Vrati se na sadržaj

Dopada mi se osoba istog pola – da li to znači da sam homoseksualac?

Dopada mi se osoba istog pola – da li to znači da sam homoseksualac?

 Ne mora da znači!

 Činjenica: U mnogim slučajevima, privlačnost prema istom polu je često samo prolazna faza.

 Do tog zaključka je došla i 16-godišnja Lizet, koju je jednom prilikom privukla jedna devojka. Ona kaže: „Na časovima biologije naučila sam da nivo hormona u periodu adolescencije može znatno varirati. Stvarno mislim da bi mladi trebalo više da znaju o svom telu jer bi tada razumeli da je privlačnost prema istom polu uglavnom prolazna, pa ne bi osećali toliki pritisak da postanu homoseksualci.“

Svi mladi se suočavaju sa izborom – da li da usvoje iskrivljeno gledište ovog sveta o seksualnosti ili da slede visoka moralna merila koja se nalaze u Božjoj Reči

 Međutim, šta ako privlačnost prema istom polu za nekoga ne bude samo prolazna faza? Zar Bog nije okrutan kada traži da se osoba koju privlači isti pol kloni homoseksualnosti?

 Ako si potvrdno odgovorio na drugo pitanje, treba da budeš svestan da se takvo razmišljanje temelji na pogrešnom gledištu da se ljudi moraju voditi polnim nagonima. Biblija uvažava dostojanstvo čoveka tako što pokazuje da se on može odupreti svojim neprikladnim seksualnim željama ukoliko to stvarno želi (Kološanima 3:5).

 Biblija ne postavlja nerazumne zahteve. Od onih koji imaju homoseksualne želje ne očekuje ništa više nego od osoba koje privlači suprotan pol, naime, da ’beže od bluda‘ (1. Korinćanima 6:18). Činjenica je da zbog brojnih iskušenja milioni heteroseksualaca koji žele da žive po biblijskim merilima moraju ispoljavati samosavladavanje. Isto mogu i oni koji imaju homoseksualne sklonosti, ukoliko iskreno žele da ugode Bogu (Ponovljeni zakoni 30:19).