Ano ang Bag-o?

2021-06-15

GINPAATHAG ANG MGA BERSIKULO SA BIBLIA

Ginpaathag ang Hebreo 11:1—“Ang Pagtuo Amo ang Kasiguruhan sang mga Butang nga Ginalauman”

Daw ano kabakod ang matuod nga pagtuo kag daw ano ini ka importante?

2021-06-14

KON PAANO GINAGAMIT ANG IMO MGA DONASYON

Mga Misyonero nga Ginapadala “sa Pinakamalayo nga Bahin sang Duta”

May ara kita sobra 3,000 ka mga misyonero nga nagaalagad sa sarisari nga pungsod. Paano ginaatipan ang ila mga kinahanglanon?

2021-06-09

PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA WORKBOOK PARA SA MITING

Septiembre–Oktubre 2021

2021-06-08

MAGMATA!

Num. 1 2021

2021-06-08

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 2: Ang Dapat Himuon Para Mabawtismuhan

Sabta ini nga mga pamangkot para mabal-an mo kon bala handa ka na nga magpabawtismo.

2021-05-25

ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON

Agosto 2021

Ini nga isyu nagaunod sing tulun-an nga mga artikulo sa Septiembre 27–Oktubre 31, 2021.

2021-05-25

SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA

Sa Diin Ako Makakita sing Paglaum?

Ang isa ka masaligan nga libro makabulig para mangin maayo ang aton kabuhi subong kag nagahatag sing paglaum sa palaabuton.

2021-05-25

GINPAATHAG ANG MGA BERSIKULO SA BIBLIA

Ginpaathag ang Roma 5:8​—“Sang mga Makasasala Pa Kita si Cristo Napatay Tungod sa Aton”

Bangod makasasala ang mga tawo, ang ila mga ginahimo kag ginahunahuna indi pirme suno sa matarong nga mga kasuguan sang Dios. Gani, paano kita mangin malapit sa Dios subong kag asta sa wala sing katapusan?