Vrati se na sadržaj

MLADI PITAJU

Zašto treba da se molim?

Zašto treba da se molim?

 Prema rezultatima jedne ankete sprovedene u Americi, 80 procenata tinejdžera se moli, ali samo polovina njih to čini svakog dana. Nema sumnje da se neki od njih pitaju: „Da li je molitva samo način da se u emocionalnom smislu osećam bolje ili je to nešto više?“

 Šta je molitva?

 Molitva je oblik komunikacije sa Stvoriteljem svega. Razmisli na trenutak šta to znači. Jehova je u svakom smislu iznad čoveka, ali ipak „nije daleko ni od koga od nas“ (Dela apostolska 17:27). Biblija nas zapravo poziva: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8).

 Kako se možeš približiti Bogu?

  •   Jedan način je putem molitve – tako se ti obraćaš Bogu.

  •   Drugi način je putem proučavanja Biblije – tako se Bog „obraća“ tebi.

 Takva dvosmerna komunikacija – molitva i proučavanje Biblije – pomoći će ti da izgradiš snažno prijateljstvo s Bogom.

 „Razgovor s Jehovom – komunikacija sa Svevišnjim – jedna je od najvećih privilegija koju ljudi imaju“ (Džeremi).

 „Kada Jehovi u molitvi izlivam svoja najdublja osećanja, postajem mu bliža“ (Miranda).

 Da li Bog sluša molitve?

 Možda veruješ u Boga, ili mu se čak i moliš, ali ti je teško da poveruješ da te on stvarno sluša. Ipak, Biblija kaže da je Jehova „onaj koji sluša molitve“ (Psalam 65:2). On te čak poziva da sve svoje brige baciš na njega zato što se on brine za tebe (1. Petrova 5:7).

 Za razmišljanje: Nalaziš li vremena da razgovaraš s bliskim prijateljima? Isto bi tako trebalo da nađeš vremena da razgovaraš s Bogom. Redovno mu se obraćaj u molitvi i to po imenu (Psalam 86:5-7; 88:9). Biblija te čak poziva da mu se moliš neprestano (1. Solunjanima 5:17).

 „Molitva je razgovor između mene i mog nebeskog Oca i tada mu otvaram dušu“ (Mojsis).

 „Jehovi otkrivam svoja najdublja osećanja, kao što bih se poverila mami ili bliskom prijatelju“ (Karen).

 Za šta mogu da se molim?

 Biblija kaže: „U svemu molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu“ (Filipljanima 4:6).

 Da li to znači da u molitvi možeš reći i ono što te muči? Naravno! Biblija zapravo kaže: „Baci na Jehovu breme svoje, i on će te podupreti“ (Psalam 55:22).

 Naravno, u svojim molitvama Bogu ne treba da govoriš samo o problemima. „Kada bih se Jehovi obraćala samo onda kada me nešto muči, to i ne bi bilo neko naročito prijateljstvo“, kaže devojka po imenu Šantel. „Mislim da najpre treba da mu zahvalim i to za mnogo toga.“

 Za razmišljanje: Za šta si zahvalan Jehovi? Možeš li svakog dana navesti tri stvari za koje bi mogao da mu zahvališ?

 „Čak i nešto tako jednostavno kao što je neki prelep cvet može nas podstaći da se u molitvi zahvalimo Jehovi“ (Anita).

 „Razmisli o nečemu u prirodi što te posebno oduševljava ili o nekom biblijskom stihu koji ti puno znači i onda zahvali Jehovi za to“ (Brajan).