Salmo 88:1-18

  • Pangamuyo nga ipalayo sa kamatayon

    • “Ang akon kabuhi yara sa bibi sang Lulubngan” (3)

    • ‘Nagapangamuyo ako kada aga’ (13)

Isa ka ambahanon. Salmo sang mga anak nga lalaki ni Kora.+ Para sa pangulo sang musika sang Mahalat,* ambahon sing bulosbulos. Maskil* ni Heman+ nga Ezranhon. 88  O Jehova, ang Dios sang akon kaluwasan,+Nagapanawag ako sa imo kon adlaw,Kag kon gab-i nagapalapit ako sa imo atubangan.+   Kabay nga ang akon pangamuyo makalab-ot sa imo,+Pamatii ang* akon pagpangayo sing bulig.+   Kay ang akon kalag* puno sing kalisdanan,+Kag ang akon kabuhi yara sa bibi sang Lulubngan.*+   Nalakip na ako sa mga nagapadulong sa buho;*+Nangin subong ako sang tawo nga wala sing mahimo,*+   Ginbayaan ako upod sa mga patayKaangay sang mga ginpatay nga nagahamyang sa lulubngan,Nga nalimtan mo naKag nahamulag sa imo pag-atipan.*   Ginbutang mo ako sa pinakamadalom nga buho,Sa madulom nga mga duog, sa daku nga kadadalman.   Daku gid ang imo kaakig sa akon,+Daw sa mga balod ini nga nagahampak sa akon. (Selah)   Ginpahilayo mo sa akon ang akon mga kilala;+Ginhimo mo ako nga makangilil-ad sa ila. Nasiod ako kag indi makapalagyo.   Nagapalangdulom ang akon mata bangod sa akon mga pag-antos.+ Nagapanawag ako sa imo, O Jehova, sa bug-os nga adlaw;+Ginahumlad ko sa imo ang akon mga kamot. 10  Magahimo ka bala sing kalatingalahan para sa mga patay? Magabangon bala ang mga patay agod magdayaw sa imo?+ (Selah) 11  Ipahayag bala ang imo mainunungon nga gugma sa lulubngan,Ang imo katutom sa duog sang kalaglagan?* 12  Makita bala sa kadudulman ang kalatingalahan nga himuon moUkon ang imo pagkamatarong sa duta sang mga nalipatan na?+ 13  Apang nagapangayo gihapon ako sing bulig sa imo, O Jehova,+Nagapangamuyo ako sa imo kada aga.+ 14  O Jehova, ngaa bala ginasikway mo ako?*+ Ngaa bala ginalipdan mo ang imo nawong sa akon?+ 15  Halin sang pamatan-on pa ako,Nagaantos ako kag nagatagumatayon;+Nagpalaminhod ako bangod sa tuman nga pag-antos nga ginpahanugutan mo. 16  Nabatyagan ko ang imo nagadabdab nga kaakig;+Ang kahadlok sa imo nagalaglag sa akon. 17  Ginalibutan nila ako kaangay sang tubig sa bug-os nga adlaw;Ginakibon nila ako sa tanan nga direksion.* 18  Ginpahilayo mo sa akon ang akon mga abyan kag kaupdanan;+Ang kadulom amo na lang ang akon kaupod.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Magduko ka kag magpamati sa.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kaangay ako sang tawo nga wala sing kusog.”
Ukon “lulubngan.”
Sa literal, “kamot.”
Ukon “sa Abaddon?”
Ukon “ang akon kalag?”
Ukon mahimo, “sing dungan.”