Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

B12-A

Katapusan nga Semana ni Jesus sa Duta (Bahin 1)

Jerusalem kag Palibot Sini

 1. Templo

 2. Hardin sang Getsemane (?)

 3. Palasyo sang Gobernador

 4. Balay ni Caifas (?)

 5. Palasyo ni Herodes Antipas (?)

 6. Punong nga Bethzatha

 7. Punong sang Siloam

 8. Tilipunan sang Sanhedrin (?)

 9. Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

    Magpili sang adlaw:  Nisan 8 |  Nisan 9 |  Nisan 10 |  Nisan 11

 Nisan 8 (Adlaw nga Inugpahuway)

PAGTUNOD SANG ADLAW (Ang mga adlaw sang mga Judiyo nagasugod kag matapos sa pagtunod sang adlaw

 • Nag-abot sa Betania anom ka adlaw antes sang Paskua

PAGBUTLAK SANG ADLAW

PAGTUNOD SANG ADLAW

 Nisan 9

PAGTUNOD SANG ADLAW

 • Nagkaon upod kay Simon nga aruon

 • Ginhaplas ni Maria ang lana sang nardo kay Jesus

 • Ginduaw sang mga Judiyo si Jesus kag si Lazaro

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Madinalag-on nga pagsulod sa Jerusalem

 • Nagpanudlo sa templo

PAGTUNOD SANG ADLAW

 Nisan 10

PAGTUNOD SANG ADLAW

 • Nagpaligad sang gab-i sa Betania

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Temprano pa nga nagkadto sa Jerusalem

 • Gintinluan ang templo

 • Naghambal si Jehova halin sa langit

PAGTUNOD SANG ADLAW

 Nisan 11

PAGTUNOD SANG ADLAW

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Nagpanudlo sa templo paagi sa mga ilustrasyon

 • Ginkondenar ang mga Fariseo

 • Ginhatagan sing importansia ang amot sang balo

 • Sa Bukid sang mga Olibo, gintagna nga malaglag ang Jerusalem kag ginhatag ang tanda sang iya presensia sa palaabuton

PAGTUNOD SANG ADLAW