Salmo 51:1-19

  • Pangamuyo sang mahinulsulon

    • Makasasala sang ginpanamkon (5)

    • “Tinlui ako sa akon sala” (7)

    • “Putlia ang akon tagipusuon” (10)

    • “Mahinulsulon nga tagipusuon” (17)

Para sa pangulo sang musika. Salmo ni David, sang ginkadtuan sia ni Natan nga manalagna pagkatapos sia nakighilawas kay Bat-seba.+ 51  Kaluy-i ako, O Dios ko, suno sa imo mainunungon nga gugma.+ Panasa ang akon mga paglapas suno sa imo bugana nga kaluoy.+   Hugasi ako sing bug-os sa akon kasaypanan,+Kag tinlui ako sa akon sala.+   Kay nakahibalo gid ako sang akon mga paglapas,Kag ang akon sala yara pirme sa akon atubang.*+   Labaw sa tanan, sa imo* ako nakasala;+Ginhimo ko ang malain sa imo panulok.+ Gani, matarong ang imo ginasiling,Husto ang imo paghukom.+   Natawo ako nga may kasaypanan,Kag ginpanamkon ako sang akon iloy sa sala.*+   Nalipay ka sa maminatud-on nga tagipusuon;+Tudlui ang akon tagipusuon sing matuod nga kaalam.   Tinlui ako sa akon sala paagi sa hisopo* agod mangin matinlo ako;+Hugasi ako agod mangin maputi pa ako sa niebe.+   Pabatia ako sang tingog sang paghugyaw kag pagkasadya,Agod mangin malipayon ang tawo* nga imo gindugmok.+   Patawara ako* sa akon mga sala,+Kag panasa* ang tanan ko nga kasaypanan.+ 10  O Dios ko, putlia ang akon tagipusuon,+Kag hatagi ako sing bag-o kag malig-on nga espiritu.+ 11  Indi ako pagtabuga sa atubangan mo;Kag indi pagkuhaa sa akon ang imo balaan nga espiritu. 12  Ibalik sa akon ang kasadya nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako;+Pukawa ang akon handum nga magtuman sa imo.* 13  Tudluan ko ang mga malinapason sang imo mga dalanon,+Agod magbalik sa imo ang mga makasasala. 14  Luwasa ako sa kasal-anan sa dugo,+ O Dios ko, ang Dios sang akon kaluwasan,+Agod mapahayag ko sing malipayon ang imo pagkamatarong.+ 15  O Jehova, pahambala ako,Agod ipahayag ko ang imo kadayawan.+ 16  Kay indi mo luyag ang halad, kay kuntani mahalad ako;+Wala ka mahamuot sa dulot nga sinunog.+ 17  Ang mga halad nga kalahamut-an sa Dios amo ang nalisdan nga espiritu;Ang nagakalisod kag mahinulsulon nga tagipusuon, O Dios ko, indi mo pagsikwayon.*+ 18  Tungod sang imo maayo nga kabubut-on himua ang maayo sa Sion;Patinduga ang mga pader sang Jerusalem. 19  Dayon malipay ka sa mga halad sang pagkamatarong,Sa mga halad nga sinunog kag sa bug-os nga mga dulot;Kag ihalad sa imo halaran ang mga toro.+

Footnote

Ukon “sa akon hunahuna.”
Sa literal, “sa imo lamang.”
Ukon “Kag makasasala sang ginpanamkon ako sang akon iloy.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “ang mga tul-an.”
Ukon “Tagua ang imo nawong.”
Ukon “dulaa.”
Sa literal, “Kabay nga sakdagon mo ako sang handa nga espiritu.”
Ukon “pagtamayon.”