Vrati se na sadržaj

MLADI PITAJU

Šta treba da znam o seksualnom nasilju? (2. deo): Oporavak

Šta treba da znam o seksualnom nasilju? (2. deo): Oporavak

 Izboriti se sa osećanjem krivice

 Mnoge žrtve seksualnog nasilja stide se onoga što se desilo. Možda čak smatraju da su one krive za to. Karen, koja sada ima 19 godina, seksualno je zlostavljana između 6. i 13. godine. Ona kaže: „Najteže mi je da se izborim sa osećanjem krivice. Često se pitam: ’Kako sam mogla da dozvolim da zlostavljanje traje toliko dugo?‘“

 Ako se slično osećaš, razmisli o sledećem:

  •   Deca nisu ni fizički ni emocionalno spremna za seksualne odnose. Ona ne znaju šta ti odnosi podrazumevaju i zato nisu u stanju da svesno pristanu na njih. To znači da dete nije krivo što je zlostavljano.

  •   Deca obično veruju odraslima i naivno nasedaju na taktike pokvarenih ljudi, zbog čega su lak plen. „Napasnici su veoma vešti ’manipulatori‘ i deca ne mogu da prozru njihove lukave spletke“, kaže se u knjizi The Right to Innocence.

  •   Dete može da doživi seksualno uzbuđenje tokom zlostavljanja. Ako se to i tebi desilo, znaj da je to automatska fizička reakcija tela na dodirivanje. To ne znači da si pristao na seksualni odnos niti da snosiš bilo kakvu krivicu za ono što se dogodilo.

 Predlog: Pomisli na dete koje sada ima onoliko godina koliko si ti imao kada si bio zlostavljan. Pitaj se: ’Da li bi bilo u redu smatrati da je dete krivo ako bi bilo zlostavljano?‘

 Karen je razmišljala o tome dok je čuvala troje dece, od kojih je jedno imalo skoro šest godina. Toliko godina je ona imala kada je počelo njeno zlostavljanje. Karen kaže: „Shvatila sam koliko je dete u tom uzrastu bespomoćno i koliko sam ja bila bespomoćna u tim godinama.“

 Činjenica: Napasnici su odgovorni za zlostavljanje. Biblija kaže: „Na zlikovcu će biti njegova zloća“ (Jezekilj 18:20).

 Važno je poveriti se nekome

 Razgovor s poverljivom odraslom osobom može ti pomoći da se oporaviš. Biblija kaže: „Pravi prijatelj voli u svako doba, i u nevolji brat postaje“ (Poslovice 17:17).

 Razumljivo je da možeš osećati izvesnu meru sigurnosti ako ne pričaš o onome što se dogodilo. Možda je ćutanje postalo poput zida koji si podigao da ne bi bio ponovo povređen. Ipak, ne zaboravi da zid ćutanja koji te štiti da ne budeš povređen takođe može biti prepreka da dobiješ neophodnu pomoć.

Zid ćutanja koji te štiti da ne budeš povređen takođe može biti prepreka da dobiješ neophodnu pomoć

 Devojka po imenu Džanet je uvidela da joj je razgovor o zlostavljanju bio od velike pomoći. Ona kaže: „Zlostavljana sam u detinjstvu i to je učinio neko koga sam znala i kome sam verovala. Godina sam to držala u sebi. Ali kada sam smogla snage da o tome pričam s mamom, osećala sam se kao da mi je veliki teret pao s leđa.“

 Džanet iz svog iskustva razume zašto žrtva zlostavljanja može oklevati da se poveri nekome. „Veoma je neprijatno pričati o zlostavljanju“, kaže ona. „Uopšte nije bilo dobro što sam taj bol držala u sebi. Bilo bi bolje da sam se ranije suočila s tim.“

 „Vreme kad se leči“

 Kao žrtva seksualnog nasilja možeš imati pogrešnu sliku o sebi – na primer, da si bezvredan, da postojiš samo za seksualno zadovoljenje drugih i da nikad nećeš imati normalan život. Sada imaš priliku da se oslobodiš tih laži jer Biblija kaže da postoji „vreme kad se leči“ (Propovednik 3:3). Šta ti može pomoći u tome?

 Proučavanje Biblije. U Bibliji se nalaze Božje misli, koje imaju „veliku snagu [...] za rušenje onoga što je snažno utvrđeno“, što može biti i pogrešna slika o tome koliko vrediš (2. Korinćanima 10:4, 5). Na primer, pročitaj i razmisli o sledećim biblijskim stihovima: Isaija 41:10; Jeremija 31:3; Malahija 3:16, 17; Luka 12:6, 7; 1. Jovanova 3:19, 20.

 Molitva. Kada te savladaju osećanja bezvrednosti ili krivice, u molitvi „baci na Jehovu breme svoje“ (Psalam 55:22). On je uvek uz tebe!

 Skupštinske starešine. Oni su „zaklon od vetra i utočište od oluje“ (Isaija 32:2). Oni ti mogu pomoći da stekneš uravnoteženo gledište o sebi i da nastaviš s normalnim životom.

 Dobro društvo. Posmatraj muškarce i žene koji su uzorni hrišćani. Zapazi kako se ophode jedni prema drugima. S vremenom ćeš shvatiti da nisu svi takvi da zlostavljaju one koje navodno vole.

 Tanja je naučila ovu važnu pouku. Od ranog detinjstva, nekoliko muškaraca ju je seksualno iskorišćavalo. „Povredili su me svi muškarci koji su mi bili bliski“, kaže ona. Međutim, kasnije je shvatila da postoje i muškarci koji iskreno vole. Kako je to uvidela?

 Dok se družila s bračnim parom uzornih hrišćana, Tanja je promenila mišljenje. „Posmatrajući ponašanje tog čoveka shvatila sam da nisu svi muškarci nasilni“, kaže ona. „On je štitio svoju ženu i to je upravo ono što Bog želi da muževi rade“ a (Efešanima 5:28, 29).

a Ako se suočavaš s problemima, kao što su hronična depresija, poremećaji u ishrani, samopovređivanje, zloupotreba opojnih sredstava, poremećaji sna ili samoubilačke misli, bilo bi dobro da potražiš stručnu pomoć.