Vrati se na sadržaj

MLADI PITAJU

Da li treba da se krstim? | 1. deo: Značenje krštenja

Da li treba da se krstim? | 1. deo: Značenje krštenja

 Svake godine, mnogi mladi koji su odrasli u porodicama Jehovinih Svedoka donose odluku da se krste. Da li i ti razmišljaš o tome? Ako razmišljaš, najpre bi trebalo da razumeš šta predanje i krštenje znače.

 Šta je krštenje?

 Krštenje koje se spominje u Bibliji podrazumeva potpuno podranjanje pod vodu, a ne samo prskanje vodom i ono simbolizuje nešto veoma važno.

  •   Podranjanjem pod vodu tokom krštenja pokazuješ pred drugima da više ne želiš da živiš tako da ugađaš samo sebi.

  •   Izranjanje iz vode označava početak novog života u kome će ti biti najvažnije da ugodiš Bogu.

 Svojim krštenjem javno obznanjuješ da Jehova ima pravo da određuje šta je dobro a šta je loše i obećavaš da ćeš uvek raditi ono što on želi.

 Za razmišljanje: Zašto pred drugima treba da pokažeš da si odlučio da živiš u skladu s Jehovinom voljom? Pročitaj 1. Jovanovu 4:19 i Otkrivenje 4:11.

 Šta je predanje?

 Pre nego što se krstiš, treba da predaš svoj život Jehovi. Kako to možeš učiniti?

 Tako što ćeš u molitvi obećati Jehovi da ćeš mu zauvek služiti i da ćeš činiti ono što on želi, bez obzira na to u kakvoj se situaciji nađeš i bez obzira na to šta drugi rade.

 Krštenjem pokazuješ drugima da si svoj život predao Jehovi i da više ne živiš za sebe već za vršenje Božje volje (Matej 16:24).

 Za razmišljanje: Zašto će ti život biti bolji ako se predaš Jehovi? Pročitaj Isaiju 48:17, 18 i Jevrejima 11:6.

 Zašto je krštenje važno?

 Isus je svojim učenicima zapovedio da se krste (Matej 28:19, 20). Zato se to i danas očekuje od hrišćana. Zapravo Biblija kaže da je ono neophodno za spasenje (1. Petrova 3:21).

 Međutim, tvoj motiv treba da bude to što voliš Jehovu i to što ceniš svoj odnos s njim. Treba da imaš stav kakav je imao psalmista koji je rekao: „Kako da uzvratim Jehovi za sve dobro što je učinio za mene? [...] Prizvaću Jehovino ime. Ispuniću svoje zavete Jehovi“ (Psalam 116:12-14).

 Za razmišljanje: Šta je sve Jehova učinio za tebe i kako možeš da mu uzvratiš? Pročitaj Ponovljene zakone 10:12, 13 i Rimljanima 12:1.