Ini nga mga bulig sa pagtuon sa Biblia kag mga reperensia makapauswag sang imo pagtuon sa Biblia kag makahimo sang imo pagtuon nga makawiwili kag makalilipay.