Mwanzo 2:1-25

  • Mungu anapumuzika siku ya saba (1-3)

  • Yehova Mungu, Mutengenezaji wa mbingu na dunia (4)

  • Mwanaume na mwanamuke katika bustani ya Edeni (5-25)

    • Mutu anaumbwa kwa mavumbi (7)

    • Muti wa ujuzi wenye ulikatazwa (15-17)

    • Kuumbwa kwa mwanamuke (18-25)

2  Basi mbingu na dunia pamoja na vitu vyote vyenye kuwa ndani yake* vikamalizika kufanywa.+  Na kufikia siku ya saba (7), Mungu alikuwa amemaliza kazi yenye alikuwa amefanya, na akaanza kupumuzika siku ya saba kisha kazi yake yote yenye alikuwa amefanya.+  Na Mungu akabariki siku ya saba (7) na kuitangaza kuwa takatifu, kwa kuwa katika siku hiyo Mungu amekuwa akipumuzika kutokana na kazi yote yenye aliumba, yote yenye alikusudia kufanya.  Hii ndiyo historia ya mbingu na dunia wakati ziliumbwa, katika siku yenye Yehova* Mungu alifanya dunia na mbingu.+  Dunia ilikuwa haijakuwa na muti mudogo wa shamba na hapakukuwa majani yenye ilikuwa imeanza kuota, kwa sababu Yehova Mungu hakukuwa amefanya mvua inyeshe juu ya dunia na hapakukuwa mutu wa kulima udongo.  Lakini kunguku ilikuwa inapanda kutoka juu ya dunia, na kumwanga maji juu ya uso wa inchi.*  Na Yehova Mungu akaumba mwanadamu kutoka katika mavumbi+ ya udongo na akapuliza katika matundu ya pua yake pumuzi ya uzima,+ na mwanadamu akakuwa mutu mwenye uzima.*+  Zaidi ya hiyo, Yehova Mungu akapanda bustani katika Edeni,+ kuelekea upande wa mashariki; na akatia katika bustani hiyo ule mutu mwenye alikuwa amefanya.+  Kwa hiyo Yehova Mungu akaotesha juu ya udongo kila muti wenye kupendeza macho na wenye kufaa kwa chakula na pia muti wa uzima+ katikati ya bustani na muti wa ujuzi wa mema na mabaya.+ 10  Sasa kulikuwa muto wenye ulikuwa unateremuka kutoka katika Edeni ili kumwanga maji ndani ya bustani, na kutoka pale uligawanyika na kuwa mito ine (4).* 11  Jina la muto wa kwanza ni Pishoni; muto huo ndio unazunguka inchi yote ya Havila, kwenye kuko zahabu. 12  Zahabu ya inchi hiyo ni ya muzuri. Pia kuko ulimbo* wa bedola na jiwe la shohamu. 13  Jina la muto wa pili ni Gihoni; muto huo ndio unazunguka inchi yote ya Kushi. 14  Jina la muto wa tatu (3) ni Hidekeli;*+ muto huo ndio unaenda upande wa mashariki wa Ashuru.+ Na muto wa ine (4) ni Efrati.+ 15  Yehova Mungu akachukua ule mutu na kumutia katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza.+ 16  Pia, Yehova Mungu akamupatia ule mutu amri hii: “Unaweza kula matunda ya kila muti wa bustani mupaka ushibe.+ 17  Lakini kuhusu matunda ya muti wa ujuzi wa mema na mabaya, usikule, kwa maana siku yenye utakula matunda yake, hakika utakufa.”+ 18  Kisha Yehova Mungu akasema: “Haiko muzuri mwanaume huyu aendelee kuwa peke yake. Nitamufanyia musaidizi, akuwe kikamilisho chake.”+ 19  Sasa Yehova Mungu alikuwa amefanya kutoka katika udongo kila munyama wa pori na kila kiumbe chenye kuruka cha mbinguni, na akaanza kuwaleta kwa huyo mutu kusudi aone ni jina gani atapatia kila kiumbe; na jina lenye huyo mutu alikuwa anapatia kila kiumbe chenye uzima,* ni hilo lilikuwa jina lake.+ 20  Kwa hiyo, ule mutu akapatia majina wanyama wote wa kufugwa na viumbe vyote vyenye kuruka vya mbinguni na kila munyama wa pori, lakini kwa ajili ya huyo mwanaume hapakukuwa musaidizi wa kuwa kikamilisho chake. 21  Kwa hiyo Yehova Mungu akamufanya huyo mwanaume alale usingizi muzito, na wakati alikuwa amelala, Mungu akakamata ubavu wake mumoja na akafunika nyama mahali pake. 22  Na Yehova Mungu akamufanya mwanamuke kwa kutumia ubavu wenye alikuwa ametosha katika mwanaume, na akamuleta kwa ule mwanaume.+ 23  Basi ule mwanaume akasema: “Mwishowe huyu ni mufupa wa mifupa yangu Na nyama ya nyama yangu. Huyu ataitwa Mwanamuke, Kwa sababu alitoshwa katika mwanaume.”+ 24  Kwa sababu hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake na atashikamana* na bibi yake, nao watakuwa mwili mumoja.+ 25  Na wote wawili walikuwa uchi,+ huyo mwanaume na bibi yake; lakini hawakukuwa wanasikia haya.

Maelezo ya Chini

Tnn., “jeshi lake lote.”
Andiko la kwanza kutaja jina la pekee la Mungu, יהוה (YHWH ). Angalia Nyongeza A4.
Ao “uso wa udongo.”
Ao “nafsi.” Kiebrania, neʹphesh, maana yake “kiumbe chenye kupumua.” Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “na kuwa vichwa ine.”
Ulimbo ni umajimaji wa muti wenye kukamatana ao kunata-nata.
Ao “Tigri.”
Ao “nafsi.”
Ao “ataendelea kukaa.”