?”  Mungu akamujibu: “Unikamatie kitoto-dike cha ngombe cha miaka tatu (3), mbuzi-dike wa miaka tatu, kondoo-dume wa miaka tatu, njiwa-tetere, na njiwa mudogo.” 10  Kwa hiyo akakamata hao wote na kuwakata vipande mbili na akaweka kila kipande kikiwa chenye kuangaliana na kingine,* lakini hakukata ndege hao. 11  Kisha ndege wenye kuwinda wakaanza kushuka juu ya mizoga hiyo, lakini Abramu alikuwa anawafukuza. 12  Wakati jua lilikaribia kushuka, usingizi muzito ukaanguka juu ya Abramu na giza kubwa na lenye kuogopesha likashuka juu yake. 13  Kisha Mungu akamuambia Abramu: “Ujue hakika kwamba wazao wako watakuwa* wageni katika inchi yenye haiko yao na kwamba watu wa inchi hiyo watawafanya kuwa watumwa na watawatesa kwa miaka mia ine (400).+ 14  Lakini mimi nitahukumu taifa lenye watatumikia,+ na kisha wataondoka na mali nyingi.+ 15  Sasa wewe, utaenda kwa mababu zako kwa amani; utazikwa katika uzee muzuri.+ 16  Lakini wazao wako watarudia hapa+ katika kizazi cha ine (4), kwa sababu kosa la Waamori halijafikia bado kipimo chake kamili.”+ 17  Wakati jua lilikuwa limeshuka na giza kubwa kuja, tanuru yenye kutoa moshi ikatokea, na mwenge wa moto ukapita katikati ya vile vipande. 18  Siku hiyo Yehova akafanya agano pamoja na Abramu,+ na kusema: “Nitapatia uzao wako* inchi hii,+ kutoka muto wa Misri mupaka ule muto mukubwa, muto Efrati:+ 19  inchi ya Wakeni,+ Wakenizi, Wakadmoni, 20  Wahiti,+ Waperizi,+ Warefaimu,+ 21  Waamori, Wakanaani, Wagirgashi, na Wayebusi.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yoyote.”
Tnn., “mwana.”
Tnn., “ule mwenye kutoka katika viuno vyako.”
Ao “mbegu yako itakuwa.”
Ao “akaweka kila kipande ili kilingane na kingine.”
Ao “mbegu yako itakuwa.”
Tnn., “mbegu yako.”