Magdiretso sa kaundan

Tin-edyer kag Bataon nga Adulto

Ang laygay halin sa Biblia makabulig sa imo nga maatubang ang mga kabudlayan kag makatuon sang mga ikasarang nga magamit mo sa imo pagkabuhi. a

a Gin-islan ang iban nga ngalan sang mga tawo sa sini nga mga artikulo.

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Sin-o ang Maayo nga Role Model?

Ang maayo nga role model makabulig sa imo nga malikawan ang mga problema, malab-ot ang imo mga goal, kag mangin madinalag-on sa ulihi. Pero sin-o ang dapat mo sundon?

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Sin-o ang Maayo nga Role Model?

Ang maayo nga role model makabulig sa imo nga malikawan ang mga problema, malab-ot ang imo mga goal, kag mangin madinalag-on sa ulihi. Pero sin-o ang dapat mo sundon?

Mga Ikasarang kag Kinaiya

Espirituwalidad

Pamangkot sang mga Pamatan-on

Mga pirme ginapamangkot sang mga tin-edyer parte sa sex, pag-abyanay, ginikanan, eskwelahan, kag madamo pa.

Ang Ginasiling sang Iban

Mahimo nga may ginaatubang ka nga mga sitwasyon nga subong mo pa lang naagihan. Hibalua kon paano ini ginaatubang sang iban.

Whiteboard Animation

May ginaatubang ka bala nga sitwasyon nga daw ginabudlayan ka gid? Ini nga mga video clip makabulig sa imo nga maatubang ang mga problema nga kinaandan sa mga tin-edyer subong.

Worksheet Para sa mga Tin-edyer

Ini nga mga worksheet makabulig para masulat mo ang imo mga ginahunahuna kag makahanda ka sa tuodtuod nga mga sitwasyon.

Para sa Pagtuon sang Biblia

Puede i-print. Gindesinyo para mangin tuodtuod ang mga istorya sa Biblia.

Sabat sa 10 ka Pamangkot sang mga Pamatan-on

Hibalua ang praktikal nga mga laygay kag panugda nga makabulig sa imo nga magmadinalag-on.

Giya sa Pagtuon

Gamita ining giya sa pagtuon para magbakod ang imo pagtuo kag tun-i kon paano mo ipaathag ang imo ginapatihan.