Online Help

Paggamit sang JW.ORG

Tun-i kon paano gamiton ang mga feature sang jw.org nga website. Gamita ang mga tutorial kag tip nga makabulig sa imo sa pag-navigate, pag-search, kag pag-download. Mangita sing mga sabat parte sa jw.org.

JW Broadcasting

Magpangayo sing bulig para sa online TV nga channel sang mga Saksi ni Jehova, nga tv.jw.org. Hibalua pa gid ang parte sa mga streaming channel, pagtan-aw sa video on demand, kag iban pa nga feature.

JW Library

Basaha kag tun-i ang Biblia nga ginagamit ang New World Translation. Ipaanggid ang mga teksto sa pila ka badbad sang Biblia.

JW Library Sign Language

Mag-download, mag-organisar, kag mag-play sang sign languahe nga Biblia kag iban pa nga publikasyon sa imo mobile app.

Watchtower Library

Koleksion sang mga translation sang Biblia, mga libro, kag maayo gid nga gamit sa pag-research kon nagatuon sang Biblia.

JW Language

Ining app parte sa pagtuon sing lenguahe may unod nga praktikal nga bulig nga magamit sa ministeryo sa lainlain nga lenguahe. May ara man ini mga flash card, narekord nga pagmitlang sang mga tawo nga nagahambal sang lenguahe, ang katumbas sini sa roman nga alphabet, kag iban pa.