Magdiretso sa kaundan

Ano ang Pagtuon sa Biblia nga Ginatanyag sang mga Saksi ni Jehova?

Ano ang Pagtuon sa Biblia nga Ginatanyag sang mga Saksi ni Jehova?

 Paano ginahimo ang pagtuon sa Biblia?

 May isa nga magabulig sa imo para mangin pamilyar ka sa Biblia paagi sa pagbinagbinag sang mga topiko sa Biblia. Gamit ang Magkabuhi sing Wala Katapusan! nga interactive nga pagtuon sa Biblia, amat-amat mo nga matun-an kon ano ang ginatudlo sang Biblia kag kon paano makabulig sa imo ang mga ginatudlo sini. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ini nga video.

 May bayad bala kon magtuon ako sing Biblia?

 Wala. Ginasunod sang mga Saksi ni Jehova ang ginsugo ni Jesus sa iya mga disipulo: “Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag kamo nga wala sing bayad.” (Mateo 10:8) Dugang pa, wala sing bayad ang mga materyal nga imo tun-an pareho sang Biblia kag sang libro nga Magkabuhi sing Wala Katapusan!

 Daw ano kalawig ini nga pagtuon?

 May ara 60 ka leksion sa sini nga pagtuon. Depende sa imo kon daw ano kadamo ang gusto mo nga tun-an ninyo sa kada pagtuon, pero madamo sang nagatuon ang nanamian nga tapuson ang isa ka leksion ukon sobra pa kada semana.

 Ano ang himuon ko para makasugod ako sa pagtuon?

  1.  1. Pil-api ang online form. Ang imo personal nga impormasyon nga ginpadala gamiton lamang para makontak ka sang isa sa mga Saksi ni Jehova suno sa imo ginapangabay.

  2.  2. Kontakon ka sang isa nga magatudlo sa imo sa Biblia. Ipaathag sang isa nga magatudlo sa imo sa Biblia kon ano ang interactive nga pagtuon sa Biblia kag sabton niya ang imo mga pamangkot.

  3.  3. Istoryahan ninyo sang magatudlo sa imo kon ano ang mga puede ninyo himuon sa imo pagtuon. Ang pagtuon puede himuon sa isa ka lugar nga updanay kamo ukon puede man paagi sa telepono, sa video call, sa sulat, ukon sa email. Sa kalabanan, mga isa ka oras igo matapos ang kada pagtuon, pero puede man ini mapalip-ot ukon mapalawig depende sa imo iskedyul.

 Puede ko bala anay testingan ang isa lang ka sesyon?

 Huo. Para mahimo ini, pil-api ang online form. Kon kontakon ka sang isa nga magatudlo sa imo sa Biblia, pabal-a sia nga testingan mo lang anay ang pagtuon para mabal-an kon bala manamian ka sa sini. Gamiton niya ang Magkabuhi sing Wala Katapusan! nga brosyur nga may tatlo ka leksion. Ini nga mga leksion makabulig sa imo nga mausisa kon bala manamian ka sa pagtuon.

 Kon magtuon ako sa Biblia, dapat gid bala nga mangin isa ako sa mga Saksi ni Jehova?

 Indi. Nanamian ang mga Saksi ni Jehova nga tudluan ang mga tawo parte sa Biblia, pero wala namon sila ginapilit nga magsulod sa amon relihion. Sa baylo, ginasugid kag ginapaathag lang namon kon ano ang ginasiling sang Biblia. Kay man para sa amon, ang kada isa may kinamatarong nga magdesisyon kon ano ang gusto niya patihan.—1 Pedro 3:15.

 Puede ko bala gamiton ang akon mismo Biblia?

 Huo. Puede mo gamiton ang bisan ano nga translation sang Biblia nga gusto mo. Sa amon bahin, nanamian kami maggamit sing Bag-ong Kalibutan nga Badbad sang Balaan nga Kasulatan, kay sibu ini kag maathag. Pero kabalo kami nga gusto sang madamo nga tawo nga gamiton ang translation sang Biblia nga naandan nila kag ginarespeto namon ina.

 Puede ko bala hagaron ang iban nga mag-upod sa akon pagtuon?

 Huo. Mahimo mo hagaron ang imo bilog nga pamilya ukon ang bisan sin-o nimo nga abyan nga mag-upod sa imo pag-Bible study.

 Ano abi kon nag-Bible study na ako sa mga Saksi ni Jehova sang una? Puede bala ako mag-Bible study liwat?

 Huo. Abi mo, mas manamian ka pa gid subong sa pag-Bible study. Kay man gin-update na ini para mabuligan ang mga tawo subong. Mas madamo na ini sang piktyur kag video kag mas interactive na ini subong kon ikumparar sa nagligad nga paagi sang pag-Bible study.

 May opsyon bala kamo nga puede ako mag-Bible study bisan wala sing isa ka tawo nga magtudlo sa akon?

 Huo. Bisan ang kalabanan sang mga gusto mag-Bible study nanamian nga may isa nga magtudlo sa ila, naintiendihan namon nga mas gusto sang iban nga testingan nila ini anay sing personal ukon nga wala sing isa nga magabulig. Sa amon website may ara Bulig sa Pagtuon sa Biblia nga page. Nalista sa sina nga page ang pila ka tool nga makabulig sa imo pagtuon sa Biblia. Ari ang pila ka tool nga posible makabulig sa imo:

  •   Online Bible Study Lessons. Ining interactive nga mga leksion available sa English. Masabat sa sini nga mga leksion ang importante nga mga pamangkot, pareho sang: Sin-o ang Dios? Ngaa may pag-antos kag kalainan? Dulaon bala sang Dios ang pag-antos?

  •   Video Parte sa Biblia. Ining malip-ot nga mga video nagapaathag sang importante nga mga panudlo sang Biblia.

  •   Sabat sa mga Pamangkot sa Biblia. Ini nga mga artikulo nagasabat sang sarisari nga pamangkot parte sa Biblia.

  •   Ginpaathag ang mga Bersikulo sa Biblia. Mabal-an mo diri ang kahulugan sang pila ka bersikulo kag sang mga ekspresyon sa Biblia.