Prva Jovanova 4:1-21

  • Prepoznati da li je neku izjavu nadahnuo Bog (1-6)

  • Poznavati i voleti Boga (7-21)

    • „Bog je ljubav“ (8, 16)

    • „U ljubavi nema straha“ (18)

4  Voljeni, ne verujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog*,+ nego ispitujte da li takve izjave* potiču od Boga,+ jer su se mnogi lažni proroci pojavili u svetu.+  Ovako ćete prepoznati da li je neku izjavu nadahnuo Bog: svaku izjavu kojom se priznaje da je Isus Hrist došao u telu nadahnuo je Bog.+  Ali nijednu izjavu kojom se ne priznaje Isus nije nadahnuo Bog.+ Zapravo, takvu izjavu je nadahnuo antihrist. Čuli ste da će se takve izjave pojaviti u svetu,+ i već su se pojavile.+  Vi potičete od Boga, dečice, i pobedili ste te ljude*,+ jer je onaj koji je uz vas+ veći od onoga koji je uz svet.+  Oni potiču iz sveta.+ Zato govore ono što potiče iz sveta i svet ih sluša.+  Mi potičemo od Boga. Ko poznaje Boga, sluša nas,+ a ko ne potiče od Boga, ne sluša nas.+ Po tome prepoznajemo da li je neka izjava nadahnuta istinom ili laži.+  Voljeni, volimo jedni druge,+ jer ljubav potiče od Boga, i svako ko voli rođen je od Boga i poznaje Boga.+  Ko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav.+  Bog je pokazao ljubav prema nama tako što je poslao svog jedinorođenog Sina+ u svet da preko njega dobijemo život.+ 10  Ta ljubav znači ovo: nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja*+ za naše grehe.+ 11  Voljeni, ako je Bog tako voleo nas, onda smo i mi dužni da volimo jedni druge.+ 12  Boga niko nikada nije video.+ Ako volimo jedni druge, Bog ostaje u nama i njegova ljubav je savršena u nama.+ 13  Po ovome znamo da ostajemo u jedinstvu s njim i on u jedinstvu s nama: dao nam je svoj duh. 14  A mi smo videli i svedočimo da je Otac poslao svog Sina kao spasitelja sveta.+ 15  Ko god priznaje da je Isus Božji Sin,+ Bog ostaje u jedinstvu s njim i on ostaje u jedinstvu s Bogom.+ 16  I sami smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i uvereni smo u nju.+ Bog je ljubav,+ i ko stalno pokazuje ljubav, ostaje u jedinstvu s Bogom i Bog ostaje u jedinstvu s njim.+ 17  Tako ljubav u nama postaje savršena da bismo bili puni pouzdanja*+ u dan suda, jer smo mi u ovom svetu onakvi kakav je Hrist. 18  U ljubavi nema straha,+ nego savršena ljubav isteruje strah, jer strah nas sputava. Zaista, ko se plaši, nije savršen u ljubavi.+ 19  A mi volimo, jer je on prvi voleo nas.+ 20  Ako neko kaže: „Ja volim Boga“, a mrzi svog brata, lažov je.+ Jer ko ne voli svog brata,+ koga vidi, ne može voleti Boga, koga ne vidi.+ 21  Od njega smo dobili ovu zapovest: onaj ko voli Boga treba da voli i svog brata.+

Fusnote

Doslovno: „ti duhovi“.
Doslovno: „ne verujte svakom duhu“.
To jest lažne proroke.
Ili: „žrtvu očišćenja; ono čime se može umilostiviti“.
Ili: „imali slobodu govora“.