kabataan

MANGIN ABYAN NI JEHOVA

IPAKITA TANAN

Higugmaa ang Imo Isigkatawo

Paano mo mailog ang Samaritano kag higugmaon ang imo isigkatawo?

MANGIN ABYAN NI JEHOVA

IPAKITA TANAN

Mangin Mainunungon

Paano ka manindugan sa kamatuoran?