Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-F

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Ministeryo ni Jesus sa Sidlangan sang Jordan sang Ulihi

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, pagkatapos sang Kapiestahan sang Pagdedikar

Betania sa tabok sang Jordan

Nagkadto sa lugar nga nagapangbawtismo si Juan; madamo ang nagtuo kay Jesus

     

10:40-42

Perea

Nagpanudlo sa mga siudad kag mga baryo, nagpakadto sa Jerusalem

   

13:22

 

Nagpalig-on nga magsulod sa makitid nga puertahan; nagkasubo sa matabo sa Jerusalem

   

13:23-35

 

Mahimo sa Perea

Nagtudlo parte sa pagkamapainubuson; mga ilustrasyon: pulungkuan para sa mga dungganon kag mga bisita nga namalibad

   

14:1-24

 

Binagbinagon ang nadalahig agod mangin disipulo

   

14:25-35

 

Mga ilustrasyon: indi matarong nga tulugyanan, manggaranon nga tawo kag si Lazaro

   

15:1-32

 

Mga ilustrasyon: indi matarong nga tulugyanan, manggaranon nga tawo kag si Lazaro

   

16:1-31

 

Nagtudlo parte sa pagkasandad, pagpatawad, kag pagtuo

   

17:1-10

 

Betania

Napatay si Lazaro kag ginbanhaw

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Plano nga patyon si Jesus; naghalin sia

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Gin-ayo ang napulo ka aruon; ginsugid kon paano magaabot ang Ginharian sang Dios

   

17:11-37

 

Samaria ukon Galilee

Mga ilustrasyon: balo nga wala nagapangampo, Fariseo kag manugsukot sing buhis

   

18:1-14

 

Perea

Nagtudlo parte sa pag-asawahay kag diborsio

19:1-12

10:1-12

   

Ginpakamaayo ang mga bata

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pamangkot sang manggaranon nga tawo; ilustrasyon parte sa mga mamumugon sa ulubasan nga palareho ang sueldo

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Mahimo sa Perea

Gintagna ang iya kamatayon sa ikatlo nga tion

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Pangabay para sa posisyon ni Santiago kag ni Juan sa Ginharian

20:20-28

10:35-45

   

Jerico

Sang nagapagua, gin-ayo ang duha ka bulag; ginduaw si Zaqueo; ilustrasyon parte sa napulo ka mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28