Ponovljeni zakoni 10:1-22

  • Dve nove kamene ploče (1-11)

  • Šta Jehova traži od Izraela (12-22)

    • Bojati se Jehove i voleti ga (12)

10  „Tada mi je Jehova rekao: ’Iskleši dve kamene ploče kao što su bile one prve+ i popni se k meni na goru. Napravi i kovčeg od drveta.  Ja ću na tim pločama napisati reči koje su bile na prvim pločama, koje si razbio, a ti ih stavi u kovčeg.‘  Tako sam napravio kovčeg od akacijinog drveta i isklesao dve kamene ploče kao što su bile one prve, pa sam se popeo na goru noseći te dve ploče u rukama.+  Jehova je na ploče napisao iste reči kao i pre,+ Deset zapovesti*,+ koje ste čuli kad vam se obratio iz vatre+ onog dana kad ste se tamo okupili*.+ Zatim ih je Jehova dao meni.  Posle toga sam sišao s gore+ i stavio ploče u kovčeg koji sam napravio, gde se i sada nalaze, kao što mi je Jehova zapovedio.  „Izraelci su zatim otišli iz Virot Vanakana u Moseru. Tamo je Aron umro i tamo je sahranjen.+ Njegov sin Eleazar počeo je da služi kao sveštenik umesto njega.+  Odande su otišli u Gadgad, a iz Gadgada u Jotvatu,+ kraj koji je bogat potocima*.  „Tada je Jehova odvojio Levijevo pleme+ da nosi kovčeg Jehovinog saveza,+ da vrši svoju službu pred Jehovom i da izriče blagoslove u njegovo ime,+ kao što čini i danas.  Zato Leviti nisu dobili nijedan deo zemlje ni nasledstvo sa svojom braćom. Jehova je njihovo nasledstvo, kao što im je rekao Jehova, vaš Bog.+ 10  Ja sam ostao na gori kao i prvi put, 40 dana i 40 noći,+ a Jehova me je i tada uslišio.+ Jehova je odlučio da vas ne uništi. 11  Tada mi je Jehova rekao: ’Pripremi narod za put i povedi ih kako bi ušli u zemlju za koju sam se zakleo njihovim precima da ću im je dati i neka je zauzmu.‘+ 12  „Dakle, Izraele, šta Jehova, tvoj Bog, traži od tebe?+ Samo da se bojiš Jehove, svog Boga,+ da ideš svim njegovim putevima,+ da voliš Jehovu, svog Boga, i da mu služiš svim svojim srcem i svom svojom dušom*,+ 13  da izvršavaš Jehovine zapovesti i držiš se njegovih odredbi koje ti danas dajem za tvoje dobro.+ 14  Evo, Jehovi, vašem Bogu, pripadaju nebesa i nebesa nad nebesima*, zemlja i sve što je na njoj.+ 15  Ali samo je vašim precima Jehova bio privržen i njih je voleo, pa je od svih naroda izabrao vas, njihovo potomstvo,+ kao što se danas vidi. 16  Očistite* svoje srce+ i nemojte više biti toliko tvrdoglavi*.+ 17  Jer je Jehova, vaš Bog, Bog nad bogovima+ i Gospodar nad gospodarima, Bog velik i moćan, koji uliva strahopoštovanje, koji nije pristrastan+ i ne prima mito. 18  On daje pravdu siročadi* i udovicama,+ voli došljake+ i daje im hranu i odeću. 19  Zato treba da volite došljake, jer ste i vi bili došljaci u Egiptu.+ 20  „Bojte se Jehove, svog Boga. Njemu služite,+ njega se držite i njegovim se imenom zaklinjite. 21  Njega hvalite.+ On je vaš Bog, koji je za vas učinio sva ona velika dela koja ulivaju strahopoštovanje i koja ste videli svojim očima.+ 22  Kad su vaši preci otišli u Egipat, bilo ih je 70,+ a sada je Jehova, vaš Bog, učinio da vas bude mnogo kao zvezda na nebu.+

Fusnote

Doslovno: „Deset reči“. Nazivaju se i Dekalog.
Ili: „na dan skupštine“. Videti Rečnik pojmova.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „najviša nebesa“.
Doslovno: „Obrežite“.
Doslovno: „i nemojte ukrutiti vrat“.
Ili: „deci bez oca“.